14 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 4. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Aké náležitosti má mať faktúra z pohľadu zákona o DPH a z pohľadu účtovníctva? Čo v prípade, že budú faktúry vystavené v cudzej mene? Vystavené faktúry sa budú účtovať v inom softvéri a ten neumožňuje rovnaký typ číslovania, označenia čísla faktúry, napr.: Faktúra INV/2021/0074 bude zaúčtovaná s číslom 20210074, a teda s týmto číslom bude uvádzaná vo výkazoch pre finančnú správu (kontrolný výkaz). Zákazník dostane faktúru s označením INV/2021/0074, ale vo výkaze bude táto faktúra evidovaná s číslom 20210074. Predstavuje uvedené problém?

Dátum publikácie: 16. 2. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Čo musí obsahovať faktúra, aby mohla byť odoslaná elektronicky, resp. aké sú podmienky na elektronickú komunikáciu? Je potrebný súhlas druhej strany na odosielanie elektronickej faktúry?

Dátum publikácie: 4. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť s r. o., platiteľ DPH v SR registrovaný podľa § 4, fakturuje prenájom kávovaru (hnuteľného majetku) odberateľovi, ktorý uviedol IČO slovenskej organizačnej zložky usadenej v SR, ako aj adresu v SR a IČ DPH svojho českého zriaďovateľa usadeného v CZ. Hnuteľná vec – kávovar – je umiestnená na území SR. Odberateľ požaduje fakturáciu prenájmu hnuteľného majetku s prenosom daňovej povinnosti na IČ DPH v CZ v zmysle § 15 zákona o DPH podľa miesta, sídla usadenia odberateľa, avšak s uvedením adresy odberateľa v SR. Je správny takýto postup?

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Je možné preceniť les, ktorý má spoločnosť zaradený v majetku? Ak áno, aké by to malo dôsledky na daň z príjmov? Spoločnosť má zaradený les v obstarávacej cene 55 000 €, ale znalec ho ohodnotil na 170 000 €.

Dátum publikácie: 22. 5. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Firma dostala faktúru po podaní daňového priznania k DPH. Táto faktúra je však bez DPH, čiže neovplyvní výšku dane. Je potrebné aj tak podať dodatočné daňové priznanie alebo nie? Faktúra sa nahrá v účtovníctve do nového obdobia?

Dátum publikácie: 3. 2. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

V roku 2018 sa kúpilo osobné auto a teraz sa bude darovať. Ako postupovať z pohľadu DPH a dane z príjmov?

Dátum publikácie: 20. 12. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018

S. r. o. má 22 rokov a doteraz archivuje všetky spracované účtovné doklady v tomto členení: bankové výpisy, výdavkové pokladničné doklady, príjmové pokladničné doklady, faktúry vystavené, faktúry prijaté, interné doklady, mzdové doklady, zmluvy (mobil, nájomné...), účtovné závierky – výkazy, daňové priznania, evidenciu DPH. Ako dlho musí uchovávať vyššie uvedené dokumenty z hľadiska daní, poisťovní...?

Dátum publikácie: 14. 5. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť vykonáva medzinárodnú kamiónovú dopravu. Ku každej zrealizovanej preprave je doklad – CMR, kde sú uvedené všetky informácie ohľadom prepravy. Je to akoby „rodný list" každej prepravy. Koľko rokov je nutné archivovať tieto doklady?

Dátum publikácie: 11. 2. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Firma vystavila preddavkovú faktúru, ktorá bola uhradená hneď po jej vystavení, avšak podnikateľ to zabudol účtovníčke oznámiť. O jej úhrade sa dozvedela až o mesiac - po doručení výpisu z banky. Môže vystaviť faktúru so spätným dátumom 2 týždne dozadu, aj keď to pokazí poradie faktúr?

Dátum publikácie: 26. 9. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2012

V internej smernici si spoločnosť stanovila, že základný spôsob prepočtu majetku a záväzkov v cudzej mene sa prepočítava na eurá kurzom vyhláseným ECB, a to v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Vznik pohľadávky a záväzku je viazaný na deň uskutočnenia účtovného prípadu. Pri pohľadávke je to deň splnenia dodávky a pri záväzku deň príchodu faktúry. Ako správne má spoločnosť pre záväzky stanoviť deň uskutočnenia účtovného prípadu?

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.