57 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 24. 9. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Fyzická osoba – nepodnikateľ chce kúpiť byt na hypotéku za účelom prenájmu. Je možné uplatniť v daňových výdavkoch odpis tohto bytu a úroky z hypotéky? Táto fyzická osoba prenajíma nebytový priestor, ktorý chce previesť na novozaloženú s. r. o., kde sa bude prenajímať. Je možný prevod nebytového priestoru (príp. jeho časti) na s. r. o. iným spôsobom ako predajom, napr. darovaním?

Dátum publikácie: 24. 9. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Existuje zoznam výdavkov, ktoré je možné uplatniť cez vrátenie DPH zo zahraničia - VAT REFUND?

Dátum publikácie: 24. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Účtovná spoločnosť účtuje skladovú evidenciu spôsobom B. Klient k 31. 12. daného roka urobí inventúru tovaru a následne účtovná spoločnosť cez interný doklad na základe inventúry zaúčtuje zostatok skladu k 31. 12. Ako by mala vyzerať skladová evidencia, ak sa účtuje sklad spôsobom B?

Dátum publikácie: 24. 9. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

PO, platiteľ DPH, vyrába a montuje plastové okná. Na podporu predaja chce pri nákupe okien v cene nad 7 000 € dať zákazníkovi televízor v hodnote cca 300 € s DPH zadarmo. Ako to bude z daňového a účtovného hľadiska?

Dátum publikácie: 24. 9. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť ako príjemca uzatvorila Zmluvu o poskytovaní služieb s poskytovateľom, ktorej predmetom je poskytovanie konzultačných služieb v oblasti podnikania a ekonomické poradenstvo. Za poskytnutú službu je dohodnutá paušálna mesačná odmena. Zároveň zmluva pojednáva o bezodplatnom poskytnutí počítača a kancelárskych priestorov príjemcom poskytovateľovi pri poskytovaní jeho služieb...

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2021

SZČO od júla 2021 zaniklo povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie, lebo jej príjem z podnikania nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu. Prihlásila sa na dobrovoľné dôchodkové poistenie, na dobrovoľné nemocenské poistenie sa nemôže, lebo poberá invalidný dôchodok za pokles činnosti 70 %. Bude môcť žiadať o priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 2 na Covid-19?

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Ako sa má správne zaúčtovať vrátený daňový bonus?

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Je DPH odvedená z nadobudnutých služieb v EÚ (konkrétne služby booking) daňovým výdavkom? Spoločnosť je registrovaná podľa § 7a zákona o DPH. Nie je platiteľ DPH a uvedenú DPH si nemôže odpočítať.

Dátum publikácie: 22. 9. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Ako správne účtovať poštovné a balné pri nákupoch drobného hmotného majetku a nákupoch materiálu do spotreby v príspevkovej organizácii? Je cena za poštovné a balné súčasťou obstarávacej ceny? Príklad: cena projektora: 200 €, poštovné a balné 4,92 €. Účtuje sa to do nákladov spolu v sume 204,92 € na účet 501 alebo projektor v sume 200 € na účet 501 a poštovné a balné 4,92 € zvlášť na účet 518?

Dátum publikácie: 22. 9. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Manžel, živnostník a platiteľ DPH, zomrel. Manželka pokračovala v živnosti do skončenia dedičského konania. Ako má manželka ukončiť toto podnikanie z pohľadu zákona o dani z príjmov?

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.