1055 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podnikateľ prevádzkujúci cestnú nákladnú dopravu zomrel. Dedičom ťahača a návesu bude starší syn, ktorý má s. r. o., ktorá je platiteľom DPH. Syn chce prevádzkovať nákladné auto s ťahačom vo svojej s. r. o. Mladší syn zdedí osobné auto, tiež podniká ako fyzická osoba, je platiteľom DPH. Aj on chce osobné auto používať na svoje podnikanie. Ak chcú synovia vložiť zdedený majetok do podnikania, musia vystaviť faktúru s DPH?

Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 7. 2021

Slovenská s. r. o., platiteľ DPH, ponúka prostredníctvom e-shopu zákazníkom tovar v Českej republike. Tovar je reálne na sklade v SR a vo vlastníctve spoločnosti SR s. r. o. Zákazníci, nezdaniteľné osoby z Českej republiky, si objednajú tovar prostredníctvom e-shopu. Je možné uplatniť oslobodenie a fakturovať bez DPH?

Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Na konci hospodárskeho roka (k 31. 8.) spoločnosť vytvára opravné položky na zásoby, ktoré by boli predané pod cenu, vyhodené alebo sú pomaly obrátkové, pričom k dispozícii je presný podklad položiek tovaru, na ktoré sa tvoria opravné položky. Ako správne postupovať počas nasledujúceho roka pri použití opravnej položky tvorenej k 31. 8.? V priebehu nasledujúceho roka totiž spoločnosť opravné položky k zásobám znižuje alebo zvyšuje, prípadne čiastočne ruší podľa toho, ako sa zásoby na sklade menia, resp. podľa vyvíjajúcich sa skutočností. Má sa celý rok pri použití opravnej položky k 31. 8. používať stále podklad, ktorý bol vytvorený k tomuto dátumu alebo je nutné už prihliadať na nové upravené stavy zásob, tak ako sa opravná položka v priebehu roka upravuje?

Dátum publikácie: 15. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Dohodár má uzatvorenú dohodu o prácach mimo pracovného pomeru od januára do apríla, kde podpísal aj vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a následne uzatvorí dohodu od mája do augusta. Musí opäť podpísať nové vyhlásenie na uplatnenie NČZD na daňovníka?

Dátum publikácie: 15. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Firma dostáva od zákazníkov pokazené autosúčiastky, opravuje ich a opravený tovar vracia zákazníkovi. Klient pošle požiadavku na opravenú konkrétnu súčiastku, firma mu ju pošle v prevádzkyschopnom stave (vymení sa pôvodná za novú). Fakturuje službu a zároveň aj zálohu za vratný diel na tej istej faktúre, aby bolo isté, že sa starý diel pošle opravovni. Keď klient pošle svoju pokazenú súčiastku, vystaví sa dobropis. Poskytuje firma službu opravy alebo predáva tovar?

Dátum publikácie: 15. 10. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2018

Firma A (právnická osoba) ručila s pozemkami (pôda v hodnote 46 500 eur inej firme právnickej osobe), firme B. Firma B si nesplnila svoje záväzky a došlo k dražbe, kde bola uvedená pôda – pozemok ručiteľa – vydražená za 36 tis. eur. Ako zaúčtovať v PÚ predaj – vydraženie tejto pôdy – vo firme A, ktorá ich vlastnila a ručila s nimi? Má byť spísaná nejaká zmluva (dlžobný úpis, notárska zápisnica), že vlastníkovi pozemkov dlží firma B, resp. konateľ sumu, o ktorú firma A prišla s nesplnením jeho záväzkov?

Dátum publikácie: 14. 10. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Slovenská firma A má pridelené IČ DPH v SR aj IČ DPH v ČR. Do Českej republiky premiestnila tovar na komisiálny predaj v režime call-off stock firme B. Táto skutočnosť je zaznamenaná v súhrnnom výkaze DPH SR. Firma B však tovar nakoniec nepredá a firma A teda premiestni tovar z komisného skladu firmy B do komisného skladu firmy C, tiež v režime call-off stock. Obidve sú v ČR s ČR VAT. Tovar neopustí územie ČR. Táto skutočnosť bude uvedená v súhrnnom výkaze DPH SR – zmena odberateľa – zmena VAT. Firma C však požaduje zhodnotiť tovar, zhodnotenie tovaru prebehne v ČR – bude poskytnutá služba českou firmou D. Firma D fakturuje firme A službu za zhodnotenie na tovare s českou DPH 21 %. Firma A (keďže má ČR VAT) si uplatní na vstupe českú DPH v českom daňovom priznaní pre DPH. Je to správny postup?

Dátum publikácie: 14. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2009

Ako sa má účtovať hydrogeologický prieskum vody v studniach, ktorý sa dával robiť kvôli obnove povolení na čerpanie vody zo studní? Celková hodnota faktúry na 4 studne je 16 800 €. Je potrebné časové rozlíšiť náklady, či je nutné zvýšiť hodnotu majetku alebo to môže dať firma jednorazovo do nákladov?

Dátum publikácie: 14. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Firma používala nákladný automobil na podnikanie do júla 2021. V auguste 2021 chce auto predať. Čo spraviť preto, aby sa neplatila daň z motorových vozidiel za august?

Dátum publikácie: 14. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločnosť má patent na výrobok. Rozhodla sa o zabezpečenie patentovej ochrany v inom štáte prostredníctvom podania národnej prihlášky. Konanie o medzinárodnej prihláške pozostáva v zásade z dvoch základných fáz – medzinárodnej fázy konania a národnej fázy konania. Prihlasovateľ pri vstupe do národnej fázy musí splniť touto legislatívou ustanovené požiadavky, zaplatiť príslušné poplatky. Výška týchto poplatkov je v každom štáte iná. Ich výška bola viac ako 2 400 € v závislosti od štátu, celkom hodnota za všetky národné fázy bola viac ako 14 000 €. Je možné toto zaúčtovať do nákladov v danom roku zaplatenia?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.