205 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 26. 2. 2020

Vyberáme ďalší z rozsudkov Najvyššieho súdu SR týkajúcich sa tzv. karuselových podvodov na DPH, pri ktorých sa ten istý tovar fakturačne vráti späť v reťazci a kontrolovaný daňový subjekt sa na týchto reťazových obchodných transakciách zúčastňuje. V tomto prípade sa nenašla ani jedna spoločnosť, u ktorej by tovar skončil v skutočnej spotrebe. Dodanie tovaru sa deklarovalo len formálne vyhotovenými dokladmi, pričom reálne dodanie tovaru sa vierohodne nepotvrdilo.

Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 1. 2020

Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri odpočte zostatku daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 uplatňovaných podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v budúcich zdaňovacích obdobiach.

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 10. 2020

Rozsiahla novelizácia zákona je zameraná na zefektívnenie procesu likvidácie obchodných spoločností a družstiev a konania o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Prinášame komplexný prehľad opatrení prijatých v rámci tzv. podnikateľského kilečka, ktoré majú zlepšiť podmienky na podnikanie a oživiť ekonomiku na Slovensku. Vo viac ako 40 okruhoch predstavujeme jednotlivé úľavy a prehľadne uvádzame, čo menia v praxi. 

Dátum publikácie: 27. 8. 2020
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 3. 3. 2020

Prinášame nedávne rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktoré v sebe spája posudzovanie uplatnenia vnútroštátnej dane v kontexte primárneho práva EÚ a súčasne aj v kontexte Smernice o DPH. Prezentovaný judikát sa týka slobody usadiť sa, dane z obratu telekomunikačných operátorov, progresívnej dane zaťažujúcej viac podniky vlastnené zahraničnými osobami ako domáce podniky a neutrality výšky obratu ako rozlišovacieho kritéria. Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Vodafone a Riaditeľstvom štátnej daňovej a colnej správy v Maďarsku z dôvodu platenia osobitnej dane z obratu.

Dátum publikácie: 20. 8. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 21. 7. 2020

Národná rada SR schválila zákon na podporu podnikateľského prostredia, tzv. kilečko, ktorého niektoré ustanovenia začali platiť už 21. 7. 2020. V príspevku ponúkame základný prehľad ekonomicky relevantných dotknutých oblastí.

Dátum publikácie: 20. 8. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 7. 2020

Prinášame sumárny prehľad zmien vo veličinách, ktoré nadväzujú na zvýšenie životného minima od 1. júla 2020.

Dátum publikácie: 20. 8. 2020
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 3. 7. 2018

Rozsudok NS SR, ktorý daňovej kontrole podľa dokladov uznáva prednosť pred určením dane podľa pomôcok. Vzhľadom na skutočnosť, že určovanie dane podľa pomôcok nebolo v čase, keď už správca dane disponoval platnou adresou žalobcu na doručovanie, ukončené, správca dane mal žalobcovi opätovne doručiť písomnosti, dodatočne ho upovedomiť o začatí daňovej kontroly a vyzvať ho na predloženie potrebných účtovných dokladov.

Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Dokazovanie zo strany správcu dane slúži až na následnú verifikáciu skutočností a dokladov predkladaných daňovým subjektom a iba ak daňový subjekt, na ktorom leží dôkazné bremeno, svoje tvrdenia spoľahlivo nepreukáže, nemôže byť daňový výdavok alebo nárok na odpočet DPH uznaný ako oprávnený. 

Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 10. 2020

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri určovaní zdaňovacích období daňovníkov, ktorí sú právnickými osobami, v nadväznosti na legislatívne úpravy zákona č. 513/1991 Zb., ktorý s účinnosťou od 1. 10. 2020 odlišne upravuje podmienky pre zrušenie, neplatnosť a zánik spoločností.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.