110 výsledkov
Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Ako sa postupuje pri skonte v prípade odoslanej zahraničnej faktúry vystavenej bez DPH? Slovenská spoločnosť fakturovala zahraničnej firme za uskutočnenie prepravy. Odberateľ skôr uhradil faktúru, preto poslal na účet o 3 % menej. Ide o skonto. Ako sa má teraz dorovnať vzniknutý rozdiel? Je potrebné podať opravný súhrnný výkaz?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Musí zákazník zaplatiť DPH v prípade, že nástrojáreň vyrobí formu pre vývoz (napr. Rusko) a dodanie by trvalo viac ako 1 mesiac?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Na budove nadobudnutej v 8/2012 za 300 000 eur bolo v tom istom roku vykonané technické zhodnotenie. Časť budovy bola v roku 2013 predaná, vo vlastníctve naďalej zostala časť v sume 140 000 eur počítanej z obstarávacej ceny 300 000 eur. V rokoch 2013 až 2015 bolo na budove vykonané ďalšie technické zhodnotenie. Na daňové účely bola budova odpisovaná v rokoch 2012 až 2014 zrýchlene, od roku 2015 rovnomerne. V akej cene mala byť budova zaradená po predaji jej časti v roku 2013 a ako mali byť vypočítavané odpisy?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Firma realizovala spustenie wifi v obci.  Celý tento projekt bol založený na registrácii na stránke EU projekty (voucher na projekt WiFi4EU). Obec mala určenú sumu pre ten projekt vo výške 15 000 eur. Tieto peniaze po spustení projektu prišli firme na účet. Ako má firma zaúčtovať prijatú platbu vo výške 15 000 eur?

Dátum publikácie: 21. 1. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pri založení firmy (s. r. o.) dvaja spoločníci a zároveň konatelia poskytli firme pôžičky na chod firmy. Uvedené pôžičky sú zaúčtované na účte 365. Jeden zo spoločníkov odchádza z firmy. V rámci vzájomnej zmluvy sa dohodli, že si nebudú nárokovať na vrátenie pôžičky od firmy. Musí tieto peniaze s. r. o. zdaniť? Polovica základného imania je pre zostávajúceho spoločníka dar? Aké povinnosti má ešte odchádzajúci spoločník voči firme, ak má firma záväzky a pohľadávky a neuhradenú stratu z minulých rokov, základné imanie?

Dátum publikácie: 21. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

S. r. o. kúpila v roku 2020 byty a nebytové priestory za účelom ďalšieho predaja (účtované na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj). V roku 2020 niektoré byty aj predala. Na katastri nehnuteľností je táto spoločnosť ako vlastník niektorých bytov. Čo sa týka ostatných bytov (predaných), tie už boli v roku 2020 prepísané na nového vlastníka. Je spoločnosť povinná podávať daň z nehnuteľnosti?

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 1992

V spoločenskej zmluve má spoločnosť klauzulu, že podiel spoločníkov sa po úmrtí nededí. Pri mikro účtovnej jednotke sa zistí čisté vlastné imanie tak, že od vlastného imania odpočíta záväzky – čiže r. 25 – r. 34 v účtovnej závierke? Ako sa vypočíta vyrovnací podiel? Musí sa vyrovnací podiel zdaniť zrážkovou daňou 7 % a následne sa na účet pošle už len čistý vyrovnací podiel? Má sa vyrovnací podiel poslať notárovi alebo stačí iba doporučene oznámiť hodnotu vyrovnacieho podielu?

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aké doklady je povinný platiteľ DPH vystaviť pri predaji tovaru na dobierku občanovi?

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 8. 2000

Do akej odpisovej skupiny zaradiť nehnuteľný majetok, ktorý je na liste vlastníctva zapísaný ako „stavba bez súp. č. - neutralizačná stanica“? Táto budova sa bude používať na priemyselné účely - ako sklad alebo výrobná hala.

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Prepravná spoločnosť je platiteľom DPH, predmetom činnosti je preprava. Nič iné nefakturuje. Spoločnosť má od SAD v prenájme garáž, za ktorú mesačne platí na základe zmluvy. Časť tejto garáže dala spoločnosť k dispozícii inej firme a má tam zložené veci. Spoločnosť chce druhej spoločnosti mesačne fakturovať 250 € za to, že tam má zložené veci. Aký doklad bude podkladom k vystavovaniu takejto faktúry, resp. musí nejaký byť?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.