12 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 21. 4. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Zamestnávateľ, s. r. o., platiteľ DPH, v januári vystaví faktúru za poskytovanie služieb na 12 mesiacov vopred, pričom tieto tržby časovo rozlišuje (účet 384) mesačne, keďže ide o väčšiu sumu. Podľa Manuálu k posúdeniu výpočtu tržieb v rámci Opatrenia 2 a Opatrenia 3B projektu Prvá pomoc je potrebné pri výpočte zohľadniť toto časové rozlíšenie. Je tento postup správny? Táto spoločnosť zároveň má organizačnú zložku v Maďarsku. Tržby, resp. výnosy fakturované z tejto organizačnej zložky nie sú súčasťou daňového priznania k DPH v SK, ale sú súčasťou tržieb. Pri výpočte poklesu tržieb zahrnúť aj výnosy z maďarskej organizačnej zložky?

Dátum publikácie: 23. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť s r. o. predáva tovar (pohonné látky). Rozhodla sa ponúkať darčekové poukazy v rôznych sumách (20 €, 30 €...). Zákazník kúpi poukaz, dá niekomu ako darček a ten, kto dostane tento poukaz, príde natankovať „zadarmo“. Ako postupovať v prípade účtovania a blokovania v pokladnici a z pohľadu DPH, keď zamestnanec predáva darčekový poukaz, keď príde zákazník nakúpiť za darčekový poukaz?

Dátum publikácie: 12. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ má vlastné stravovacie zariadenie, ale dáva možnosť zamestnancom vybrať si medzi stravovaním vo vlastnom zariadení a stravovacími poukážkami. Problém je v tom, že zatiaľ sa vydávali stravovacie poukážky pozadu. Ako správne účtovať v podvojnom účtovníctve, keď sa poskytujú stravné poukážky dopredu a ako postupovať aj pri príspevku od 1. 3. 2021, keď tak isto bude musieť riešiť platby dopredu? Kalkulácia stravovacej poukážky je 4 € a z toho zamestnávateľ poskytuje 2,80 € a zo SF 0,20 €, spolu 3 €. 1 € si hradí zamestnanec.

Dátum publikácie: 10. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Od 1. 3. 2021 si zamestnanci môžu vybrať medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravným lístkom. Zamestnanci si vybrali finančný príspevok, ktorý bude zamestnávateľ poskytovať vo výške 5,10 €, z toho 2,81 € zákonný príspevok a zvyšok 2,29 € zo sociálneho fondu. Finančný príspevok za príslušný mesiac, napr. marec 2021, môže byť vyplatený vo výplate za 3/2021 do výplatného termínu 10. 4. 2021? Mal by sa mu poukázať k 1. 3. 2021 v hodnote 117,3 € (23 dní * 5,10 €) – účtovanie 335/221. Na základe dochádzky napr. bude mať zamestnanec nárok len na 15 dní. Ako by to mal zamestnávateľ správne vyrovnať vo výplate a zaúčtovať?

Dátum publikácie: 8. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Ako má zaúčtovať poskytnutú dotáciu prenajímateľ priestorov, ak poskytovanie služieb prenájmu je obvyklou činnosťou? Ako sa má zaúčtovať poskytnutá dotácia, ak poskytovanie služieb prenájmu nie je obvyklou činnosťou tejto spoločnosti? Podlieha prijatá dotácia zdaneniu DPH?

Dátum publikácie: 20. 8. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Zamestnanec dostal faktúru k rekreačnému poukazu, ale o zaplatení faktúry nedostal žiadny doklad. Postačuje, keď podpíše čestné vyhlásenie, že uhradil sumu na faktúre alebo je potrebné predložiť účtovný doklad?

Dátum publikácie: 5. 4. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako má spoločnosť účtovať v podvojnom účtovníctve daň z poistenia?

Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Daň z poistného sa má rozúčtovávať na samostatný účet (nákladový/súvahový účet), alebo je to vlastne iba akoby navýšené poistné?

Dátum publikácie: 8. 10. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Jediný spoločník sa rozhodol, že si vyplatí nerozdelený zisk za roky 2002 až 2010. V roku 2006 sa na účte 428 účtovala oprava chýb minulých období. Môže si spoločník vyplatiť celú sumu nerozdeleného zisku za obdobie 2002 až 2010 alebo sumu zníženú o opravy?

Dátum publikácie: 6. 9. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 6. 2007

Spoločnosť má vypracovaný registratúrny plán a chce vyradiť dokumenty a spisy, ktorým uplynula lehota uloženia (rok 2005, 2006). Má povinnosť žiadať súhlas o vyradenie týchto dokumentov miestny príslušný archív?

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.