280 výsledkov
...
Dátum publikácie: 7. 6. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 3. 2020

Ako postupovať pri výpočte podniku v ťažkostiach? Spoločník FO je spoločníkom v 3 spoločnostiach - v 1. spoločnosti A s. r. o. je jediným spoločníkom, v 2. spoločnosti B s. r. o. má podiel vo výške 60 %, zároveň spoločnosť B je jediným spoločníkom v spoločnosti C s. r. o. K 31. 12. 2020 mala táto fyzická osoba aktívnu živnosť, ktorej činnosť bola ukončená k 1. 1. 2021 – podnikateľské aktivity prešli na jednu z aktívnych spoločnosti.

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Spoločnosť s r. o., mesačný platiteľ DPH, posielal úhradu faktúry v 8/2020 živnostníkovi, neplatiteľovi DPH. Omylom však poslal úhradu na iný účet. Môže si spoločnosť uplatniť takúto úhradu a môže si tento príjem uplatniť aj živnostník v r. 2020? Suma je nad 5 000 eur.

Dátum publikácie: 11. 5. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť má neprihlásené pohľadávky do reštrukturalizácie z roku 2019 po splatnosti 360 dní k 15. 5. 2020 (opravné položky neboli tvorené). Dňa 2. 10. 2020 bolo v Obchodnom vestníku zverejnené ukončenie reštrukturalizácie a potvrdený reštrukturalizačný plán, čím zaniklo právo veriteľa, ktorý riadne a včas neprihlásil pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi. Musí spoločnosť nedaňovo odpísať tieto pohľadávky v mesiaci 10/2020 alebo môže ich nedaňovo odpísať až v roku 2021?

Dátum publikácie: 21. 4. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Zamestnávateľ, s. r. o., platiteľ DPH, v januári vystaví faktúru za poskytovanie služieb na 12 mesiacov vopred, pričom tieto tržby časovo rozlišuje (účet 384) mesačne, keďže ide o väčšiu sumu. Podľa Manuálu k posúdeniu výpočtu tržieb v rámci Opatrenia 2 a Opatrenia 3B projektu Prvá pomoc je potrebné pri výpočte zohľadniť toto časové rozlíšenie. Je tento postup správny? Táto spoločnosť zároveň má organizačnú zložku v Maďarsku. Tržby, resp. výnosy fakturované z tejto organizačnej zložky nie sú súčasťou daňového priznania k DPH v SK, ale sú súčasťou tržieb. Pri výpočte poklesu tržieb zahrnúť aj výnosy z maďarskej organizačnej zložky?

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Konateľ spoločnosti píše rôzne články ako bloger. Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu s firmou Google na reklamný priestor. Reklamný priestor sa zobrazuje pri čítaní článku. Môže si pisateľ článku (bloger) a zároveň konateľ spoločnosti uzatvoriť licenčnú zmluvu na články so svojou spoločnosťou a na základe tejto zmluvy by mu firma vyplácala dohodnutú licenčnú odmenu?

Dátum publikácie: 31. 3. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Môže s. r. o. vyplatiť podiel na zisku konateľom spoločnosti z roku 2019, ktorý vyplatí v roku 2021 v hotovosti? Konatelia sú odmeňovaní na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa pravidelne mesačne sumou 350 € v hotovosti. Celková suma by presiahla 5 000 € za rok. Platí v tomto prípade výnimka v núdzovom stave na vyplatenie vyššej sumy?

Dátum publikácie: 30. 3. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Akým spôsobom je možné vyradiť budovu z majetku? Je potrebné dať budovu znovu ohodnotiť, zahrnúť ju do likvidácie alebo akým spôsobom je možne budovu vyradiť, keďže ešte nie je celkom odpísaná, a teda v účtovníctve vykazuje zostatkovú cenu?

Dátum publikácie: 24. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2018

S účinnosťou od 31. 12. 2020 vloží podnik SZČO ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným. SZČO je predajcom stavebného materiálu. Na bločkoch z eKasy v roku 2020 je naúčtovaný materiál a palety. Palety môže zákazník vrátiť do 6 mesiacov od zakúpenia. Je možné v tomto prípade z hľadiska DPH a dane z príjmov vystaviť v roku 2021 storno doklad v eKase s. r. o. k dokladu vystavenému v eKase SZČO v roku 2020?

Dátum publikácie: 23. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť s r. o. predáva tovar (pohonné látky). Rozhodla sa ponúkať darčekové poukazy v rôznych sumách (20 €, 30 €...). Zákazník kúpi poukaz, dá niekomu ako darček a ten, kto dostane tento poukaz, príde natankovať „zadarmo“. Ako postupovať v prípade účtovania a blokovania v pokladnici, a z pohľadu DPH, keď zamestnanec predáva darčekový poukaz, keď príde zákazník nakúpiť za darčekový poukaz?

Dátum publikácie: 17. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Má s. r. o., ktorá prenajíma osobné automobily, nárok na príspevok, ak prevádzka je zatvorená? S. r. o. mala príjem za 12/2020 z predaja automobilov, v januári 2021 nemala príjem, len cez VRP eviduje úhradu faktúry za predaj auta z decembra 2020. Konateľ má zmluvu o výkone funkcie konateľa vyplácanú na mesačnej báze, skrz toho má nárok na príspevok č. 4 a ak áno, ako 4A alebo 4B?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.