1531 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 10. 2020

Vysvetlíme si povinnosti účtovnej jednotky pred vstupom do likvidácie, po vstupe, v priebehu procesu, ako aj po jeho skončení. Priblížime i postup z pohľadu dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a dane z motorových vozidiel.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 10. 2020

Obchodná spoločnosť je povinná viesť účtovníctvo aj v priebehu likvidácie spoločnosti, t. j. odo dňa zrušenia spoločnosti do dňa výmazu spoločnosti z obchodného registra. V priebehu likvidácie sa účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, v ich časovej a vecnej súvislosti.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 10. 2020

Daňovník, ktorý vstúpil do likvidácie, je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušným správcom jednotlivých daní do 30 dní od vstupu do likvidácie. Príspevok rozoberá likvidáciu spoločnosti z pohľadu dane z príjmov vrátane zdaňovania likvidačného zostatku, odmeny likvidátora a podávania daňových priznaní v období pandémie koronavírusu, z pohľadu dane z pridanej hodnoty a dane z motorových vozidiel.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

V tomto príspevku pokračujeme v téme z minulého vydania nášho periodika a detailne popisujeme ďalšie konštitutívne prvky princípu nezávislého vzťahu, t. j. jeho základnú abecedu. Tentokrát bližšie analyzujeme nasledovné okruhy: použitie colného oceňovania, úspory a ďalšie atribúty súvisiace s lokálnym trhom, osobitosti spojené s pracovnou silou, skupinové synergie a ich vplyv na uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu. Pripájame tiež osobitný a detailný výklad pravidiel pre vykonanie funkčnej a rizikovej analýzy.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Odpovede na najčastejšie otázky spojené s e-kasou v praxi. Aj keď sa zmenil spôsob evidencie tržieb v hotovosti oproti „klasickej“ elektronickej registračnej pokladnici, nezmenil sa spôsob účtovania tržieb v nadväznosti na zákon o účtovníctve a postupov účtovania v jednoduchom i podvojnom účtovníctve. Niektoré situácie sú však špecifické a pri nich sa pristavíme.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 26. 2. 2020

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, podľa ktorého pri určení toho, či bolo uskutočnené dodanie tovaru, nie je rozhodujúce nadobudnutie právneho vlastníctva v zmysle Obchodného zákonníka k tovaru žalobcom ako kupujúcim, napríklad tvrdením o odovzdaní a prevzatí tovaru podloženým príslušnými protokolmi, ale to, aby kupujúci získal právo disponovať s tovarom ako vlastník.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 28. 10. 2020

Pretože pretrváva nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie, bol opätovne od 1. októbra 2020 vyhlásený núdzový stav (včítane časovo obmedzeného zákazu vychádzania) a boli uzatvorené niektoré prevádzky (napr. verejné stravovanie) – bude štát pokračovať v poskytovaní finančnej kompenzácie. 

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2020

V oblasti overovania účtovnej závierky v roku 2019 a v roku 2020 došlo k zmenám, a to zákonom č. 363/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2020 a zákonom č. 198/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021 a od 1. 1. 2022. Budú mať uvedené zmeny vplyv na overovanie účtovnej závierky audítorom zostavenej k 31. 12. 2019 alebo nie? 

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2020

Základným cieľom tohto odborného článku je poskytnúť praktickú pomôcku pre podnikateľské subjekty a osoby zúčastňujúce sa procesu zostavovania účtovnej závierky. Článok nenahrádza všeobecne záväzné právne predpisy. V celom článku uvádzame deň zostavenia závierky 31. 12. 2020, čo platí vtedy, keď je účtovné obdobie totožné s kalendárnym rokom

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zníženie administratívnej náročnosti u mikro účtovnej jednotky zahŕňa uplatňovanie niektorých zjednodušených postupov oceňovania, účtovania a zjednodušené vykazovanie. 

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.