3463 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 2. 12. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Firma v roku 2009 čerpala dotáciu z eurofondov na nákup strojov. V roku 2017 poskytovateľ dotácie vyzval firmu na jej vrátenie. Stroje sú odpísané a na účte 384 nie je zostatok, bol priebežne účtovaný do výnosov. Ako a kedy účtovať vrátenie dotácie, ako účtovať úroky z omeškania?

Dátum publikácie: 2. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Ak zamestnávateľ poskytne vyššie vreckové ako je 40 %, tak celé vreckové do 40 % a aj nad 40 % je zdaniteľným príjmom zamestnanca. Je možné, aby si zahrnul tento výdavok do nákladov zamestnávateľ v prípade, že je to nad 40 %? Spoločnosť našla odvolávku na § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov, kde jeden článok popisuje, že môže byť aj tento vyšší príspevok daňovým nákladom, ak to zamestnávateľ uvedie v smernici, pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve. Je uvedené tvrdenie správne?

Dátum publikácie: 2. 12. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť dostala faktúru za certifikáciu zamestnanca. Dodávateľ je z USA a vo faktúre neuvádza IČ DPH odberateľskej spoločnosti. Môže spoločnosť aplikovať „samozdanenie“, ak vo faktúre nie je uvedené jej IČ DPH?

Dátum publikácie: 30. 11. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Môže daňovník dať do daňových výdavkov odpis pohľadávky na základe oznámenia o zastavení exekúcie na zrušenú spoločnosť bez likvidácie zo dňa 10. 7. 2020 bez tvorby opravnej položky v predošlých rokoch? Doba od splatnosti tejto pohľadávky k 10. 7. 2020 je 1 163 dní. Ako odpis zaúčtovať?

Dátum publikácie: 30. 11. 2020
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 17. 6. 2020

Obchodná spoločnosť prenajíma aj objekty malým podnikateľom - pohostinstvá aj textil. Obchodná spoločnosť spravila dodatky na znížené nájomné od 1. 4. do 31. 5. 2020, skôr ako bola výzva od štátu, s tým, že upravila nájom zo 100 % na 20 %. Do výnosov na účet 602 spoločnosť účtovala len 20 %. Nájomca zaslal úhradu 20 %. Ako má spoločnosť postupovať pri uplatňovaní a účtovaní dotácie na nájomné? 

Dátum publikácie: 30. 11. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Česká firma (frančíza) zabezpečuje dovoz tovaru aj pre slovenskú spoločnosť. Faktúra je na slovenskú firmu. Pracovníci českej firmy distribuujú tovar pre slovenskú firmu, pričom česká firma chce refakturovať tieto mzdy slovenskej firme. Je to možné a aké doklady sú potrebné k faktúre, aby bola daňovo uznaná? Česká firma chce tiež fakturovať slovenskej firme mzdy svojich zamestnancov. Môže sa to takto fakturovať, keďže nie je známe, koľko odpracovali pre slovenskú firmu?

Dátum publikácie: 27. 11. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Aj v mimoriadnej situácii vzhľadom na pandémiu sa musí valné zhromaždenie spoločnosti s r. o., a teda schválenie závierky za rok 2019 konať do konca roka 2020, alebo bolo vydané nejaké vyhlásenie, opatrenie, ktorým sa konanie valného zhromaždenia môže posunúť na rok 2021?

Dátum publikácie: 27. 11. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť ide predať tovar zákazníkovi do Nemecka, avšak tovar po predaji zostane v spoločnosti približne 3 mesiace a až potom bude odvezený zákazníkovi do Nemecka. Odberateľ nemá dostatok skladových priestorov, a preto chce dodanie neskôr, ale spoločnosť by chcela mať zaplatené skôr. Ako má spoločnosť postupovať ohľadom DPH? Keby sa vystavila zálohová faktúra, tak by sa dalo potom uplatniť oslobodenie od DPH?

Dátum publikácie: 26. 11. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť mala pohľadávku voči spoločnosti AB vo výške 23 000 €, ktorá bola splatná 27. 11. 2019. V roku 2019 spoločnosť k tejto pohľadávke netvorila opravné položky. Dňa 1. 4. 2020 spoločnosť uvedenú pohľadávku predala spoločnosti XY za cenu 11 000 €. Ako správne účtovať? Ak by predávajúcej spoločnosti postúpenú pohľadávku neuhradili, môže spoločnosť v nasledujúcich rokoch tvoriť daňové opravné položky?

Dátum publikácie: 26. 11. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť kúpila stroj, ktorý následne predala VUB lízingu. VUB lízing spoločnosti celú hodnotu faktúry preplatil. Následne spoločnosť uzatvorila zmluvu o finančnom prenájme s VUB lízing. Stroj by bol zaradený do 2. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 6 rokov. Lízingová zmluva je však uzatvotená len na 36 mesiacov. Môže spoločnosť tento stroj odpisovať alebo do nákladov si dá mesačné splátky?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.