234 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 23. 8. 2021
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 8. 2021

Parlament schválil novelu zákona o živnostenskom podnikaní s cieľom zlepšenia podnikateľského prostredia a zjednodušenia podnikania. Jej výsledkom má byť odbúranie neprimeranej administratívnej záťaže pri ohlasovaní živnosti a zníženie miery regulácie samozamestnávania.

Dátum publikácie: 22. 8. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2021

V tomto článku vám priblížime schválené zmeny v zákone o upomínacom konaní a v Civilnom sporovom poriadku týkajúce sa posudzovania „vecného odôvodnenia“ pri podaní odporu, ktoré sa dotknú fyzických osôb – spotrebiteľov. Zmeny zaviedol zákon č. 211/2021 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 2021.

Dátum publikácie: 22. 8. 2021
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 15. 7. 2021

V poradí piatou novelou v roku 2021 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov je novela č. 279/2021 Z. z.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Dušan Adamček
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pomoc firmám v boji s chorobou v prostredí práce poskytuje aj Európska komisia, resp. jej odborné agentúry. Európska agentúra pre BOZP (EU-OSHA) zverejnila už na jar roka 2020 usmernenia na zabezpečenie BOZP v podmienkach pandémie COVID-19 pod názvom COVID-19: Späť na pracovisko, úprava pracovísk a ochrana pracovníkov.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Dušan Adamček
Právny stav od: 1. 1. 2021

Európska agentúra pre BOZP (EU-OSHA) sídliaca v Bilbao zverejnila už na jar roka 2020 usmernenia na zabezpečenie BOZP v podmienkach pandémie COVID-19 pod názvom COVID-19: Späť na pracovisko, úprava pracovísk a ochrana pracovníkov. Usmernenie nie je záväzné, avšak ponúka skúsenosti získané z praxe rešpektujúc právne záväzky ustanovené v predpisoch Európskej únie pre oblasť BOZP.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 10. 5. 2021

Pri predaji iného ako založeného tovaru na základe oprávnenia na maloobchodný alebo veľkoobchodný predaj tovaru je podnikateľ povinný používať na evidenciu tržby prijatej v hotovosti pokladnicu e-kasa klient.

Dátum publikácie: 2. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., JUDr. Zuzana Petriganová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podľa Občianskeho zákonníka má právnická osoba právo na ochranu svojho mena a dobrej povesti. Dobrá povesť, renomé alebo tiež „goodwill“ obsahuje predovšetkým určité morálne, ale aj kvalitatívne vlastnosti charakterizujúce právnickú osobu, podľa ktorých sa hodnotí a prijíma spoločnosťou. V článku vysvetlíme, aké môžu byť následky porušenia dobrej povesti právnickej osoby, kedy vzniká škoda a ako funguje priznanie morálneho či finančného zadosťučinenia s poukazom na judikatúru a prax súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva.

Dátum publikácie: 22. 4. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 3. 2021

Finančné riaditeľstvo SR vydalo metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka v nadväznosti na novelu Zákonníka práce účinnú od 1. marca 2021.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Novela Zákonníka práce od začiatku marca rieši osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca, ale upravuje aj možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Podrobnejšie upravuje domácku prácu/teleprácu, možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami, definuje pojem „zamestnanec trvalo sa starajúci o dieťa“, spresňuje právnu úpravu v súvislosti s predĺžením skúšobnej doby...

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 5. 2021

Dlhé roky sa vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo práva zodpovedajúceho vecného bremenu v aplikačnej praxi osvedčovalo vydaním notárskej zápisnice – osvedčenia o vydržaní. S účinnosťou od 1. 5. 2021 prichádza do procesnej stránky tohto inštitútu zásadná zmena, mení sa a dopĺňa Civilný mimosporový poriadok. Táto agenda sa teda presúva z právomoci notárov do právomoci súdov ako konanie o potvrdení vydržania.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.