68 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Jedným z opatrení na zmiernenie nepriaznivých dosahov koronakrízy na hospodárstvo je poskytovanie finančnej pomoci vo forme štátnej dotácie na úhradu nájomného v dôsledku tzv. sťaženého užívania nájmov. V príspevku vysvetlíme, kto a za akých okolností má nárok na udelenie pomoci, ale najmä ako dotáciu správne spracovať v jednoduchom i podvojnom účtovníctve.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Príspevok prináša príklady účtovania dotácie na úhradu nájomného v konkrétnych praktických príkladoch u prenajímateľa a u nájomcu, a to aj v jednoduchom aj v podvojnom účtovníctve.

Dátum publikácie: 30. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Samostatne hospodáriaci roľník vykonávajúci činnosť ako fyzická osoba sa môže transformovať na právnickú osobu, t. j. zmeniť právnu formu podnikania. Realizácia transformácie sa môže uskutočniť viacerými spôsobmi: skončenie podnikania fyzickej osoby a následné založenie právnickej osoby, založenie právnickej osoby počas podnikania fyzickej osoby, predaj podniku fyzickej osoby právnickej osobe, vklad podniku fyzickej osoby do právnickej osoby. Pri každej z týchto možností je potrebné dodržať správny postup prechodu z pohľadu obchodného aj daňového práva.

Dátum publikácie: 27. 8. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Združenie predstavuje administratívne nenáročný spôsob spoločného podnikania fyzických i právnických osôb bez nutnosti založenia obchodnej spoločnosti. Umožňuje ho zmluva podľa Občianskeho zákonníka. Tento príspevok sa venuje združeniu z právneho hľadiska, ďalej rozdeľovaniu príjmov a výdavkov medzi účastníkmi združenia, dani z pridanej hodnoty, spôsobu účtovania a daňovej evidencii.

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 10. 2018

Virtuálnu menu možno charakterizovať ako digitálnu internetovú menu, ktorá je založená na zložitom a šifrovanom matematickom algoritme. Obchodovanie s ňou podlieha daňovým aj účtovným povinnostiam. V príspevku objasníme, ako pohyb virtuálnej meny zobraziť v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve, či už ide o transakciu na verejnom trhu alebo individuálny obchod, ťažbu, nadobudnutie výmenou za tovar, prípadne službu.

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 10. 2018

Keďže virtuálna mena je krátkodobým finančným majetkom, bol doplnený § 12 ods. 6 postupov účtovania v JÚ, podľa ktorého sa pri odplatnom nadobudnutí virtuálnej meny v knihe krátkodobého finančného majetku účtuje obstaranie virtuálnej meny v reálnej hodnote.

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 10. 2018

Príklady účtovania virtuálnej meny – účtovanie kúpy a predaja virtuálnej meny za eurá, účtovanie nadobudnutia virtuálnej meny výmenou za tovar alebo službu, účtovanie nadobudnutia virtuálnej meny výmenou za inú virtuálnu menu a účtovanie nadobudnutia virtuálnej meny ťažbou.

Dátum publikácie: 12. 6. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pri základnej charakteristike hnuteľných vecí a následne pri ich zaradení a účtovaní majú daňové predpisy a účtovné predpisy niekedy odlišné prístupy a niekedy sa tieto prekrývajú. Prinášame porovnanie týchto prístupov.

Dátum publikácie: 12. 6. 2020
Autor: Ing. Martin Mikláš
Právny stav od: 1. 1. 2020

Tvorba opravných položiek je nástrojom praktickej aplikácie zásady opatrnosti, ktorá patrí medzi základné všeobecne uznávané účtovné zásady. V zmysle postupov účtovania sa za zásoby považujú: materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá a tovar. Opravné položky k zásobám sa tvoria, ak je ich úžitková hodnota nižšia ako ich ocenenie v účtovníctve.

Dátum publikácie: 28. 4. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Čitateľmi vyžiadaný článok k účtovaniu konkrétneho zamestnaneckého benefitu – „Multisport karty“. Držiteľ takejto karty a jeho rodinní príslušníci sú oprávnení bezplatne využívať rôzne športoviská a relaxačné zariadenia vrátane ich produktov a služieb. V účtovníctve zamestnávateľa je potrebné správne posúdenie z pohľadu DPH i dane z príjmov.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.