1914 výsledkov
...
Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Od 1. 7. 2021 sa začnú v celej EÚ uplatňovať nové pravidlá pre DPH pri zásielkovom predaji, ktorý sa terminologicky modifikuje na predaj tovaru na diaľku. V článku si zhrnieme základné predpoklady pre predaj tovaru na diaľku, porovnáme, ako sa miesto dodania tovaru posudzovalo do 30. 6. a po tomto termíne, predstavíme osobitné úpravy zdaňovania MOSS, OSS, IOSS, vysvetlíme postavenie „uľahčovateľov“ predaja a sprostredkovateľov. To všetko v súvislostiach, prakticky, s radami a odpoveďami na novovznikajúce otázky.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Nie každý e-shop spĺňa definičné pojmy tohto špecifického dodania tovaru v intenciách DPH pravidiel. Malo by ísť o typ obchodu, kedy dodávateľ dodáva tovar v rámci EÚ (aj dovezený z tretích krajín), avšak len v prípade, že je odoslaný z iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa končí preprava. Odberateľom je (zjednodušene napísané) osoba, ktorá v zásade nemá IČ DPH pridelené v príslušnom členskom štáte.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pri zásielkovom predaji sa do 30. 6. uplatňoval princíp zdanenia v krajine pôvodu, čo znamená, že tovar sa zdaňoval v členskom štáte dodávateľa, ale len do určitej hodnoty dodaného tovaru bez dane, ktorá bola pre každú krajinu posudzovaná jednotlivo, čiže neplatil úhrnný princíp v rámci jedného fixného limitu.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

S cieľom zachytiť základný princíp DPH ako všeobecnej dane zo spotreby tovarov a služieb tak, aby nárok na daňový príjem vznikol v tom členskom štáte, kde dochádza k spotrebe tovaru (v danom prípade sa predpokladá, že ide o členský štát skončenia odoslania alebo prepravy tovaru), sa zmenili pravidlá pre dodanie tovaru na diaľku.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

S účinnosťou do 30. 6. 2021 platila tzv. schéma MOSS (Mini One Stop Shop) len pre digitálne služby, na rozdiel od „nového“ systému OSS. Osobitná Úprava MOSS sa týkala dodávateľov poskytujúcich „len“ telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby zákazníkom (nezdaniteľným osobám) usadeným na území Európskej únie.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Táto zjednodušená (dobrovoľná) schéma sa vzťahuje na dodanie služieb dodávateľom z tretích krajín (resp. na dodanie služieb tzv. zdaniteľnou osobou neusadenou na území EÚ), a to za predpokladu, že sa určí miesto dodania podľa § 16 zákona o DPH v EÚ a služba je určená pre nezdaniteľné osoby so sídlom, bydliskom na území EÚ.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Osobitná úprava One Stop Shop je výhodná pre podnikateľov, ktorí dodávajú tovar na diaľku, resp. poskytujú služby podľa § 16 zákona o DPH nezdaniteľným osobám vo viacerých členských štátoch (a teda nielen tzv. digitálne služby). Používanie OSS totiž znižuje administratívnu záťaž platiteľov dane, resp. zdaniteľných osôb, ktoré sa rozhodnú uplatňovať niektorú z osobitných úprav.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Predaj tovaru na diaľku dodávaného z jedného členského štátu do druhého, ako aj z tretích území alebo tretích krajín na územie Európskej únie sa v praxi z výraznej časti uľahčuje prostredníctvom použitia elektronických rozhraní, ako sú trhoviská, platformy, portály a iné elektronické prostriedky. Práve preto a aj s cieľom zníženia administratívneho zaťaženia predajcov a spotrebiteľov bolo nevyhnutné zapojiť zdaniteľné osoby, ktoré uľahčujú predaj tovaru na diaľku prostredníctvom použitia takéhoto elektronického rozhrania.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Osobitnú úpravu pre dovoz (ako dobrovoľnú úpravu) môžu tuzemské aj zahraničné zdaniteľné osoby využívať pre predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích štátov, ktorý sa prepravuje alebo odosiela priamo z tretej krajiny v zásielke, ktorej vlastná hodnota nepresahuje 150 eur, pričom tovar nie je predmetom spotrebnej dane.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ako postupovať v prípade, ak hodnota zásielky nie je viac ako 150 eur a nepoužije sa osobitná úprava IOSS? Aké povinnosti má pošta alebo dopravcovia, ak využijú postup podľa § 68cb zákona o DPH? Sú nejaké špecifické pravidlá pri aplikovaní sadzby dane? Kedy sa prideľujú špeciálne registračné čísla?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.