Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Nezisková organizácia
2345 výsledkov
...
Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Občianske združenie získalo finančné prostriedky z 2 % zaplatenej dane. Môže tieto prostriedky použiť ako finančný dar zdravotníckym zariadeniam a rodinám v hmotnej núdzi, ak to má v štatúte? Má povinnosť v takom prípade skontrolovať použitie poskytnutých prostriedkov?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Právnická osoba podáva daňové priznanie, má viac pozemkov, nevojdú do prílohy II. ODDIEL PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Daň z pozemkov. Môže daňovník uviesť v poznámke, že prikladá tabuľku so zoznamom pozemkov, ktorá je súčasťou daňového priznania?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec mal v roku 2020 jednorazový príjem na základe príkaznej zmluvy. Môže mu zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane? Ak nie, aký typ daňového priznania podáva?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Spoločnosť dáva zamestnancom príspevok na stravu zdaniteľný vo výške 2,81 € za odpracovaný deň. Riadne sa im zdaňuje v mzde. Zamestnanci odmietli obedy i stravné lístky, čo má spoločnosť písomne doložené. Preto spoločnosť nerozpustila sociálny fond, ale eviduje zostatok k 31. 12. 2020. Môže spoločnosť tvorbu sociálneho fondu, ktorá sa nepoužila na príspevok na stravné lístky, evidovať v účtovníctve?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Daňovník podal daňové priznanie - na LV je uvedený pozemok na parc. č. ... zastavané plochy a nádvoria vo výmere 146 m2 a stavba so s. č. na tej istej parc. č. ... rodinný dom vo výmere 146 m2. Rozhodnutie bude vydané iba na 146 m2 na stavbu alebo aj na pozemok a stavbu?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Pri poukázaní 1% občianskemu združeniu je podmienka mať uhradené záväzky voči daňovému úradu. Spoločnosť má schválený splátkový plán. Je to prekážkou v poukázaní 1 %? Ak áno, dokedy musí byť daň uhradená, aby mohla spoločnosť 1 % poukázať?

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Slovenský podnikateľ, platiteľ DPH, poskytuje službu, ktorá má miesto zdanenia v Spojenom kráľovstve. Aké náležitosti musí po 31. 12. 2020 obsahovať vystavená faktúra do Spojeného kráľovstva?

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 4. 2009

V 6/2017 spoločnosť prijala faktúru od dodávateľa, ktorá sa obratom vrátila ako neakceptovateľná (z dôvodu, že služba nebola vykonaná v požadovanej kvalite a v požadovanom rozsahu). Faktúra sa teda do účtovníctva ani neúčtovala. Následne vznikol súdny spor, ktorého výsledok je, že spoločnosť (odberateľ) je povinná túto faktúru uhradiť vrátane úrokov z omeškania. Ak je faktúra z júna 2017, môže sa z nej ešte uplatniť nárok na odpočítanie DPH v 12/2020? Ak áno, faktúra sa zaúčtuje podľa dátumu rozsudku, t. j. v 10/2020? Má sa podať dodatočné daňové priznanie k DPH za 10/2020 alebo je možné uplatniť odpočítanie DPH v 12/2020?

Dátum publikácie: 1. 3. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Klient pracuje pre švédsku firmu v oblasti elektronických služieb. Kým nebola korona kríza, chodil do Švédska a tam pracoval. Momentálne pre firmu vo Švédsku pracuje z domu. Kým chodil do Švédska, fakturoval služby bez DPH. Ako to bude teraz, keď pracuje z domu, ale sú to elektronické služby, čiže síce pracuje z domu, ale robí na serveroch firmy vo Švédsku?

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Do ktorej odpisovej skupiny treba zaradiť závlahový systém? Bude slúžiť na zavlažovanie zelene pri administratívnej budove. Zaradenie do KP 28.30.60 sa týka poľnohospodárstva.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.