17 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť odkúpila na začiatku roka 2020 auto za dohodnutú sumu 1 000 € + 200 € DPH a pokračuje v lízingovej zmluve - ostáva splatiť 8 splátok. Lízingová zmluva obsahuje istinu, úrok a DPH. Spoločnosť sa k 15. 9. 2020 stáva platiteľom DPH. Ako má stanoviť výšku DPH, ktorú si môže uplatniť zo zostatkovej ceny majetku? Majetok je zaradený v sume kumulovanej zo základu dane a DPH.

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Subdodávateľ spoločnosti dodal stavebné práce patriace do sekcie F na základe zmluvy o dielo. Práce boli ukončené 28. 8. 2020, avšak odovzdávajúci protokol bol podpísaný až 18. 9. 2020. Aký má byť správny dátum dodania stavebných prác na faktúre od subdodávateľa?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť má do roka veľa vystavených faktúr, je to náročné na prácu, materiál aj skladovanie. Je možné vo firme evidovať vystavené faktúry iba v elektronickej podobe, bez ohľadu na to, akým spôsobom faktúru posiela zákazníkovi (niektorým e-mailom, iným tlačenú s tovarom)? Zatiaľ si spoločnosť všetky faktúry tlačí, na každú zapisuje ručne predkontáciu a zakladá ich do šanónov.

Dátum publikácie: 14. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Ako sa postupuje ohľadom DPH pri nákupe kapacity úložiska v iCloude? Spoločnosť dostala faktúru od zahraničnej spoločnosti, kde bola uvedená cena spolu so slovenskou DPH, a taktiež aj IČ DPH IE9700xxxx, ktoré bolo možné overiť na „hotline“ linke tohto zahraničného dodávateľa. V kontrolnom výkaze DPH však zápis s týmto IČ DPH v časti B.2. neprešiel.

Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť má 49 zamestnancov, zakúpila antigénové testy na testovanie zamestnancov. Môže tento náklad účtovať ako daňový na účte 527 a uplatniť si odpočítanie DPH? Alebo je to nad rámec zákona a musí použiť nedaňový účet 528? Ak by musela použiť účet 528, vznikol by nárok na odpočítanie DPH z daného dokladu? Ako má spoločnosť postupovať z hľadiska účtovníctva, DPH a dane z príjmov?

Dátum publikácie: 12. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2004

S. r. o. má kúpený byt. Pôvodne ho chcela využívať pre seba ako kanceláriu. Zo všetkého: nákup, zariadenie, energie a služby doteraz odpočítavala DPH. Byt však bude prenajímať FO – občanovi. V nájomnej zmluve je zvlášť uvedená cena za nájom a zvlášť cena za energie a služby. Prenájom nehnuteľnosti je podľa § 38 zákona o DPH oslobodený. Tento paragraf sa vzťahuje len na samotný prenájom alebo aj na energie a služby? Teda obe položky „nájomného“ sú oslobodené alebo z ceny za energie a služby sa odvedie DPH, a potom si môže odpočítať aj DPH z týchto energií a služieb spojených s nájmom? Ak by išlo o iné služby (napr. opravy, nákup spotrebného materiálu, nového zariadenia), z toho DPH už odpočítavať nebude. Ako sa má spoločnosť vyrovnať s doteraz odpočítanou DPH? DPH z nákupu nehnuteľnosti, zariadenia v 12/2020 vráti, akú časť? Nehnuteľnosť bola zapísaná do katastra v 9/2019.

Dátum publikácie: 11. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Firma vyrábajúca nábytok dostala zákazku na montáž meteostanice (pri ceste) v subdodávke pre odberateľa, ktorý vykonáva hlavnú inštaláciu. Firma bude realizovať: prepravu stĺpov a skriniek s elektroinštaláciou a tiež bude osádzať pri ceste: stĺpy + skrinky (elektroinštaláciu a nastavenie meteosystému už bude robiť odborník). Môže vystaviť faktúru s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH – aj na prepravu, prípravu a montáž? Celková suma je cca 2 000 eur. Alebo je potrebné položky vo faktúre rozdeliť a dopravu fakturovať s DPH?

Dátum publikácie: 8. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Slovenská firma (platiteľ DPH) vystavuje doklad na ukrajinskú spoločnosť, ktorej predala nákladné motorové vozidlo. Tuzemský predajca má aj doklady z colnice o nahlásení vývozu (doklad ešte nepotvrdený z colnej kontroly). Na CMR je uvedený ako prepravca tovaru kupujúci, ktorý si tovar odvezie až na Ukrajinu. Na slovenskom dopravnom inšpektoráte bolo vozidlo odhlásené zo slovenských ŠPZ a bol vystavený nový technický preukaz už na nového ukrajinského majiteľa s prevoznými ukrajinskými značkami. V Ukrajine sa bude musieť vystaviť nový technický preukaz. Považuje sa týmto vozidlo za predané na Slovensku a predajca vystaví faktúru so slovenskou DPH alebo ide o vývoz do tretej krajiny, čo je od DPH oslobodené?

Dátum publikácie: 8. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 12. 3. 2020

Spoločnosti bol poskytnutý príspevok v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR (opatrenie č. 1, č. 3B) od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Vstupuje poskytnutie uvedeného príspevku do koeficientu DPH? Nárok na poskytnutie príspevku bol účtovaný zápisom 346/384, prijatý príspevok na bankovom účte zápisom 221/346.

Dátum publikácie: 8. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Ako má spoločnosť postupovať pri zaradení obytného prívesu - pojazdnej kancelárie, ktorú chce konateľ využívať aj na súkromné účely v pomere 80/20? Môže uplatniť celú sumu DPH alebo len 80 % z nej? Čo urobiť s 20 % základu dane? Dať ich do nedaňových výdavkov? Konateľ nie je zamestnaný vo firme ani nepoberá odmenu, takže asi nie je možné mu zrážať 1 % VC po dobu 8 rokov a dať všetko vo výške 100 % do daňových výdavkov.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.