207 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 30. 11. 2020
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 17. 6. 2020

Obchodná spoločnosť prenajíma aj objekty malým podnikateľom - pohostinstvá aj textil. Obchodná spoločnosť spravila dodatky na znížené nájomné od 1. 4. do 31. 5. 2020, skôr ako bola výzva od štátu, s tým, že upravila nájom zo 100 % na 20 %. Do výnosov na účet 602 spoločnosť účtovala len 20 %. Nájomca zaslal úhradu 20 %. Ako má spoločnosť postupovať pri uplatňovaní a účtovaní dotácie na nájomné? 

Dátum publikácie: 13. 11. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Za august 2020 mal zamestnávateľ pokles tržieb o 77 %. Mzdu aj odvody zaplatil vo výplatnom termíne. Môže žiadať štátnu pomoc na zamestnanca a jeho odvody? Príspevok pošle štát na účet a odvodené odvody si má zamestnávateľ žiadať späť od poisťovní?

Dátum publikácie: 5. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 11. 2020

Spoločník/konateľ jednoosobovej s. r. o. je v tejto s. r. o. zamestnaný na skrátený pracovný úväzok, popritom má založenú živnosť. Spoločnosť má pokles tržieb o 90 %. Môže spoločnosť požiadať o dotáciu z dôvodu poklesu tržieb, ak by s ňou spoločník ukončil pracovný pomer a mal popritom živnosť? Alebo môže požiadať preplatenie mzdy z dôvodu poklesu tržieb podľa 3B, ale živnosť by mu tiež ostala?

Dátum publikácie: 29. 10. 2020
Autor: kolektív autorov, JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 21. 7. 2020

Môže byť považované nesplnenie povinnosti absolvovať test na respiračné ochorenie COVID-19 vyžadovaný zamestnávateľom za porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca?

Dátum publikácie: 29. 10. 2020
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 28. 10. 2020

Je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca, aby sa pri vstupe na pracovisko preukázal negatívnym výsledkom testu na koronavírus COVID-19 vykonaného v rámci projektu celoplošného testovania?

Dátum publikácie: 28. 10. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 27. 3. 2020

Zamestnanec bol v kontakte s pozitívnou osobou na Covid-19. Zamestnanec nemá príznaky, zostal doma. Ako má zamestnávateľ vysporiadať tento čas?

Dátum publikácie: 13. 10. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Slovenská s. r. o. so sídlom v Slovenskej republike nakupuje tovar v 90 % od toho istého dodávateľa, českej a. s. so sídlom v Českej republike. Má tu personálne prepojenie konateľa slovenskej s. r. o. a českej a. s. V českej a. s. sa tovar vyrába. Tovar si vozí tuzemská spoločnosť svojou firemnou dodávkou a nakupuje ho v českej korune (CZK). Na Slovensku v zmenárni vymení eurá na CZK a platí v Českej republike v hotovosti, tak si to želá dodávateľ. Pri jednom odbere zaplatí 3 až 8 čiastkových faktúr v CZK v celkovom objeme po prepočte a sčítaní jednotlivých faktúr zhruba 6 000 € – 7 000 €. Na tovar sa chodí tak 2x do mesiaca. Môže spoločnosť takto platiť za tovar v zahraničí? Vzťahuje sa na nich obmedzenie platby v hotovosti nad 5 000 €?

Dátum publikácie: 12. 10. 2020
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Aké sú povinnosti zamestnávateľa – prevádzkovateľa – vo vzťahu k jeho zamestnancom z hľadiska ochrany osobných údajov? Je povinnosťou prevádzkovateľa preškoliť svojich zamestnancov?

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 9. 2001

Považujú sa za prevádzkareň priestory e-shopu, kde sú sklady, odkiaľ zamestnanci distribuujú zabalený tovar zákazníkom? Je tento priestor nutné ohlásiť živnostenskému úradu, vybaviť hygienu, t. j. vyžiadať stanovisko od RÚVZ (regionálneho úradu verejného zdravotníctva)? Osobný odber sa nerealizuje. V predmetných priestoroch sa vykonáva administratíva – fakturácia, príjem nakupovaného tovaru od dodávateľov z SK, EÚ, taktiež i výdaj zabaleného tovaru zákazníkom cez kuriéra alebo firemnou prepravou podľa ich telefonickej, resp. e-mailovej objednávky.

Dátum publikácie: 21. 9. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 2. 2013

Spoločnosť prevádzkuje pekáreň, kde odberateľom fakturuje za dodaný tovar každých 15 dní, t. j. začína v mesiaci prvým dňom a končí pätnástym dňom. V danom mesiaci vystavuje faktúru, ku ktorej prikladá dodací list (od 1. do 15.) Doba splatnosti je 15 dní. Ako sa počíta doba splatnosti? Je to od prvého dňa dodania tovaru alebo od vystavenia faktúry? 

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.