19 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 1Cob/23/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 11. 2019

I. Ustanovenie § 477 ods. 1 Obchodného zákonníka je kogentným ustanovením a žiadnym výkladom prejavu vôle nie je možné sa odchýliť od predmetného...

Spisová značka: 3Obdo/4/2019
R číslo: 48/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2019

Požiadavke formálnej platnosti zmenky podľa čl. I § 75 bod 5 zák. č. 191/1950 Sb. zákona zmenkového a šekového vyhovuje aj taká vlastná zmenka, v ktorej je ako remitent uvedená...

Spisová značka: 7Sžsk/18/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 2. 2020

Keďže žalobcovi vyplatená dividenda sa týkala zisku dosiahnutého akciovou spoločnosťou v účtovnom období do 31.12.2003, vzhľadom na špecifickosť úpravy § 13 ods. 6 ako aj ods. 7...

Spisová značka: 4Cob/237/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 5. 2020

10. Výluky z poistenia sú udalosti, riziká alebo predmety, na ktoré sa dohodnuté poistenie nevzťahuje. Sú dôležitou súčasťou poistných podmienok.
Výluky spresňujú rozsah...

Spisová značka: 17Co 241/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2018

I. Odporca je vo vzťahu k navrhovateľovi veriteľom zo zmluvy o autokredite, ktorá bola zabezpečená zabezpečovacím prevodom vlastníckeho práva k motorovému vozidlu. Navrhovateľ v...

Spisová značka: 21Cob 52/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 5. 2018

I keď návrhu navrhovateľa nebolo vyhovené z dôvodu nepredloženia pre vykonanie zápisu potrebných príloh, ktoré podľa pokynu súdu prvej inštancie navrhovateľ v námietkovom konaní...

Spisová značka: 3 Cdo 1/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 14. 4. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 8. 2016

Občiansky zákonník upravuje BSM ako zásadu a túto formu celkom zreteľne uprednostňuje pred inými vlastníckymi (spoluvlastníckymi) formami, ktoré môžu vznikať za trvania...

Spisová značka: C-112/15
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 17. 3. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 5. 2016

Článok 27 ods. 4 písm. a), ako aj príloha VI body 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004...

Spisová značka: 25CoKR/9/2014
R číslo: 34/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 10. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 5. 2016

I. Osobitná právna úprava začatia konkurzného konania nebráni tomu, aby konkurzný súd preskúmal formálnu a materiálnu správnosť listín priložených k návrhu, vrátane exekučného...

Spisová značka: 32 Cdo 5462/2014
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 20. 4. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 2. 2016

Súdny poplatok, na vrátenie ktorého vznikol nárok neskôr, než v kalendárnom roku, v ktorom bol zaplatený, nemožno vrátiť po uplynutí desiatich rokov od konca kalendárneho roku,...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.