Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Nezisková organizácia
2514 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Je z pohľadu vlastníka pozemku ako dodávateľa služby vecného bremena, ktorý požaduje náhradu za zriadenie vecného bremena, v poriadku, ak faktúru vystaví priamo na investora stavby? Samozrejme, za splnenia predpokladu, že strany (vlastník a investor, prípadne ak je stranou aj distribučná spoločnosť) s tým v súlade s príslušnou zmluvou o zriadení vecného bremena súhlasia. Vlastník pozemku by si už nenárokoval odmenu od distribútora, prípadne obce.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Bytové družstvo vykonáva správu bytového domu, na ktorom má prevádzkovateľ internetových služieb umiestnené svoje antény. Na základe nájomnej zmluvy prevádzkovateľ internetových služieb platí do fondu prevádzky, údržby a opráv tohto bytového domu ročné nájomné 150 eur. Z týchto príjmov bytové družstvo odvádza daň vyberanú zrážkou...

Dátum publikácie: 17. 9. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Ak zamestnanec dostal na začiatku mesiaca stravné na 20 dní, ale odpracoval len 13 dní, môže finančný príspevok na stravovanie účtovať 1. 5. záloha na stravovanie 56,70 € zápisom 335/211 a pri výplatách k 31. 5. účtovanie - príspevok zamestnávateľa 35,10 € zápisom 527/335 a zrážka zo mzdy navyše 21,60 € zápisom 331/335?

Dátum publikácie: 17. 9. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Ako správne zdaniť nepeňažný príjem - použitie auta na súkromné účely - zamestnancovi? Auto nie je zaradené v obchodnom majetku spoločnosti - auto je zapožičané z požičovne (3 mesiace) a zamestnanec ho cez víkend použil na súkromnú cestu. Považovať za výšku nepeňažného príjmu alikvotnú časť nájomného z požičovne alebo zisťovať OC a rok zaradenia v požičovni kvôli stanoveniu 1 %?

Dátum publikácie: 17. 9. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Je potrebné ku dňu zostavenia účtovnej závierky v s. r. o. účtujúcej v podvojnom účtovníctve preceňovať virtuálnu menu podľa aktuálnej trhovej hodnoty?

Dátum publikácie: 17. 9. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Z úhrady za služby vykonané slovenskou spoločnosťou v sídle odberateľa v Thajsku bola zrazená daň 15 % podľa vnútroštátneho daňového predpisu tohto štátu. Ako sa má zaúčtovať táto suma a možno daň zaplatenú v Thajsku zohľadniť pri zdaňovaní príjmov slovenskej spoločnosti?

Dátum publikácie: 17. 9. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Ako správne posúdiť prenos daňovej povinnosti pri zhotovení a montáži kovovej konštrukcie – amfiteáter? V zozname CPA je napr. pod poradovým číslom 204 - Práce na montáži oceľových a prefabrikovaných konštrukcií, môže sa použiť uvedená položka?

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Môže občianske združenie zaoberajúce sa podporou a rozvojom športu použiť prijatý podiel zaplatenej dane na úhradu pôžičky, ak táto pôžička bola použitá na nákup materiálu, vybavenia a úhradu režijných nákladov združenia?

Dátum publikácie: 13. 9. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, bude nakupovať katódy z Poľska, ktoré budú hneď z Poľska expedované na prepracovanie do Nemecka. Poľská spoločnosť zabezpečí dopravu a vystaví faktúru za katódy a slovenská spoločnosť sa stane vlastníkom týchto katód. Nemecká spoločnosť následne prepracuje katódy na medené drôty a zároveň ich pocínuje a pošle slovenskej firme na Slovensko. Nemecká firma zabezpečí prepravu a vyfakturuje službu za prepracovanie a dopravu. Slovenská spoločnosť by mala mať 2 faktúry pod SK DPH - jednu z Poľska za tovar a druhú z Nemecka za službu. Je to takto správne alebo sa slovenská spoločnosť musí registrovať v Nemecku? Ak je potrebná registrácia v Nemecku, čo by sa v tom prípade vo fakturáciách zmenilo?

Dátum publikácie: 7. 9. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Ako správne z daňového hľadiska riešiť faktúru za vyúčtovanie cla a DPH z dodania v Poľsku, ktorú tuzemská spoločnosť uhradila a všeobecne, ako postupovať v prípade, že tovar bol dodaný odberateľovi, ale nenastala situácia, kedy by bolo dodanie na Slovensko a potom následný predaj do Poľska, ale prebehla pre zjednodušenie všetkých strán priama dodávka do Poľska?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.