1716 výsledkov
...
Dátum publikácie: 29. 7. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť má v predmete podnikania medzinárodnú nákladnú dopravu. Zamestnanci, vodiči nákladných áut, absolvujú pravidelne každých 5 rokov (podľa zákona) kvalifikačný kurz vodiča (KKV). Bez tohto oprávnenia nemôžu vykonávať svoju prácu u zamestnávateľa. Po absolvovaní kurzu je vystavená karta na ich meno. Ak by ukončil pracovný pomer s aktuálnym zamestnávateľom, je zamestnanec naďalej oprávnený túto kartu vodiča používať, až kým mu neskončí platnosť (alebo sa znovu obnoví). Spoločnosť hromadne zabezpečila školenie KKV pre 10 zamestnancov. Faktúra je vystavená na firmu a je s DPH. Má spoločnosť nárok na odpočítanie DPH? Je tento kurz uznaný ako daňový výdavok účtovaný na účet 527?

Dátum publikácie: 29. 7. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Prokuristovi v akciovej spoločnosti sa vyplatia dividendy. Ako sa zdania, ak prokurista je súčasne členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady a ak nie je členom týchto orgánov? Zdania sa zrážkovou daňou 7 % podiely na zisku vyplatené členom dozorného orgánu z titulu ich členstva v tomto orgáne, ak majú trvalý pracovný pomer so spoločnosťou?

Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Akciová spoločnosť, ktorá sa zaoberá finančným poradenstvom (nemá zamestnancov), investuje/sporí svojim poradcom (na základe interných smerníc) v podielovom fonde. Teraz ide spoločnosť z podielového fondu vyberať peniaze a vyplácať konkrétnym poradcom nasporené peniaze. Je správny postup, ak akciová spoločnosť vyplatí poradcovi nasporené peniaze aj s výnosom – (mínus) 19 % zrážkovú daň z výnosu?

Dátum publikácie: 26. 7. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť podpísala v roku 2020 zmluvu o dielo „Projekt stavby pre účely stavebného povolenia, inžinierska činnosť a autorský dozor“. V zmluve je uvedené, že prvá časť ceny diela má byť uhradená do 10 dní odo dňa podpisu zmluvy. Spoločnosť na túto sumu vystavila aj faktúru, v ktorej je uvedený text: „Na základe zmluvy o dielo vám fakturujeme za projekčnú a inžiniersku činnosť 9 000 eur“ a odviedla aj príslušnú DPH. Odberateľ faktúru doteraz neuhradil. Spoločnosť momentálne spracováva daňové priznanie za rok 2020 a nevie, či má faktúru zahrnúť do základu dane. Alebo má spoločnosť vystaviť dobropis?

Dátum publikácie: 23. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Podnikateľ – FO má v majetku nebytový priestor 10 rokov, časť už má odpísanú a zostatková cena je 10 000 €. Rozhodne sa darovať uvedený priestor synovi, ktorý ho chce vložiť do obchodného majetku ako FO. Aká bude obstarávacia cena u syna – obdarovaného? Vyplýva nejaká daňová povinnosť darcovi? Uvedený priestor kúpil darca bez DPH. Ak sa obdarovaný po určitom čase 6 rokov – majetok odpisuje, rozhodne uvedenú nehnuteľnosť predať, neinvestuje do nej, len uplatňuje bežné náklady spojené s údržbou, môže dať do nákladov zostatkovú cenu nehnuteľnosti, resp. aké náklady uplatní pri predaji?

Dátum publikácie: 23. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť plánuje obstarať nový debniaci voz. Vedenie sa rozhodlo, že voz musí byť odpísaný počas doby trvania stavby. Ide o obstaranie majetku, ak jeho doba trvania je menšia ako 1 rok a cena obstarania je cca 400 tis €? Dobou trvania sa rozumie, že voz je vždy vyrobený pre konkrétny druh tunela. Nedá sa použiť pre iný tunel, pretože každý tunel má iné parametre, a preto sa voz musí vždy dať upraviť pre nový tunel. To znamená, že ak sa voz zakúpi na konkrétny tunel a bude sa používať 10 mesiacov, môže sa dať priamo do nákladov, resp. rozložia sa náklady počas 10 mesiacov? Ak sa voz bude musieť zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ako sa môže nastaviť odpisovanie, keď sa musí odpisovať viac ako 1 rok, čiže prakticky minimálne sa musí odpisovať 2 roky?Je možné odpisovať napr. 14 mesiacov?

Dátum publikácie: 23. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 2. 2019

V roku 2019 spoločnosť zaradila debniaci voz vo výške 479 886,20 € s parametrami pre účtovné odpisovanie 2 roky a daňové odpisy 6 rokov. Dôvod pre ÚO 2 roky bol ten, že takto zhotovený voz bude slúžiť len na danom tuneli a bude potrebný len počas 2 rokov. V roku 2021 dala spoločnosť tento voz prerobiť pre iný typ tunela, pretože v pôvodnom zhotovení by novému tunelu nevyhovoval. Táto prerábka bude v sume cca 133 tis. €. Ide o technické zhodnotenie alebo o priamy náklad? Ak ide o technické zhodnotenie, musí sa zaradiť. Doba odpisovania môže byť zhodná s dĺžkou potreby vozu na tomto tuneli? Čo v prípade, ak bude doba použitia kratšia ako 12 mesiacov?

Dátum publikácie: 22. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Do ktorej odpisovej skupiny sa má zaradiť nerezové potrubie, ktoré slúži na prívod vody do výdajného automatu a aký kód produkcie použiť?

Dátum publikácie: 21. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť kúpila štvorkolku. V technickom preukaze je uvedené, že ide o traktor špeciálny, kategória T3b. Zaradí sa ako klasická štvorkolka do odpisovej skupiny 2?

Dátum publikácie: 21. 7. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Platiteľ DPH – s. r. o., mal daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty za niektoré mesiace (zdaňovacie obdobia) roku 2019. Správca dane nepriznal nárok na odpočítanie DPH v niektorých mesiacoch, cca 40 000 € bola suma vyrubeného rozdielu dane, ktorú má s. r. o. zaplatiť DÚ ako neoprávnené odpočítanie dane na vstupe. Uvedené je predmetom súdneho sporu. Správca dane odporúča s. r. o. urobiť dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov PO. Čo má s. r. o. opravovať, keď predmet fakturácie na vstupe bol aj fakturovaný na výstupe, to znamená, že tovar bol riadne predaný a boli z neho ako náklady, tak aj výnosy? Ako má s. r. o. postupovať?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.