13 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 4. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť s r. o., platiteľ DPH v SR registrovaný podľa § 4, fakturuje prenájom kávovaru (hnuteľného majetku) odberateľovi, ktorý uviedol IČO slovenskej organizačnej zložky usadenej v SR, ako aj adresu v SR a IČ DPH svojho českého zriaďovateľa usadeného v CZ. Hnuteľná vec – kávovar – je umiestnená na území SR. Odberateľ požaduje fakturáciu prenájmu hnuteľného majetku s prenosom daňovej povinnosti na IČ DPH v CZ v zmysle § 15 zákona o DPH podľa miesta, sídla usadenia odberateľa, avšak s uvedením adresy odberateľa v SR. Je správny takýto postup?

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Je možné preceniť les, ktorý má spoločnosť zaradený v majetku? Ak áno, aké by to malo dôsledky na daň z príjmov? Spoločnosť má zaradený les v obstarávacej cene 55 000 €, ale znalec ho ohodnotil na 170 000 €.

Dátum publikácie: 22. 5. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Firma dostala faktúru po podaní daňového priznania k DPH. Táto faktúra je však bez DPH, čiže neovplyvní výšku dane. Je potrebné aj tak podať dodatočné daňové priznanie alebo nie? Faktúra sa nahrá v účtovníctve do nového obdobia?

Dátum publikácie: 3. 2. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

V roku 2018 sa kúpilo osobné auto a teraz sa bude darovať. Ako postupovať z pohľadu DPH a dane z príjmov?

Dátum publikácie: 20. 12. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018

S. r. o. má 22 rokov a doteraz archivuje všetky spracované účtovné doklady v tomto členení: bankové výpisy, výdavkové pokladničné doklady, príjmové pokladničné doklady, faktúry vystavené, faktúry prijaté, interné doklady, mzdové doklady, zmluvy (mobil, nájomné...), účtovné závierky – výkazy, daňové priznania, evidenciu DPH. Ako dlho musí uchovávať vyššie uvedené dokumenty z hľadiska daní, poisťovní...?

Dátum publikácie: 14. 5. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť vykonáva medzinárodnú kamiónovú dopravu. Ku každej zrealizovanej preprave je doklad – CMR, kde sú uvedené všetky informácie ohľadom prepravy. Je to akoby „rodný list" každej prepravy. Koľko rokov je nutné archivovať tieto doklady?

Dátum publikácie: 11. 2. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Firma vystavila preddavkovú faktúru, ktorá bola uhradená hneď po jej vystavení, avšak podnikateľ to zabudol účtovníčke oznámiť. O jej úhrade sa dozvedela až o mesiac - po doručení výpisu z banky. Môže vystaviť faktúru so spätným dátumom 2 týždne dozadu, aj keď to pokazí poradie faktúr?

Dátum publikácie: 26. 9. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2012

V internej smernici si spoločnosť stanovila, že základný spôsob prepočtu majetku a záväzkov v cudzej mene sa prepočítava na eurá kurzom vyhláseným ECB, a to v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Vznik pohľadávky a záväzku je viazaný na deň uskutočnenia účtovného prípadu. Pri pohľadávke je to deň splnenia dodávky a pri záväzku deň príchodu faktúry. Ako správne má spoločnosť pre záväzky stanoviť deň uskutočnenia účtovného prípadu?

Dátum publikácie: 11. 9. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 2. 1. 2013

Živnostník účtujúci v jednoduchom účtovníctve, platiteľ DPH, dodáva a montuje kúrenie a vodu. Je povinný rozpisovať na dodacom liste alebo faktúre vystavenej za odvedenú prácu jednotlivý použitý materiál (názov, počet kusov, cena) alebo stačí napísať na faktúru „cena na základe dohody“?

Dátum publikácie: 28. 6. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Je správny názor, že faktúra nemusí byť podpísaná a opečiatkovaná?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.