117 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 3. 2021

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona o účtovníctve  sa vydalo usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v účtovných jednotkách účtujúcich podľa opatrenia č. MF/27076/2007-74. Rozsah a podmienky stravovania zamestnancov ustanovuje Zákonník práce. 

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňovým výdavkom je výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, pričom má byť preukázateľne zaúčtovaný v účtovníctve a mal by spĺňať atribúty, ktoré sú pre účtovný doklad zadefinované v zákone o účtovníctve. Účtovný doklad nemá také striktné náležitosti ako „faktúra“, ktorá je presne špecifikovaná v zákone o DPH. Náležitosti faktúry sa musia zohľadniť u tých podnikateľov, ktorých sa zákon o DPH priamo dotýka. 

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podnikáte na živnosť ako fyzická osoba, ale chcete zmeniť právnu formu podnikania na spoločnosť s ručením obmedzeným? Aké sú najvýznamnejšie právne, účtovné a daňové súvislosti, na ktoré pri takomto prechode musíte pamätať?

Dátum publikácie: 15. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zákonná úprava uvádza zdaňovanie presne vymedzených plnení, avšak schéma štátnej pomoci prechádza naprieč viacerými ministerstvami. Nie všetky príspevky sú od dane oslobodené, čo v praxi spôsobuje nejasnosti. V článku sumarizujeme, ako jednotlivé príspevky čerpané v rámci rôznych pandemických opatrení zdaniť a zaúčtovať.

Dátum publikácie: 15. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Projekt podpory udržania zamestnanosti v čase pandémie COVID-19 prebieha od marca 2020 – do septembra 2020 pod názvom Prvá pomoc, od októbra 2020, kedy sa zmenila výška príspevku i obsahová náplň, no zameranie príspevku sa nezmenilo, hovoríme o Prvej pomoci plus. Rozoberieme, ako sa daňovo posúdia a ako sa zaúčtujú tieto príspevky z gescie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny.

Dátum publikácie: 15. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príspevok rozoberá druhy štátnej pomoci na zmiernenie vplyvu koronakrízy,, ktoré nie sú oslobodené od dane z príjmov.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Súčasná zložitá situácia na trhu si vyžaduje akútne riešenia pre mnoho podnikov. Jedným zo spôsobov na preklenutie platobnej neschopnosti je alternatívna forma financovania, ktorú poznáme pod názvom faktoring. Tento pojem sa spája s predajom krátkodobých pohľadávok plynúcich z predaja tovaru alebo služieb pred dobou ich splatnosti. Inou možnosťou je úver poskytnutý bankou. V článku si priblížime obidve formy financovania – ich účtovné prevedenie a daňové spracovanie.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pri alternatívnej forme financovania faktoringom ide o predaj krátkodobých pohľadávok v čase ich vzniku, pred lehotou ich splatnosti, zabezpečený faktoringovou spoločnosťou, tzv. faktorom. V článku predstavíme druhy faktoringu, výhody a využitie faktoringu, riziká faktoringu pre klienta, učtovanie faktoringu a rozoberieme postúpenie pohľadávky z hľadiska zákona o dani z príjmov pri faktoringu.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Banky v podnikateľskom prostredí poskytujú najčastejšie úvery ako revolvingový, kontokorentný alebo terminovaný úver na pokrytie záväzkov z podnikania, kým dôjde k návratnosti pohľadávok za tovar alebo služby. Obsahom príspevku je účtovanie kontokorentného úveru a účtovanie dlhodobých bankových úverov v podvojnom účtovníctve a v jednoduchom účtovníctve.

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2021

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do RÚZ tá účtovná jednotka, ktorá má povinnosť schvaľovania účtovnej závierky. Obchodným spoločnostiam a družstvu povinnosť schválenia účtovnej závierky ustanovuje Obchodný zákonník.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.