1598 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 18. 1. 2022
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločník si vzal zo skladu tovar na osobnú spotrebu. Urobila sa predbežná inventúra a vyčíslila sa výška chýbajúcich zásob. Spoločnosť účtuje sklad spôsobom B. Môže aj počas roka urobiť účtovný zápis 355/504 alebo až na konci roka? Spoločník chce čo najskôr uhradiť výšku chýbajúcich zásob.

Dátum publikácie: 18. 1. 2022
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Zamestnanec si kúpil pracovnú obuv. Daňový doklad mu bol zaslaný formou faktúry vystavenej na jeho meno. Akým spôsobom takýto doklad účtovať v podvojnom účtovníctve?

Dátum publikácie: 18. 1. 2022
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Český zriaďovateľ, platiteľ DPH v Čechách, má v SR stálu prevádzkareň, platiteľa DPH, tento v SR nakupuje tovar a dodáva ho zriaďovateľovi do Čiech, ktorý ho následne predáva buď v ČR alebo do iných štátov EÚ. Ako má stála prevádzkareň fakturovať tovar zriaďovateľovi do ČR? Cez faktúru alebo len dodacím listom, uviesť do výkazu DPH a súhrnného výkazu?

Dátum publikácie: 14. 1. 2022
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Od obchodného partnera z tretích krajín bola spoločnosti doručená vzorka tovaru prostredníctvom kuriérskej služby (DHL). DHL túto vzorku na základe splnomocnenia preclila a následne poslala výmer platby na 20 % DPH, ktorú obratom uhradila. Uvádza sa táto DPH v kontrolnom výkaze? Ak áno, v ktorej časti? V ktorom riadku sa uvedie v tlačive daňového priznania k DPH?

Dátum publikácie: 11. 1. 2022
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Spoločnosť, platiteľ DPH, poskytuje konzultačné služby počas doby trvania projektu a fakturuje kvartálne sumu na základe zmluvy. Projekt mal byť ukončený k 31. 3. 2021, ale došlo k predĺženiu projektu do 30. 6. 2021. Dodatok k Zmluve, ktorým sa schválila oprávnenosť fakturácie za mesiace 4-6/2021, bol podpísaný 13. 11. 2021 a v dodatku bola dohodnutá aj výška odmeny, ktorú si môže spoločnosť fakturovať. Služby boli reálne dodané v 2Q/2021, ale faktúra nebola vystavená, lebo nebola schválená oprávnenosť a výška. Môže platiteľ vystaviť faktúru s dátumom dodania 13. 11. 2021 alebo vystaví faktúru spätne s dátumom dodania 30. 6. 2021?

Dátum publikácie: 7. 1. 2022
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Družstvo, platiteľ DPH, vyhotovilo pre iné družstvo, platiteľa DPH, pozvánky, ktoré v jeho mene odoslal doporučenou poštou jednotlivým subjektom. Následne družstvo vystavilo faktúru – refakturácia poštových známok. Je potrebné refakturovať s DPH, resp. bez DPH?

Dátum publikácie: 5. 1. 2022
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2022

Firma od 1. 1. 2022 prechádza na digitálny systém uchovávania faktúr. Je potrebné tieto faktúry uchovávať aj v tlačenej forme?

Dátum publikácie: 4. 1. 2022
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 21. 7. 2021

Platiteľ DPH ide kúpiť jazdený automobil od platiteľa DPH v tuzemsku. Môže si odberateľ uplatniť DPH v plnej výške aj v prípade, že bude uplatňovať paušálne PHL 80/20?

Dátum publikácie: 3. 1. 2022
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Na základe zmluvy o dielo firma dodáva zariadenia na výrobu betónu vrátane prác (montáže) a dokumentácie do Maďarska. Miesto dodania je Maďarsko. Dodávateľ je slovenská firma a odberateľ maďarská firma, obe sú platiteľmi DPH. Je správne fakturovať dodávku na základe vyššie uvedenej zmluvy bez DPH? Má dodávateľ, platiteľ DPH, nejakú registračnú povinnosť v Maďarsku?

Dátum publikácie: 29. 12. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Sociálny podnik má v pláne zakúpiť alebo prenajať jazdené motorové vozidlo od fyzickej osoby. Sociálny podnik zatiaľ nie je platiteľom DPH. Ako má správne postupovať v tomto prípade?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.