255 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Spisová značka: 1Vs/1/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 18. 5. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 10. 2021

Veľký senát sa stotožňuje s názorom predkladajúceho senátu v tom, že samotná svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie...

Spisová značka: C 655/19
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 20. 1. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 4. 2021

Článok 2 ods. 1 písm. a) a článok 9 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006...

Spisová značka: 3Sžfk/70/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 8. 2021

Platiteľ DPH nepreukázal, že vynaložil a prijal všetky rozumné opatrenia s odbornou starostlivosťou vyplývajúcou z jeho podnikateľskej činnosti, aby zabránil tomu, že reálne...

Spisová značka: 2Sžfk/53/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 8. 12. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 8. 2021

Skutočnosti uvádzané platiteľom v návrhu na obnovu konania nemajú právnu relevanciu. Na vyjadrenie prípadného nesúhlasu s rozsahom dokazovania a hodnotením dôkazov správcom dane...

Spisová značka: 2Sžfk/17/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 8. 2021

Na nepriznanie nároku na odpočet DPH stačí, že nebolo preukázané, že platiteľ prijal plnenie uvedené na faktúre od dodávateľa, ktorý ju vystavil.

Spisová značka: 10Sžfk/33/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 24. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 8. 2021

Platiteľka DPH ani jej dodávateľ nepredložili relevantné dôkazy o tom, že reklamné služby uvedené vo faktúrach boli dodané. Nebolo preukázané, akým spôsobom bola reklama...

Spisová značka: 2Sžfk/35/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 8. 2021

Odpočítanie DPH pri nákupe tovaru v tuzemsku nebolo priznané, pretože nebola preukázaná materiálna existencia tovaru, keďže nebol zistený pôvod tovaru, jeho prvotný dodávateľ,...

Spisová značka: 4Sžfk/65/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 9. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 8. 2021

Neunesením dôkazného bremena zo strany platiteľa sa pochybnosti o reálnosti dodania služieb dodávateľskou spoločnosťou stali relevantným dôvodom pre neuznanie nároku na...

Spisová značka: 1Sžfk/50/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2021

Platiteľ počas daňovej kontroly neponúkol finančným orgánom žiadne dôkazné prostriedky, prostredníctvom ktorých by vyvrátil pochybnosti správcu dane a zvýšil kredibilitu svojich...

Spisová značka: 1S/212/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 12. 2020

Rozhodnutia správcu dane o nevylúčení zamestnancov z daňovej kontroly sú z dôvodu ich procesného charakteru a predbežnej povahy vylúčené z prieskumu súdu podľa § 7 písm. e) SSP,...

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.