117 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Odpovede na najčastejšie otázky spojené s e-kasou v praxi. Aj keď sa zmenil spôsob evidencie tržieb v hotovosti oproti „klasickej“ elektronickej registračnej pokladnici, nezmenil sa spôsob účtovania tržieb v nadväznosti na zákon o účtovníctve a postupov účtovania v jednoduchom i podvojnom účtovníctve. Niektoré situácie sú však špecifické a pri nich sa pristavíme.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Jedným z opatrení na zmiernenie nepriaznivých dosahov koronakrízy na hospodárstvo je poskytovanie finančnej pomoci vo forme štátnej dotácie na úhradu nájomného v dôsledku tzv. sťaženého užívania nájmov. V príspevku vysvetlíme, kto a za akých okolností má nárok na udelenie pomoci, ale najmä ako dotáciu správne spracovať v jednoduchom i podvojnom účtovníctve.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Príspevok prináša príklady účtovania dotácie na úhradu nájomného v konkrétnych praktických príkladoch u prenajímateľa a u nájomcu, a to aj v jednoduchom aj v podvojnom účtovníctve.

Dátum publikácie: 30. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Samostatne hospodáriaci roľník vykonávajúci činnosť ako fyzická osoba sa môže transformovať na právnickú osobu, t. j. zmeniť právnu formu podnikania. Realizácia transformácie sa môže uskutočniť viacerými spôsobmi: skončenie podnikania fyzickej osoby a následné založenie právnickej osoby, založenie právnickej osoby počas podnikania fyzickej osoby, predaj podniku fyzickej osoby právnickej osobe, vklad podniku fyzickej osoby do právnickej osoby. Pri každej z týchto možností je potrebné dodržať správny postup prechodu z pohľadu obchodného aj daňového práva.

Dátum publikácie: 27. 8. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Združenie predstavuje administratívne nenáročný spôsob spoločného podnikania fyzických i právnických osôb bez nutnosti založenia obchodnej spoločnosti. Umožňuje ho zmluva podľa Občianskeho zákonníka. Tento príspevok sa venuje združeniu z právneho hľadiska, ďalej rozdeľovaniu príjmov a výdavkov medzi účastníkmi združenia, dani z pridanej hodnoty, spôsobu účtovania a daňovej evidencii.

Dátum publikácie: 27. 8. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Združenie osôb založené v zmysle § 829 a následne Občianskeho zákonníka nie je právnickou osobou (nemá právnu subjektivitu), preto sa nepovažuje za účtovnú jednotku a zo zákona o účtovníctve mu nemôžu vzniknúť žiadne povinnosti. Pri účtovaní prípadov súvisiacich so spoločnou činnosťou formou združenia sa rozlišujú dve alternatívy, a to: nie je poverený ani jeden z účastníkov združenia ako správca združenia alebo jeden z účastníkov tohto združenia je poverený správou peňazí alebo iných vecí poskytnutých na účely združenia.

Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Podrobne rozoberieme účtovanie elektronických stravovacích kariet a rekreačných poukazov pre zamestnancov a tiež účtovanie elektronickej stravovacej karty a rekreačného poukazu pre podnikateľa v sústave jednoduchého účtovníctva.

Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Elektronická stravovacia karta je modernou náhradou štandardných papierových stravovacích poukážok, ktorá umožňuje bezkontaktné aj kontaktné platby, je zabezpečená modernou technológiou s vysokými bezpečnostnými parametrami a prináša výhody pre zamestnávateľa, podnikateľa aj samotného zamestnanca. Príspevok rozoberá účtovanie elektronickej stravovacie karty pre zamestnancov a tiež účtovanie elektronickej stravovacej karty pre podnikateľa.

Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Rekreačný poukaz sa vydáva pre fyzickú osobu a je neprenosný, vydáva sa jedine v elektronickej podobe, napr. vo forme elektronickej platobnej karty a je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný, t. j. má obmedzenú platnosť. Systém rekreačných poukazov je riešený podobným spôsobom ako systém elektronických stravovacích kariet. Slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov na rekreáciu zamestnancov a podnikateľa. 

Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Ing. Mária Horváthová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Zákon podmieňuje nárok na dotáciu na úhradu nájomného poskytnutím zľavy z ceny nájomného od prenajímateľa. Súčasne platí, že výška dotácie nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.