206 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
FS - 9/2020
Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Číslo: MF/016278/2020-65

V záujme zabezpečenia správneho postupu pri uplatňovaní vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení neskorších predpisov veriteľmi, ktorí sú povinní predkladať Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska údaje o novoposkytnutých a poskytnutých spotrebiteľských úveroch, a to v súvislosti s odkladom splátok úveru poskytnutého spotrebiteľovi podľa zákona č. 67/2020 Z. z. vydáva ministerstvo toto metodické usmernenie.

FS - 5/2020
Dátum publikácie: 18. 5. 2020
Číslo: MF/011498/2020-721
Problematika: daňová

Ministerstvo financií SR na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní podľa zákona o dani z príjmov vydalo doplnenie k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby v súvislosti so zvýhodneným odpočtom daňových strát v čase pandémie.

FS - 12/2019
Dátum publikácie: 19. 12. 2019
Číslo: MF/014842/2019-732

MF SR uverejňuje vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktoré sú prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 367/2019 Z. z. zo 16. októbra 2019, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.

FS - 12/2019
Dátum publikácie: 5. 12. 2019
Číslo: MF/014649/2019-731
Problematika: daňová

Na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty účinného od 1. 1. 2020 vydalo MF SR poučenie na jeho vyplnenie, ktoré je prílohou oznámenia.

FS - 12/2019
Dátum publikácie: 4. 12. 2019
Číslo: MF/019394/2019-731
Problematika: daňová

Ministerstvo financií SR vydalo na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty poučenie na jeho vyplnenie, ktoré je prílohou tohto oznámenia.

FS - 11/2019
Dátum publikácie: 30. 11. 2019
Číslo: MF/015223/2019-74
Problematika: účtovníctva

Novela opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti k výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníkov s cennými papiermi, Burzu cenných papierov a platobné inštitúcie.

FS - 11/2019
Dátum publikácie: 29. 11. 2019
Číslo: MF/015222/2019-74
Problematika: účtovníctva

Novelizuje sa opatrenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti k výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahraničných bánk, obchodníci s cennými papiermi...

FS - 11/2019
Dátum publikácie: 19. 11. 2019
Číslo: MF/018885/2019-721
Problematika: daňová

Oznámenie o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

FS - 10/2019
Dátum publikácie: 24. 10. 2019
Číslo: MF/018247/2019-726
Problematika: daňová

Na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel ustanoveného opatrením MF SR 2014 č. MF/21694/2014­725 vydalo MF SR poučenie na jeho vyplnenie, ktoré je prílohou tohto oznámenia a ktoré sa použije od 1. januára 2020.

FS - 10/2019
Dátum publikácie: 22. 10. 2019
Číslo: MF/014640/2019-731
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty platný od 1. 1. 2020.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.