201 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločnosť dováža drevo z Ruska. Služby súvisiace s preclením dovozeného tovaru zabezpečuje externá firma, ktorá vyrubila okrem klasického cla aj clo antidumpingové a tiež prislúchajúcu zábezpeku na DPH. Suma zábezpeky bude zadržaná až po dobu konečného určenia antidumpingového cla, čo môže byť aj obdobie 6 mesiacov. Čo je predmetom antidumpingového cla a ako sa súvisiace účtovné prípady správne účtujú?

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Ako zaúčtuje s. r. o. účtujúca v podvojnom účtovníctve členský príspevok dobrovoľného člena Slovenskej komory stavebných inžinierov a zápisné do tejto komory ako dobrovoľného člena? Sú to daňovo uznané náklady pre firmu?

Dátum publikácie: 13. 9. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Je DPH, ktorú odvádza subjekt registrovaný podľa § 7a zákona o DPH štátu z prijatých služieb sprostredkovania od booking, daňovým výdavkom (účet 518 alebo 548/343)? V prípade, ak takto vypočítaná DPH je menšia ako 5 €, tak nie je povinnosť podať daňové priznanie k DPH ani zaplatiť DPH na výstupe?

Dátum publikácie: 7. 9. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť s r. o. si v roku 2019 zaobstarala automobil v hodnote 36 758 € bez DPH, DPH si uplatnila. Ak by spoločnosť chcela v 6/2021 postúpiť lízing na auto inej spoločnosti - nechce za postúpenie žiadne financie - čo všetko takýto postup lízingu obnáša? Aké povinnosti má spoločnosť hlavne z pohľadu DPH?

Dátum publikácie: 3. 9. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 9. 12. 2020

Akým spôsobom sa spracuje žiadosť o dotáciu nájomcom, ak nájomca podáva jednu žiadosť za celé obdobie sťaženého nájmu, pričom sa v priebehu tohto obdobia sťaženého nájmu stal platiteľom DPH? Ako následne vystaví faktúru prenajímateľ nájomcovi za nájomné za obdobie sťaženého nájmu, ak v tomto období fakturoval 10 % výšky pôvodne dohodnutého nájomného?

Dátum publikácie: 2. 9. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2005

Ako zaúčtovať v podvojnom účtovníctve prémiový bonus?

Dátum publikácie: 24. 8. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť kúpila v roku 2017 pozemok. V zmluve bolo dohodnuté, že predávajúci je oprávnený do piatich rokov po splnení určitých podmienok odstúpiť od zmluvy. Podmienky sú splnené a pozemok mu teda spoločnosť vracia späť za rovnakú cenu ako ho obstarala. Ako má spoločnosť o tomto vrátení pozemku účtovať? Má pôvodný predávajúci vystaviť dobropis k pôvodnej faktúre z roku 2017? (Obe spoločnosti sú platiteľmi DPH a pozemok bol nakupovaný s DPH.) Alebo má spoločnosť vystaviť faktúru ako predaj pozemku? Pozemok je účtovaný na účte 133.

Dátum publikácie: 23. 8. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť zamestnancom poskytuje možnosť stravovať sa v stravovacom zariadení. Toto stravovacie zariadenie fakturuje za poskytnutie stravy za mesiac 4/2021 1 767 ks obedov v hodnote 3,55 € bez DPH za kus. Rozdelenie sumy na daňovú a nedaňovú časť počíta 55 % zo sumy 5,10 € a zvyšná suma je nedaňová? Teda 2,81 € je daňový náklad a 0,74 € je nedaňový náklad za jeden obed?

Dátum publikácie: 9. 8. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Súd vydal v prospech spoločnosti platobný rozkaz na úhradu pohľadávky a povinný je zároveň povinný zaplatiť náhradu trov konania. Právny zástupca oprávneného sumu rozdelil – časť zostáva u oprávneného (náhrada za kolok) a časť sú trovy právneho zastúpenia. Povinný všetko uhradil na účet oprávneného a ten následne čiastku trov, ktorá pripadá právničke, uhradí na jej účet. Má právny zástupca oprávneného vystaviť na túto sumu pre spoločnosť (ako oprávneného) faktúru? Môže si DPH z tejto faktúry oprávnený odpočítať, aj keď tieto náklady reálne zaplatí povinný? Ako o tom účtovať v PÚ?

Dátum publikácie: 9. 8. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť, neplatiteľ DPH, chce stavať 3 rodinné domy pre občanov. Kedy sa môže stať platiteľom DPH? Pred vystavením faktúry alebo po vystavení faktúry? Ako sa účtuje stavba rodinných domov na objednávku pre občanov?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.