Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > Podvojné účtovníctvo
540 výsledkov
...
Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ponúkame komplexne spracovanú tému podnikania v oblasti poskytovania ubytovania – či už vo forme prenájmu, alebo ubytovacích služieb. Na príkladoch si vysvetlíme povinnosti oboch typov ubytovateľov z pohľadu dane z príjmov, DPH, účtovníctva, dane za ubytovanie a i. Osobitne sa pristavíme pri spolupráci so sprostredkovateľmi ubytovania, ako sú rôzne rezervačné portály i obľúbené zahraničné digitálne platformy. Spomenieme akceptovanie rekreačných poukazov a ich účtovné spracovanie. Fyzickým osobám poradíme, či na prenájom nehnuteľnosti potrebujú živnostenské oprávnenie a aké povinnosti, resp. výhody im zo živnosti plynú.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Rozoberieme ubytovacie služby z pohľadu DPH, z pohľadu účtovníctva a základu dane z príjmov, objasníme platenie dane za ubytovanie, sprostredkovanie ubytovacích služieb a venujeme sa tiež uplatňovaniu a akceptovaniu rekreačných rekreačných poukazov.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Vlastník nehnuteľnosti má právo slobodne nakladať s nehnuteľnosťou vrátane jej prenájmu iným osobám. Objasníme základné rozdiely medzi dosahovaním príjmu z prenájmu bez živnostenského oprávnenia a dosahovaním príjmu z prenájmu na základe živnostenského oprávnenia a daňové dôsledky prenájmu. Priblížime ubytovanie prostredníctvom digitálnej platformy Airbnb a princíp jeho zdanenia.

Dátum publikácie: 28. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2021

Platobná brána je platforma, ktorá uľahčuje platobnú transakciu medzi e-shopom a bankovým systémom zákazníka. V článku si priblížime podstatu platobných brán, spôsoby ich používania a najmä si ukážeme možnosti na ich účtovné zachytenie. V rámci platnej legislatívy totiž zatiaľ neexistuje ucelený oficiálny postup na ich zúčtovanie.

Dátum publikácie: 28. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zmenou zaokrúhľovania od 1. 1. 2020 sa zjednotil daňový systém a výpočet daní sa sprehľadnil. Na princípy zaokrúhľovania treba pamätať i pri prepočte nákupov v cudzej mene, resp. pri bankovom prevode, tak v podvojnom, ako aj v jednoduchom účtovníctve. Správnym posúdením a stanovením pravidiel vo vnútornom účtovnom predpise k prepočtu cudzej meny na euro môže účtovná jednotka eliminovať vznikajúce kurzové rozdiely.

Dátum publikácie: 28. 6. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Tému otvoríme otázkou oceňovania pozemku v účtovníctve a definíciou technickej rekultivácie pozemku. Následne vysvetlíme možnosti daňových odpisov a tvorby rezerv na technickú rekultiváciu pozemku. Na záver rozoberieme bližšie tri situácie z praxe: prípad, keď je technická rekultivácia pozemku súčasťou ocenenia stavby a keď je samostatným majetkom, ako aj možnosť, keď ide o biologickú rekultiváciu pozemku.

Dátum publikácie: 2. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku sa sústredíme na vybrané transakcie s krátkodobým a dlhodobým finančným majetkom z pohľadu dane z príjmov i účtovníctva. Bližšie sa pristavíme jednak pri často riešenom predaji obchodných podielov, jednak pri poskytovaní pôžičiek medzi závislými osobami. Na príkladoch si vysvetlíme, kedy oslobodiť prevod obchodného podielu v tuzemskej, príp. zahraničnej spoločnosti, či je možné požičať peniaze bez úrokov, resp. aké sú pravidlá nízkej kapitalizácie.

Dátum publikácie: 2. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Finančná činnosť je činnosť súvisiaca s finančnými operáciami. Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej skupiny 66 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej skupiny 56.

Dátum publikácie: 2. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Medzi dlhodobý finančný majetok patria cenné papiere a podiely, dlhodobé pôžičky, ale aj umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané s cieľom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

Dátum publikácie: 2. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Krátkodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti (zásoby), dohodnutá doba splatnosti (pohľadávky) alebo vyrovnania iným spôsobom (cenné papiere určené na obchodovanie) pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.