185 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť odkúpila na začiatku roka 2020 auto za dohodnutú sumu 1 000 € + 200 € DPH a pokračuje v lízingovej zmluve - ostáva splatiť 8 splátok. Lízingová zmluva obsahuje istinu, úrok a DPH. Spoločnosť sa k 15. 9. 2020 stáva platiteľom DPH. Ako má stanoviť výšku DPH, ktorú si môže uplatniť zo zostatkovej ceny majetku? Majetok je zaradený v sume kumulovanej zo základu dane a DPH.

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Subdodávateľ spoločnosti dodal stavebné práce patriace do sekcie F na základe zmluvy o dielo. Práce boli ukončené 28. 8. 2020, avšak odovzdávajúci protokol bol podpísaný až 18. 9. 2020. Aký má byť správny dátum dodania stavebných prác na faktúre od subdodávateľa?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť má do roka veľa vystavených faktúr, je to náročné na prácu, materiál aj skladovanie. Je možné vo firme evidovať vystavené faktúry iba v elektronickej podobe, bez ohľadu na to, akým spôsobom faktúru posiela zákazníkovi (niektorým e-mailom, iným tlačenú s tovarom)? Zatiaľ si spoločnosť všetky faktúry tlačí, na každú zapisuje ručne predkontáciu a zakladá ich do šanónov.

Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť má 49 zamestnancov, zakúpila antigénové testy na testovanie zamestnancov. Môže tento náklad účtovať ako daňový na účte 527 a uplatniť si odpočítanie DPH? Alebo je to nad rámec zákona a musí použiť nedaňový účet 528? Ak by musela použiť účet 528, vznikol by nárok na odpočítanie DPH z daného dokladu? Ako má spoločnosť postupovať z hľadiska účtovníctva, DPH a dane z príjmov?

Dátum publikácie: 7. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 1992

Aká je to komisionárska zmluva a kde sa využíva?

Dátum publikácie: 29. 12. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2004

S. r. o. má jedného člena, vklad je 5 000 €, t. j. rozdelenie zisku 100 %. Ten v súčasnosti predáva 50 % svojho obchodného podielu, t. j. budú dvaja, potom bude 50 % na 50 % pri delení zisku. Predávajúci má už daňovú povinnosť splnenú alebo musí platiť daň z „príjmu“ za predaj?

Dátum publikácie: 29. 12. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Spoločnosti prichádzajú e-výpisy, z ktorých je zrejmé, že dodávateľ služby fakturuje vrátenie DPH zo zahraničia. Tieto e-výpisy majú číslo faktúry, plus faktúra na poplatok za poskytnutie tejto služby (predpoklad, že je to poplatok za vratku DPH). Ako účtovať vratky (uvedené v e-výpise), stačí to cez interný doklad, resp. považuje sa to za faktúru? Poplatok účtovať zápisom 518xxx/321xxx?

Dátum publikácie: 18. 12. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 10. 2019

Spoločnosť, platiteľ DPH, otvára masážny salón (thajské masáže). Chce predávať aj darčekové poukážky. V ponuke má masáže 1 hod., 1,5 hod. a 2 hod. Poukážka bude predtlačená bez hodnoty a vždy sa na poukážku dopíše suma podľa toho, akú masáž a koľko kusov masáží zákazník chce darovať. Platnosť poukážky môže presahovať mesiac, prípadne aj koniec roka, ak bude zakúpená napr. v decembri. Bude zdaniteľné plnenie takejto poukážky v deň predaja, keďže táto poukážka je použiteľná len na určitú službu a v zariadení spoločnosti? 

Dátum publikácie: 18. 12. 2020
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť s r. o. spravuje nájomné mestské byty na základe mandátnych zmlúv a zmlúv o výkone správy bytov podľa § 8a zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s mestom. V účtovníctve eviduje faktúry za vodné, stočné, elektrinu, prebíjanie kanalizácie, deratizácia atď., všetko sa týka nájomných bytových domov a faktúry sú s DPH. Na konci mesiaca sa prefakturujú tieto náklady na nájomníkov bytov. Je nárok na odpočítanie DPH z týchto faktúr? 

Dátum publikácie: 17. 12. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Ako správne zaúčtovať prijatú zálohovú faktúru s DPH a následne ostrú faktúru s DPH, kde sa uhradená zálohová faktúra s DPH odrátava?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.