1008 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Subdodávateľ spoločnosti dodal stavebné práce patriace do sekcie F na základe zmluvy o dielo. Práce boli ukončené 28. 8. 2020, avšak odovzdávajúci protokol bol podpísaný až 18. 9. 2020. Aký má byť správny dátum dodania stavebných prác na faktúre od subdodávateľa?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť má do roka veľa vystavených faktúr, je to náročné na prácu, materiál aj skladovanie. Je možné vo firme evidovať vystavené faktúry iba v elektronickej podobe, bez ohľadu na to, akým spôsobom faktúru posiela zákazníkovi (niektorým e-mailom, iným tlačenú s tovarom)? Zatiaľ si spoločnosť všetky faktúry tlačí, na každú zapisuje ručne predkontáciu a zakladá ich do šanónov.

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Firma obstaráva nehnuteľnosť ako investíciu s cieľom predaja v budúcnosti. Zároveň počas držby rozmýšľa, či by daná nehnuteľnosť mohla generovať výnosy. Je možné prerušiť uplatňovanie daňových odpisov v zmysle zákona o dani z príjmov, ak je súčasne táto nehnuteľnosť v prenájme a dosahuje zdaniteľné výnosy? Ak nie je súčasne možné prerušiť daňové odpisovanie a zároveň dosahovať výnosy, je lepšie...

Dátum publikácie: 14. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2015

Spoločnosť s r. o. chce kúpiť pušku na výkon práva v poľovníctve v sume do 1 500 € s DPH. Výkon práva v poľovníctve je zapísaný v obchodnom registri. Miesto na výkon práva poľovníctva je prenajaté. Spôsobilá osoba je zamestnancom spoločnosti. Je možné tento účtovný pohyb zaúčtovať priamo do nákladov spoločnosti?

Dátum publikácie: 14. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť potrebuje jednému zamestnancovi dať k dispozícii stálu zálohu na hradenie drobných operatívnych výdavkov. Ide o sumu vo výške napr. 100 až 200 €. Akým spôsobom je vhodné vydať toto rozhodnutie a pravidlá pre narábanie s poskytnutou hotovosťou? Je niekde zadefinovaná terminológia „stála záloha“, resp. „disponent s finančnou hotovosťou“? Existuje vzor, usmernenie? Spoločnosť chce uvedené uviesť do internej smernice.

Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť má 49 zamestnancov, zakúpila antigénové testy na testovanie zamestnancov. Môže tento náklad účtovať ako daňový na účte 527 a uplatniť si odpočítanie DPH? Alebo je to nad rámec zákona a musí použiť nedaňový účet 528? Ak by musela použiť účet 528, vznikol by nárok na odpočítanie DPH z daného dokladu? Ako má spoločnosť postupovať z hľadiska účtovníctva, DPH a dane z príjmov?

Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2020

Firma má zakúpené cenné papiere. Ide o investičné cenné papiere. Oceňujú sa v obstarávacej cene alebo v reálnej hodnote cez výsledovku, alebo v reálnej hodnote cez imanie? Je k tomu nejaké usmernenie alebo hovorí o tom zákon? Nejde o investičné cenné papiere medzi spriaznenými spoločnosťami.

Dátum publikácie: 11. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2008

Ak účtovník podpisuje krycie listy k zaúčtovaným dokladom, je možné tento podpis nahradiť napr. pečiatkou, tzn. že by sa dala vyrobiť pečiatka s jeho podpisom a pre urýchlenie archivácie by k svojmu menu dal odtlačok pečiatky?

Dátum publikácie: 7. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 1992

Aká je to komisionárska zmluva a kde sa využíva?

Dátum publikácie: 5. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2005

Za rok 2019 má spoločnosť nerozdelený zisk vo výške napríklad 11 000 eur. Z toho chce konateľ odviesť do sociálneho fondu 2 000 eur a tieto prostriedky následne dať zamestnancom ako mimoriadny príspevok zo sociálneho fondu za zákonných podmienok - teda odvody, dane - do III. piliera DDS. Ako správne zaúčtovať tento prípad?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.