243 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 27. 8. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Spoločnosť prevzala v roku 2020 podvojné účtovníctvo (s. r. o.), kde sú vysoké zostatky na účte 355 aj 365 (ide o jednoosobovú s. r. o.). Je možné urobiť zápočet interným dokladom alebo na základe rozhodnutia valného zhromaždenia?

Dátum publikácie: 10. 8. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Spoločníci spoločnosti uvažujú o vyplatení nerozdeleného zisku - dividend za obdobie rokov 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020. Keďže podmienky vyplatenia dividend, teda ich zdaňovania a platenia odvodov sa takmer každý rok menia, ako sa postupuje po jednotlivých rokoch? Spoločnosť je 100 % slovenská spoločnosť a spoločníci sú fyzické osoby slovenskej a českej národnosti.

Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Je pravda, že správca bytového domu (platiteľ DPH) nemá nárok na odpočítanie DPH z tovarov a služieb použitých na opravu spravovaného domu a hradených z fondu opráv? Ak áno, akú sadzbu DPH má uvádzať v mesačnom predpise platieb pri položke „fond prevádzky, údržby a opráv“? Je fond prevádzky, údržby a opráv zákonne upravený?

Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Správcovská spoločnosť (platiteľ DPH) zastupuje viacero vlastníkov bytových jednotiek. V predpise mesačných platieb vlastníkom bytov uvádza aj „dodávku vody“, ktorá ale nie je nákladom spoločnosti, preto uvedené faktúry od dodávateľa vody nezahŕňa do svojich nákladov (danú situáciu účtuje súvahovo). Z prijatej faktúry za vodu si neuplatňuje odpočet DPH na vstupe. V mesačnom predpise je položka „dodanie vody“ bez DPH na výstupe. Je takýto postup správny?

Dátum publikácie: 27. 7. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa požiadala o príspevok na rekreáciu, kde predložila zamestnávateľovi faktúru na jej meno, pričom žiada o zaplatenie doplatku k hospitalizácii na oddelení FBLR za nadštandardné služby nehradené zdravotnou poisťovňou, doplatok za ubytovanie. Ostatné náležitosti sú splnené. Je možné uznať takúto faktúru?

Dátum publikácie: 27. 7. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2019

Môže zamestnávateľ naakumulované finančné prostriedky z finančného fondu prerozdeliť medzi zamestnancov na základe čestného prehlásenia zamestnanca, že uvedené finančné prostriedky využije na regeneráciu pracovnej sily?

Dátum publikácie: 21. 7. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Je predĺžená platnosť rekreačných poukazov 2020 do konca septembra 2022?

Dátum publikácie: 1. 7. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2019

Spoločnosť poskytuje stravovanie zamestnancom prostredníctvom právnickej osoby (donáška obedov na základe zmluvného vzťahu). Je možné, aby sa upravila kalkulácia obedov tak, že by sa príspevok zamestnávateľa vo výške 55 % z ceny obeda (stravného) nahradil maximálnou možnou sumou, t. j. 2,81 € (55 % zo sumy 5,10 €, t. j. vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín)?

Dátum publikácie: 22. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Na základe zmluvy o postúpení pohľadávky postupca postupuje na postupníka sumu 23 000 eur. Je možné týchto 23 000 eur vyplácať postupcovi v hotovosti napr. po 5 000 eur/mesiac?

Dátum publikácie: 22. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 12. 3. 2020

S. r. o. poskytuje služby – jazykové kurzy viac na Ukrajine ako na Slovensku pre fyzické osoby. Môže byť služba uhradená v hotovosti?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.