3872 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 6. 12. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ako je potrebné postupovať pri vyplatení dividend v roku 2019 za roky 2003 až 2018? Aké povinnosti má zamestnanec, aké zamestnávateľ, v akej výške bude platiť daň a odvody na poistné?

Dátum publikácie: 6. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Podlieha predaj obchodného podielu v s. r. o. zdaneniu daňou z príjmu, ak predávajúci je spoločník - fyzická osoba, ktorý nemá obchodný podiel zahrnutý v obchodnom majetku a zároveň spoločník tento obchodný podiel nadobudol pred 1. 1. 2004 (v r.1995), pričom predaj bude uskutočnený v r. 2019, resp. 2020?

Dátum publikácie: 6. 12. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Firma vlastní ovocné stromčeky, pestovateľské celky boli zaradené do majetku v roku 2018, v roku 2019 plánuje predávať vlastnú úrodu. Ako správne účtovať nedokončenú výrobu v rastlinnej výrobe?

Dátum publikácie: 6. 12. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Firma je v likvidácii, eviduje už len peniaze na účte, pričom záväzky má všetky vyrovnané. Eviduje i vklady spoločníkov vložené do spoločnosti a zaúčtované na účte 413. Je možné v rámci vyrovnania zostatkov vyplatiť spoločníkom vklady zaúčtované na účte 413 ako likvidačný zostatok bez oznámenia do Obchodného vestníka?

Dátum publikácie: 6. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť má v práci zamestnaných študentov v rámci duálneho vzdelávania, ktorých chce motivovať a možno si ich aj zaviazať na spoluprácu po skončení školy tým, že im zaplatí kurz autoškoly. Títo študenti nie sú v spoločnosti vedení ako riadni zamestnanci, nie sú odvodovo zaťažení. Je možné taký výdavok považovať za daňový?

Dátum publikácie: 5. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Poľovnícke združenie vystaví faktúru XY s. r. o. s textom: "Fakturujeme vám poskytnutie priestorov na obchodné rokovanie spojené s poľovačkou". Aký bude príjem z takejto faktúry pre poľovnícke združenie? Zatiaľ poľovnícke združenie malo všetky príjmy spojené s výkonom poľovníctva.

Dátum publikácie: 5. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Živnostník (neplatiteľ DPH v SR) nakupuje tovar od iného podnikateľa z iného členského štátu (neplatiteľ DPH vo svojej krajine). Počíta sa takýto nákup do obratu na účely § 7 ods. 1 zákona o DPH? Je kupujúci povinný odvádzať DPH v SR z takýchto nákupov? 

Dátum publikácie: 5. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Fyzická osoba s povinnosťou zápisu do OR (ide o cudzinca so slovenskou živnosťou) je povinná viesť podvojné účtovníctvo, lebo je zapísaná v Obchodnom registri. Môže si uplatňovať 60 % výdavkov?

Dátum publikácie: 4. 12. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019

V prípade, že zamestnávateľ (SZČO) nakúpi pre svojich zamestnancov stravné poukážky v hodnote 4 €, je možné, aby si ako daňový výdavok uplatnil čiastku 2,80 € ako príspevok na stravné zamestnanca, ktorý by bol plne daňovo uznaný?

Dátum publikácie: 4. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Akú nákladovú a rozpočtovú položku použiť pri zaúčtovaní faktúry za preloženie prvkov detského ihriska na iné miesto? Pri výmene boli použité nové kotviace piliere. Faktúra je do 500 €. Detské ihrisko je vedené ako ostatný DHM.

...

Partner