4219 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 27. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 10. 2012

Fyzická osoba, platiteľ dane, zomrel. Dňa 17. 2. 2020 prebehlo dedičské konanie, pokračovateľ živnosti musí vyrovnať DPH z majetku za február a vo februári už má postavenie osoby povinnej platiť daň podľa § 78 zákona o DPH. Pokračovateľ živnosti si živnosť otvoril až 3. 7. 2020 a za platiteľa DPH bol zaregistrovaný 1. 8. 2020. Môže si uplatniť odpočítanie dane z majetku, na ktorom pokračuje v živnosti a z ktorého vo februári odviedol daň, alebo nie?

Dátum publikácie: 27. 10. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Právnická osoba poskytuje právne služby a je registrovaná pre DPH na Slovensku. Fakturuje nezdaniteľnej fyzickej osobe právne služby do Švajčiarska. Fyzická osoba má sídlo vo Švajčiarsku. Postupuje sa podľa § 17 zákona o DPH alebo vystaviť faktúru so slovenskou DPH alebo bez DPH?

Dátum publikácie: 27. 10. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Predmetom podnikania spoločnosti je predaj elektriny. Realizuje dodávku a distribúciu elektriny. Elektrinu obstaráva nákupom. Podklady o spotrebe elektriny poskytuje denne prostredníctvom inteligentných meracích systémov v členení: vlastná spotreba, straty, ostatné straty, distribúcia a dodávka elektriny v kWh. Dodávateľ spoločnosti následne vystaví faktúru, v ktorej je položka „odvod do jadrového fondu“ fakturovaná s DPH na celý objem elektriny. Jeden z odberateľov spoločnosti, pre ktorého realizuje iba distribúciu elektriny, podal námietku, že odvod do jadrového fondu mu má fakturovať bez DPH, pretože nie je konečným užívateľom. Je správna faktúra od dodávateľa, ktorý spoločnosti fakturuje odvod do jadrového fondu na celý objem spotrebovanej elektriny?

Dátum publikácie: 27. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Občianske združenie účtuje v jednoduchom účtovníctve. Odpustí pohľadávku, ktorá by po úhrade bola príjmom neovplyvňujúcim základ dane. Aký vplyv na základ dane bude mať odpustenie pohľadávky?

Dátum publikácie: 27. 10. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Slovenský platiteľ DPH začal robiť jazdy pre spoločnosť B (TAXI). Spoločnosť B po každej jazde pošle zákazníkovi faktúru v mene slovenskej s. r. o. Na faktúre je len meno, napr. Michal (žiadne iné údaje o zákazníkovi) a dátum vystavenia, suma. Nie je tam ani dátum dodania. Môže s. r. o. na konci mesiaca vystaviť 1 faktúru za celý mesiac na firmu B (keďže oni posielajú peniaze na účet za odjazdené jazdy) a do textu faktúry uviesť: „Fakturujeme Vám na základe vyúčtovaní...“ a tam čísla tých faktúr na klientov?

Dátum publikácie: 26. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Ako sa zdaňuje podiel na zisku vyplácaný za roky 2001, 2002, 2003?

Dátum publikácie: 26. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Pri preberaní účtovníctva nová účtovníčka na príslušnom analytickom účte k syntetickému účtu 413 zaregistrovala vysokú sumu. Klient vysvetlil, že po rekonštrukcii účtovníctva sa tam presunula rozdielová suma z účtu 343999, kde bola účtovaná nevyrovnaná DPH z predchádzajúcich 5 rokov. Ako sa má k uvedenému postaviť?

Dátum publikácie: 26. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Predmetom podnikania spoločnosti je prenájom svadobných a spoločenských šiat. Ktorý postup je správny pri účtovaní?

Dátum publikácie: 26. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ak je poberateľ starobného dôchodku zároveň konateľom v spoločnosti (s. r. o.) bez nároku na odmenu, môže s touto spoločnosťou uzavrieť Zmluvu o poskytnutí administratívnych prác (zmluva podľa § 51 Občianskeho zákonníka)? Do akej výšky príjmu nemusí za rok 2020 podať daňové priznanie, ak nebude mať žiadne iné príjmy okrem starobného dôchodku?

Dátum publikácie: 26. 10. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Firma (akciová spoločnosť) obstarala na náklade zmluvy o kúpe časti podniku hnuteľný a nehnuteľný majetok. Kúpna cena bola 300 000 eur. Do účtovníctva musí zaradiť majetok v reálnej hodnote, ktorá je na základe znaleckého posudku 5 000 000 eur. Je možné rozdiel medzi kúpnou cenou a reálnou hodnotou zaúčtovať ako zvýšenie základného imania, resp. na účet 413? Účtovať o zápornom goodwille by bolo pre firmu likvidačné. Boli by odpisy daňovo uznaným nákladom z reálnej hodnoty kúpeného majetku?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.