40 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 3. 2021

Smernica upravuje, ktoré výdavky sú daňovými výdavkami pri osobných motorových vozidlách a pri nákladných motorových vozidlách alebo pracovných mechanizmoch, ako sa určí daňový výdavok, čo má obsahovať kniha jázd...

Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ v rámci starostlivosti poskytuje svojim zamestnancom isté peňažné či nepeňažné benefity, ktoré môže uviesť do interného firemného predpisu. 

Právny stav od: 1. 1. 2021

Cieľom smernice je vymedzenie interných pravidiel hospodárenia s obalmi v podmienkach spoločnosti, najmä druhy obalov, účtovné zobrazenie obalov, spôsob ich evidencie (obalové konto) a spôsob inventarizácie obalov.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Cieľom smernice je vymedziť druh zásob, ktorý predstavuje v spoločnosti materiál, spôsob jeho oceňovania a metódy, ktoré účtovná jednotka používa v účtovníctve, a spôsob jeho účtovania. Smernica stanovuje postup oceňovania materiálu pri prvom vykázaní zásob, obehu a spotreby materiálu a jeho inventarizácie, rovnako aj kontroly dodržiavania právnych predpisov z pohľadu daní a účtovníctva pre zobrazenie skutočnosti pri zabezpečení všetkých účtovných zásad pri metóde účtovania spôsobom A.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Účtovanie spôsobom A môžu použiť všetky účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva. Prinášame vzor smernice k účtovaniu tovaru s komentárom a odporúčaniami autora. Hlavným cieľom smernice je stanoviť povinnosť a postup o zásadách obstarávania, oceňovania a účtovania obstarania, spotreby a pohybu tovaru v účtovnej jednotke.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Cieľom smernice je vymedziť druh zásob, ktorý predstavuje v spoločnosti zásoby vlastnej výroby, spôsob ich oceňovania a metódy, ktoré účtovná jednotka používa v účtovníctve, a spôsob ich účtovania. Stanovuje povinnosť a postup zásad obstarávania, oceňovania a účtovania obstarania, spotreby a pohybu zásob vlastnej výroby v účtovnej jednotke.

Právny stav od: 1. 3. 2021

Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamestnávateľ s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve a ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, upraví ich zamestnávateľ vo vnútornom predpise.

Právny stav od: 1. 3. 2021

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy. Smernica upravuje výšku stravného, podmienky a spôsob poskytovania stravného zamestnancom. 

Právny stav od: 1. 1. 2020

Hlavným cieľom smernice je stanoviť povinnosť a postup vykonania skutočnej hodnoty finančného majetku a dokladovej inventarizácie finančného majetku, vymenovanie inventarizačnej komisie, vykonanie inventarizácie finančného majetku a overovanie realizačnej hodnoty finančného majetku s ocenením v účtovníctve ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Právny stav od: 1. 1. 2020

Hlavným cieľom smernice je stanoviť povinnosť a postup vykonania analýzy čistej realizovateľnej hodnoty zásob a dokladovej inventarizácie skladových zásob, vymenovanie inventarizačnej komisie, vykonanie inventarizácie zásob a overovanie čistej realizačnej hodnoty zásob s ocenením zásob v účtovníctve. Určiť účtovanie korekcie hodnoty zásob, a teda tvorba opravných položiek k zásobám a tvorby dokumentácie k tejto činnosti.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.