3697 výsledkov
...
Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť s r. o. kúpila 20. 6. 2013 byt v hodnote 212 500 €, z ktorého si uplatnila odpočítanie DPH vo výške 42 500 €. Byt prenajímala až do dátumu predaja 5. 3. 2020. Byt predala s oslobodením od DPH (min. 5 rokov od prvej kolaudácie). Predajná suma bola 170 374 €. Ako vypočítať DPH v zmysle prílohy č. 1 zákona o DPH? Ako určiť koeficient B. Koeficient A = 1. Koeficient R = 14/13?

Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Firma (platiteľ DPH) vlastní 2 nehnuteľnosti a obe prenajíma. Nehnuteľnosť č. 1 je byt a tento je dlhodobo prenajatý právnickej osobe v sume s DPH (zmluva uzavretá pred r. 2018). Nehnuteľnosť č. 2 je multifunkčná budova, kde časť budovy tvoria obchodné priestory, ktoré firma využíva ako vlastné obchodné priestory, kde vykonáva predaj, časť budovy predstavuje byt, ktorý firma prenajíma fyzickej osobe spôsobom: nájom bez DPH + energie s DPH. Ako správne určiť koeficient DPH?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Právnická osoba podáva daňové priznanie, má viac pozemkov, nevojdú do prílohy II. ODDIEL PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Daň z pozemkov. Môže daňovník uviesť v poznámke, že prikladá tabuľku so zoznamom pozemkov, ktorá je súčasťou daňového priznania?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec mal v roku 2020 jednorazový príjem na základe príkaznej zmluvy. Môže mu zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane? Ak nie, aký typ daňového priznania podáva?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Spoločnosť dáva zamestnancom príspevok na stravu zdaniteľný vo výške 2,81 € za odpracovaný deň. Riadne sa im zdaňuje v mzde. Zamestnanci odmietli obedy i stravné lístky, čo má spoločnosť písomne doložené. Preto spoločnosť nerozpustila sociálny fond, ale eviduje zostatok k 31. 12. 2020. Môže spoločnosť tvorbu sociálneho fondu, ktorá sa nepoužila na príspevok na stravné lístky, evidovať v účtovníctve?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Daňovník podal daňové priznanie - na LV je uvedený pozemok na parc. č. ... zastavané plochy a nádvoria vo výmere 146 m2 a stavba so s. č. na tej istej parc. č. ... rodinný dom vo výmere 146 m2. Rozhodnutie bude vydané iba na 146 m2 na stavbu alebo aj na pozemok a stavbu?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Pri poukázaní 1% občianskemu združeniu je podmienka mať uhradené záväzky voči daňovému úradu. Spoločnosť má schválený splátkový plán. Je to prekážkou v poukázaní 1 %? Ak áno, dokedy musí byť daň uhradená, aby mohla spoločnosť 1 % poukázať?

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Ako v podvojnom účtovníctve zaúčtovať kúpu motocykla vo výške 9 750 € + 1 950 € DPH s 80 % paušálom? Čo s neuplatnenou DPH?

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Spoločnosť A (slovenská firma, platiteľ DPH) prevádza na základe zmluvy o prevode obchodného podielu svoj obchodný podiel na spoločnosť B (česká firma). Ide o 100 % z celkovej výšky základného imania. Prevod obchodného podielu sa uskutočňuje bezodplatne. Má spoločnosť A nejaké povinnosti z pohľadu DPH?

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Slovenský podnikateľ, platiteľ DPH, poskytuje službu, ktorá má miesto zdanenia v Spojenom kráľovstve. Aké náležitosti musí po 31. 12. 2020 obsahovať vystavená faktúra do Spojeného kráľovstva?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.