1505 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 30. 11. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Môže daňovník dať do daňových výdavkov odpis pohľadávky na základe oznámenia o zastavení exekúcie na zrušenú spoločnosť bez likvidácie zo dňa 10. 7. 2020 bez tvorby opravnej položky v predošlých rokoch? Doba od splatnosti tejto pohľadávky k 10. 7. 2020 je 1 163 dní. Ako odpis zaúčtovať?

Dátum publikácie: 30. 11. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Česká firma (frančíza) zabezpečuje dovoz tovaru aj pre slovenskú spoločnosť. Faktúra je na slovenskú firmu. Pracovníci českej firmy distribuujú tovar pre slovenskú firmu, pričom česká firma chce refakturovať tieto mzdy slovenskej firme. Je to možné a aké doklady sú potrebné k faktúre, aby bola daňovo uznaná? Česká firma chce tiež fakturovať slovenskej firme mzdy svojich zamestnancov. Môže sa to takto fakturovať, keďže nie je známe, koľko odpracovali pre slovenskú firmu?

Dátum publikácie: 26. 11. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť mala pohľadávku voči spoločnosti AB vo výške 23 000 €, ktorá bola splatná 27. 11. 2019. V roku 2019 spoločnosť k tejto pohľadávke netvorila opravné položky. Dňa 1. 4. 2020 spoločnosť uvedenú pohľadávku predala spoločnosti XY za cenu 11 000 €. Ako správne účtovať? Ak by predávajúcej spoločnosti postúpenú pohľadávku neuhradili, môže spoločnosť v nasledujúcich rokoch tvoriť daňové opravné položky?

Dátum publikácie: 26. 11. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť kúpila stroj, ktorý následne predala VUB lízingu. VUB lízing spoločnosti celú hodnotu faktúry preplatil. Následne spoločnosť uzatvorila zmluvu o finančnom prenájme s VUB lízing. Stroj by bol zaradený do 2. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 6 rokov. Lízingová zmluva je však uzatvotená len na 36 mesiacov. Môže spoločnosť tento stroj odpisovať alebo do nákladov si dá mesačné splátky?

Dátum publikácie: 24. 11. 2020
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť vlastní fotovoltaickú elektráreň. Dodávateľ vyfakturoval montáž merania na technologickej časti (elektromer, poistky, listy, vodiče...) v sume 2 000 € bez DPH. Meranie nezvyšuje výkon, len zo zákona ho musela spoločnosť zriadiť, aby posielalo automaticky hlásenia do OKTE. Môže to spoločnosť dať priamo do nákladov alebo ako technické zhodnotenie alebo to samostatne zaradiť a odpisovať? Ak áno, do ktorej odpisovej skupiny?

Dátum publikácie: 24. 11. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť prechádza od 1. 9. 2020 na nový účtovný systém. Z dôvodu technicky náročného procesu sa budú účtovať všetky výdavky zamestnancov v celkovej sume do nákladov aj v prípade, ak by spoločnosť mala nárok si uplatniť DPH z uvedených výdavkov. To znamená, že zo žiadneho takto zaúčtovaného výdavku si nebude uplatňovať DPH. Môže spoločnosť takto zaúčtovanú sumu DPH klasifikovať ako daňovo uznaný výdavok (napr. výdavok na spotrebný materiál v celkovej sume 12 € účtovaný na účet 501.AE)?

Dátum publikácie: 23. 11. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

SHR, platiteľ DPH, zakúpil poľnohospodársky stroj, uplatnil si odpočítanie DPH. Na tomto stroji sa stala neopraviteľná škoda a je nepoužiteľný. Chce ho predať aspoň na súčiastky za 1 000 €, ale zostatková cena stroja je 6 000 €. Čo s odpočítanou DPH? Je povinný vrátiť alikvotnú časť DPH? Faktúra za predaj na súčiastky bude základ + DPH?

Dátum publikácie: 23. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Firma ide predať motorové vozidlo zaradené v obchodnom majetku. Podľa knihy jázd v ňom zostalo 40 litrov PHL. Musí sa hodnota nespotrebovaných PHL dať ako pripočítateľná položka k základu dane (nedaňový náklad)? Čo s uplatnenou DPH na vstupe z týchto PHL?

Dátum publikácie: 20. 11. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Z dôvodu sťahovania spoločnosti do priemyselného areálu sa chystá spoločnosť zabezpečiť prepravu pre zamestnancov z miesta bydliska do práce prostredníctvom prepravnej spoločnosti autobusmi. Spoločnosť bude prispievať na prepravu zamestnancom 70 % z ceny cestovného lístka a zamestnanec si bude hradiť zvyšných 30 %. Bude tento výdavok spoločnosti daňovo uznaným nákladom v plnej výške? Má spoločnosť nárok na plné odpočítanie DPH z faktúry od prepravcu? Bude tento príjem pre zamestnancov oslobodený od dane?

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Spoločnosť vyslala na pracovnú cestu do zahraničia zamestnanca za účelom školenia. Počas tohto školenia mu bol urobený test na COVID-19 a výsledok bol pozitívny. Vzhľadom na to, že nie je možné, aby vycestoval späť na Slovensko, zostal v zahraničí. Je na pandemickej PN. Je možné za obdobie PN, ktorú musí tráviť v zahraničí, poskytovať zamestnancovi diéty? Náklady na ubytovanie je možné počas pandemickej PN považovať za cestovne náklady?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.