19 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Zamestnanci vyslaní na pracovné cesty do zahraničia si ubytovanie platia prostredníctvom firemnej VISA karty. Po prijatí výpisu ku každej kreditnej karte priložia jednotlivé faktúry za ubytovanie. Majú povinnosť si jednotliví zamestnanci v cestovnom príkaze uvádzať túto faktúru platenú firemnou VISA kartou? Je možné účtovať tieto náklady za ubytovanie na účet 518 alebo účet 512?

Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Na konci hospodárskeho roka (k 31. 8.) spoločnosť vytvára opravné položky na zásoby, ktoré by boli predané pod cenu, vyhodené alebo sú pomaly obrátkové, pričom k dispozícii je presný podklad položiek tovaru, na ktoré sa tvoria opravné položky. Ako správne postupovať počas nasledujúceho roka pri použití opravnej položky tvorenej k 31. 8.? V priebehu nasledujúceho roka totiž spoločnosť opravné položky k zásobám znižuje alebo zvyšuje, prípadne čiastočne ruší podľa toho, ako sa zásoby na sklade menia, resp. podľa vyvíjajúcich sa skutočností. Má sa celý rok pri použití opravnej položky k 31. 8. používať stále podklad, ktorý bol vytvorený k tomuto dátumu alebo je nutné už prihliadať na nové upravené stavy zásob, tak ako sa opravná položka v priebehu roka upravuje?

Dátum publikácie: 15. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Firma dostáva od zákazníkov pokazené autosúčiastky, opravuje ich a opravený tovar vracia zákazníkovi. Klient pošle požiadavku na opravenú konkrétnu súčiastku, firma mu ju pošle v prevádzkyschopnom stave (vymení sa pôvodná za novú). Fakturuje službu a zároveň aj zálohu za vratný diel na tej istej faktúre, aby bolo isté, že sa starý diel pošle opravovni. Keď klient pošle svoju pokazenú súčiastku, vystaví sa dobropis. Poskytuje firma službu opravy alebo predáva tovar?

Dátum publikácie: 15. 10. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2018

Firma A (právnická osoba) ručila s pozemkami (pôda v hodnote 46 500 eur inej firme právnickej osobe), firme B. Firma B si nesplnila svoje záväzky a došlo k dražbe, kde bola uvedená pôda – pozemok ručiteľa – vydražená za 36 tis. eur. Ako zaúčtovať v PÚ predaj – vydraženie tejto pôdy – vo firme A, ktorá ich vlastnila a ručila s nimi? Má byť spísaná nejaká zmluva (dlžobný úpis, notárska zápisnica), že vlastníkovi pozemkov dlží firma B, resp. konateľ sumu, o ktorú firma A prišla s nesplnením jeho záväzkov?

Dátum publikácie: 14. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2009

Ako sa má účtovať hydrogeologický prieskum vody v studniach, ktorý sa dával robiť kvôli obnove povolení na čerpanie vody zo studní? Celková hodnota faktúry na 4 studne je 16 800 €. Je potrebné časové rozlíšiť náklady, či je nutné zvýšiť hodnotu majetku alebo to môže dať firma jednorazovo do nákladov?

Dátum publikácie: 14. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločnosť má patent na výrobok. Rozhodla sa o zabezpečenie patentovej ochrany v inom štáte prostredníctvom podania národnej prihlášky. Konanie o medzinárodnej prihláške pozostáva v zásade z dvoch základných fáz – medzinárodnej fázy konania a národnej fázy konania. Prihlasovateľ pri vstupe do národnej fázy musí splniť touto legislatívou ustanovené požiadavky, zaplatiť príslušné poplatky. Výška týchto poplatkov je v každom štáte iná. Ich výška bola viac ako 2 400 € v závislosti od štátu, celkom hodnota za všetky národné fázy bola viac ako 14 000 €. Je možné toto zaúčtovať do nákladov v danom roku zaplatenia?

Dátum publikácie: 11. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Spoločník chce vložiť ako nepeňažný vklad do svojej s. r. o. práva z patentu a úžitkového vzoru. Znaleckým posudkom boli tieto práva ocenené na 1 200 000 € a v tejto hodnote sa aj prevedú do majetku spoločnosti na účet 013. Na strane pasív pôjde časť nepeňažného vkladu na zvýšenie základného imania – účet 411 a časť do kapitálových fondov – účet 413. Podlieha takýto nepeňažný vklad spoločníka dani z príjmov fyzických osôb? 

Dátum publikácie: 11. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Firma účtuje reštauráciu, pripravuje stravu. Ako má zaúčtovať spotrebovaný materiál na jedlá, ktoré sa nepredali? Ostane uvedené zaúčtované na účte 501.AU? Ako sa bude likvidovať nepredaná strava?

Dátum publikácie: 8. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Ako sa stanoví deň vzniku účtovného prípadu pri predaji obchodného podielu, kedy účtovať úbytok podielu a náklad a kedy pohľadávku a výnos? Konkrétne zmluva je z r. 2020, zúčtované 561/06x a 31sx66x, ale zápis v OR prebehol až v 2021.

Dátum publikácie: 7. 10. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako sa účtuje e-shop v rámci Slovenskej republiky? Ide o predaj pre fyzické aj právnické osoby na základe objednávok. Dodávka tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom Zásielkovne, s. r. o., a DPD kuriérov. Platby za tovar sa uskutočňujú výberom dobierkou kuriérmi. Zasielkovňa vystaví faktúru, na ktorej je zoznam prebratých dobierok, zároveň je tam odpočet za úhradu faktúry, ktorú vystavila Zásielkovňa, s. r. o., za svoje služby a rozdiel poukáže na bankový účet. Argumentujú to tým, že je to zápočet. Pri odosielaní tovaru sa vystavuje faktúra pod poradovým číslom. Pri súpise dobierok sa objavuje číslo objednávky, je to potom dosť problematické spárovať úhrady a faktúry. Spoločnosť si myslí, že je to správne, ak sa vystavuje faktúra, pretože môžu nastať situácie, že sa tovar reklamuje alebo vráti. Ako uvedené účtovať?

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.