138 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 29. 7. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Správca bytového domu (platiteľ DPH) súčasne vyrába teplo pre vlastníkov bytov, tzn. má licenciu na dodávku tepla. Položku „dodávka tepla“ uvádza v mesačnom predpise platieb s 20 % DPH a zároveň na všetky plnenia prijaté na výrobu tepla si uplatňuje odpočítanie dane. Je tento postup správny?

Dátum publikácie: 29. 7. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť má v predmete podnikania medzinárodnú nákladnú dopravu. Zamestnanci, vodiči nákladných áut, absolvujú pravidelne každých 5 rokov (podľa zákona) kvalifikačný kurz vodiča (KKV). Bez tohto oprávnenia nemôžu vykonávať svoju prácu u zamestnávateľa. Po absolvovaní kurzu je vystavená karta na ich meno. Ak by ukončil pracovný pomer s aktuálnym zamestnávateľom, je zamestnanec naďalej oprávnený túto kartu vodiča používať, až kým mu neskončí platnosť (alebo sa znovu obnoví). Spoločnosť hromadne zabezpečila školenie KKV pre 10 zamestnancov. Faktúra je vystavená na firmu a je s DPH. Má spoločnosť nárok na odpočítanie DPH? Je tento kurz uznaný ako daňový výdavok účtovaný na účet 527?

Dátum publikácie: 29. 7. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Prokuristovi v akciovej spoločnosti sa vyplatia dividendy. Ako sa zdania, ak prokurista je súčasne členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady a ak nie je členom týchto orgánov? Zdania sa zrážkovou daňou 7 % podiely na zisku vyplatené členom dozorného orgánu z titulu ich členstva v tomto orgáne, ak majú trvalý pracovný pomer so spoločnosťou?

Dátum publikácie: 29. 7. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Slovenský platiteľ DPH (registrácia podľa § 4 zákona o DPH) poskytuje reklamný priestor pre Google; názov služby AdSence. Google posiela na bankový účet slovenskej spoločnosti finančné prostriedky. Faktúry za AdWords sú generované automaticky na google účte. Pri AdSence by mal faktúru vystaviť slovenský dodávateľ. Mala by sa vystavovať mesačne alebo len pri prijatí platby? Pôjde o prenos daňovej povinnosti na odberateľa? Generuje Google aj faktúry za slovenského dodávateľa na jeho google účte?

Dátum publikácie: 29. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť dostala zahraničná došlú faktúru v PLN, deň vystavenia je 10. 5. 2021, dodanie tovaru 3. 5. 2021. Faktúra bola prijatá 13. 5. 2021. Akými kurzmi sa má faktúra zaúčtovať? Príjemka na sklad sa zaúčtuje kurzom deň predchádzajúci 3. 5. 2021 (dodanie) a na faktúru sa má aký kurz aplikovať? 

Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Je pravda, že správca bytového domu (platiteľ DPH) nemá nárok na odpočítanie DPH z tovarov a služieb použitých na opravu spravovaného domu a hradených z fondu opráv? Ak áno, akú sadzbu DPH má uvádzať v mesačnom predpise platieb pri položke „fond prevádzky, údržby a opráv“? Je fond prevádzky, údržby a opráv zákonne upravený?

Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Akciová spoločnosť, ktorá sa zaoberá finančným poradenstvom (nemá zamestnancov), investuje/sporí svojim poradcom (na základe interných smerníc) v podielovom fonde. Teraz ide spoločnosť z podielového fondu vyberať peniaze a vyplácať konkrétnym poradcom nasporené peniaze. Je správny postup, ak akciová spoločnosť vyplatí poradcovi nasporené peniaze aj s výnosom – (mínus) 19 % zrážkovú daň z výnosu?

Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Správcovská spoločnosť (platiteľ DPH) zastupuje viacero vlastníkov bytových jednotiek. V predpise mesačných platieb vlastníkom bytov uvádza aj „dodávku vody“, ktorá ale nie je nákladom spoločnosti, preto uvedené faktúry od dodávateľa vody nezahŕňa do svojich nákladov (danú situáciu účtuje súvahovo). Z prijatej faktúry za vodu si neuplatňuje odpočet DPH na vstupe. V mesačnom predpise je položka „dodanie vody“ bez DPH na výstupe. Je takýto postup správny?

Dátum publikácie: 27. 7. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 12. 3. 2021

Hotel chce žiadať o dotáciu od 11/2020 do 3/2021. Daňové priznanie za rok 2020 podal v riadnom termíne. Ak bude dotácia schválená, bude potrebné za rok 2020 urobiť dodatočné daňové priznanie?

Dátum publikácie: 27. 7. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková, Ing. Zuzana Uríková, Ing. Zuzana Uríková, Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť vykazuje záporné vlastné imanie v dôsledku naakumulovaných strát minulých rokov. Na druhej strane spoločnosť eviduje záväzok voči spoločníkovi na účte 365. Spoločnosť uvažuje o preúčtovaní pohľadávky spoločníka voči spoločnosti do kapitálového fondu o tzv. „kapitalizácii“ na vylepšenie vlastného imania. Je možné preúčtovať záväzok spoločnosti voči spoločníkovi priamo spôsobom 365/413 alebo je potrebné účtovať prostredníctvom účtu 353? Je potrebný k tejto „kapitalizácii“ znalecký posudok (ocenenie pohľadávky spoločníka voči spoločnosti)?

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.