12 výsledkov
Dátum publikácie: 8. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Ako má zaúčtovať poskytnutú dotáciu prenajímateľ priestorov, ak poskytovanie služieb prenájmu je obvyklou činnosťou? Ako sa má zaúčtovať poskytnutá dotácia, ak poskytovanie služieb prenájmu nie je obvyklou činnosťou tejto spoločnosti? Podlieha prijatá dotácia zdaneniu DPH?

Dátum publikácie: 30. 11. 2020
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 17. 6. 2020

Obchodná spoločnosť prenajíma aj objekty malým podnikateľom – pohostinstvá aj textil. Obchodná spoločnosť spravila dodatky na znížené nájomné od 1. 4. do 31. 5. 2020, teda skôr, ako bola výzva od štátu, s tým, že upravila nájom zo 100 % na 20 %. Do výnosov na účet 602 spoločnosť účtovala len 20 %. Nájomca zaslal úhradu 20 %. Ako má spoločnosť postupovať pri uplatňovaní a účtovaní dotácie na nájomné? 

Dátum publikácie: 7. 9. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť prijala faktúru za DM v hodnote 30 000 €. Konateľ spoločnosti vykonal úhradu došlej faktúry vkladom hotovosti na bankový účet. Platí v tomto prípade limit platby v hotovosti prevyšujúcej hodnotu 5 000 €? Môže konateľ vložiť ľubovoľný vklad do pokladnice? 

Dátum publikácie: 20. 8. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Zamestnanec dostal faktúru k rekreačnému poukazu, ale o zaplatení faktúry nedostal žiadny doklad. Postačuje, keď podpíše čestné vyhlásenie, že uhradil sumu na faktúre alebo je potrebné predložiť účtovný doklad?

Dátum publikácie: 7. 10. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Na základe kúpnych zmlúv uzatvorených medzi firmou A a firmou B má firma B voči firme A pohľadávku vo výške 90 000 eur.

V zmysle zmluvy uzatvorenej podľa § 535 a následne Občianskeho zákonníka (asignácia, poukážka) firma A oprávňuje firmu B, aby vybrala sumu vo výške 90 000 eur (pozri vyššie) od firmy C a firmu C súčasne splnomocňuje, aby predmetnú sumu zaplatila firme B na účet firmy A.

Ako bude firma A účtovať o tejto zmluve?

Dátum publikácie: 5. 4. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako má spoločnosť účtovať v podvojnom účtovníctve daň z poistenia?

Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Daň z poistného sa má rozúčtovávať na samostatný účet (nákladový/súvahový účet), alebo je to vlastne iba akoby navýšené poistné?

Dátum publikácie: 8. 10. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Jediný spoločník sa rozhodol, že si vyplatí nerozdelený zisk za roky 2002 až 2010. V roku 2006 sa na účte 428 účtovala oprava chýb minulých období. Môže si spoločník vyplatiť celú sumu nerozdeleného zisku za obdobie 2002 až 2010 alebo sumu zníženú o opravy?

Dátum publikácie: 6. 9. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 6. 2007

Spoločnosť má vypracovaný registratúrny plán a chce vyradiť dokumenty a spisy, ktorým uplynula lehota uloženia (rok 2005, 2006). Má povinnosť žiadať súhlas o vyradenie týchto dokumentov miestny príslušný archív?

Dátum publikácie: 16. 4. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2008

Musí mať s. r. o. zriadený v banke samostatný účet v účtovníctve na evidovanie rezervného a sociálneho fondu? Do koľkých rokov môže byť s. r. o. kontrolovaná daňovým úradom? Ako dlho je potrebné archivovať účtovné doklady?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.