361 výsledkov
...
Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 7. 2021

 Od 1. 7. 2021 sú platné nové pravidlá pri predaji tovaru na diaľku. Slovenský podnikateľ, ktorý predáva tovar na diaľku alebo poskytuje tzv. digitálne služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 16 zákona o DPH, má možnosť sa rozhodnúť pre administratívne jednoduchší spôsob a to uplatňovanie osobitného režimu OSS (One Stop Shop).

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Dušan Adamček
Právny stav od: 1. 1. 2021

V dobe kovidovej, ostatne tak, ako vždy v nezvyčajný situáciách, je dobré dôslednejšie a hlbšie sa zaoberať problémami v oblasti BOZP na pracoviskách. Európska agentúra pre BOZP (EU-OSHA)  zverejnila usmernenia na zabezpečenie BOZP v podmienkach pandémie COVID-19 pod názvom COVID-19: Späť na pracovisko, úprava pracovísk a ochrana pracovníkov.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Marcela Prajová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť tak fyzická osoba, ako aj právnická osoba. V našom článku sa budeme venovať zdaňovaniu príjmov spoločníkov s. r. o., ktorí sú fyzickými osobami.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 7. 2021

Zmeny v oblasti dovozu a vývozu sa týkajú celoeurópskeho projektu eCommerce. Od 1. júla 2021 začnú platiť rovnaké pravidlá vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Podľa nového zákona budú všetky zásielky podliehať dovoznému clu.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podmienka čitateľnosti u papierových faktúr nie je splnená, ak sú údaje na faktúre nečitateľné, čo môže byť spôsobené nesprávnym uchovávaním faktúr, prípadne použitím netrvanlivej tlačiarenskej techniky. Vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry by mala byť zabepečená.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1. 1. 2022

Legislatívny návrh zákona, ktorým sa mení daňový poriadok je pokračovaním z plánu legislatívnych úloh pre rok 2020. Dôvodom bol predovšetkým nedostatok času na jeho vtedajšie kvalitné spracovanie.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ak daňovník v podanom daňovom priznaní urobí chybu, môže ju napraviť podaním opravného daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania. Na podávanie opravného daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania sa použije daňový poriadok. Rozlišujeme 3 druhy daňových priznaní.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 10. 5. 2021

Pri predaji iného ako založeného tovaru na základe oprávnenia na maloobchodný alebo veľkoobchodný predaj tovaru je podnikateľ povinný používať na evidenciu tržby prijatej v hotovosti pokladnicu e-kasa klient.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Stáva sa, že daňový úrad na základe nedostatkov v konaní neporiadneho dodávateľa vec uzatvorí tak, že dodávateľ uvedený na faktúre plnenie nedodal.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 3. 2021

Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri posúdení zdaniteľnosti príjmu zamestnanca a uplatnení výdavkov na stravovanie do daňových výdavkov. Metodický pokyn sa vydáva aj v nadväznosti na zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení Zákonník práce a dopĺňajú niektoré zákony.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.