241 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 2. 10. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 7. 2020

Každá obec môže (teda nemusí) na svojom území zaviesť a ukladať miestne dane. Zároveň každá obec musí ukladať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec tiež môže ustanoviť na svojom území, v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území miestny poplatok za rozvoj.

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 10. 2020

Rozsiahla novelizácia zákona je zameraná na zefektívnenie procesu likvidácie obchodných spoločností a družstiev a konania o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa pri internetovom obchode realizuje prostredníctvom tzv. zmluvy uzatvorenej na diaľku. Medzi najčastejšie spôsoby diaľkového uzavierania zmlúv patria najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg a inzercia v tlači s formulárom objednávky.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 21. 7. 2020

Zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov formou balíka opatrení z tzv. kilečka sa dotklo i firiem pôsobiacich v cestovnom ruchu. Aké konkrétne úľavy im novela priniesla, zhrnieme v tomto informatívnom článku.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Prinášame komplexný prehľad opatrení prijatých v rámci tzv. podnikateľského kilečka, ktoré majú zlepšiť podmienky na podnikanie a oživiť ekonomiku na Slovensku. Vo viac ako 40 okruhoch predstavujeme jednotlivé úľavy a prehľadne uvádzame, čo menia v praxi. 

Dátum publikácie: 27. 8. 2020
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 10. 2020

Od 1. októbra 2020 nadobúda účinnosť minuloročná novela Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri. Prináša viaceré dôležité zmeny, ako je napr. zavedenie obmedzení pre osoby vedené v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie, zavedenie dôvodu omeškania s uložením účtovnej závierky o viac ako 6 mesiacov pre zrušenie spoločnosti súdom či viaceré zaujímavé úpravy týkajúce sa údajov zapisovaných do obchodného registra. Najmä však zásadne mení doterajší koncept likvidácie spoločnosti.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V závislosti od typu pracovnoprávneho vzťahu alebo uzatvorenej zmluvy a dohodnutých zmluvných podmienok môžu byť zamestnancom príjmy zo závislej činnosti vyplácané pravidelne mesačne alebo nepravidelne. Nepravidelný príjem zamestnanca je príjem zo závislej činnosti, ktorý nie je pravidelný mesačný príjem.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanci sú považovaní za zamestnancov s pravidelným príjmom aj v období, keď príjem nepoberajú, napr. z dôvodu práceneschopnosti, ospravedlnenej alebo neospravedlnenej neprítomnosti v práci bez náhrady mzdy... Kedy sa prerušuje povinné sociálne poistenie?

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Odmena štatutára na základe zmluvy o výkone funkcie štatutára alebo na základe mandátnej zmluvy, alebo aj odmena iných fyzických osôb na základe iných zmlúv, ak ide o závislú činnosť, môže byť poskytovaná pravidelne mesačne alebo nepravidelne v rôznych intervaloch, napr. štvrťročne, polročne, ročne.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Príjem žiaka alebo študenta na základe dohody o brigádnickej práci študentov, príjem fyzickej osoby na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka je príjmom zo závislej činnosti a zamestnávateľ ako poskytovateľ príjmu je povinný príjem zdaniť preddavkovým spôsobom.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.