4316 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť chce zakúpiť vitamínové balíčky pre svojich zamestnancov zo sociálneho fondu. Je tento výdavok daňovo uznaný? Je hodnota tohto balíčka chápaná ako nepeňažný príjem zamestnanca alebo je to oslobodený príjem? Taktiež chce spoločnosť zakúpiť istý počet rýchlotestov na COVID-19 zo sociálneho fondu - je tento náklad daňovo uznaný? Môže spoločnosť testy hradiť zo sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Subdodávateľ spoločnosti dodal stavebné práce patriace do sekcie F na základe zmluvy o dielo. Práce boli ukončené 28. 8. 2020, avšak odovzdávajúci protokol bol podpísaný až 18. 9. 2020. Aký má byť správny dátum dodania stavebných prác na faktúre od subdodávateľa?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť má do roka veľa vystavených faktúr, je to náročné na prácu, materiál aj skladovanie. Je možné vo firme evidovať vystavené faktúry iba v elektronickej podobe, bez ohľadu na to, akým spôsobom faktúru posiela zákazníkovi (niektorým e-mailom, iným tlačenú s tovarom)? Zatiaľ si spoločnosť všetky faktúry tlačí, na každú zapisuje ručne predkontáciu a zakladá ich do šanónov.

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 5. 2011

Právnická osoba si kúpila v r. 2008 softvér z Českej republiky, ktorý si bežne kupujú stavebné firmy pre svoju prácu. Každý rok chodí faktúra s predmetom plnenia: údržba softvéru za obdobie 11/bežného roku - 10/nasledujúceho roku. Podlieha táto faktúra zrážkovej dani?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Firma obstaráva nehnuteľnosť ako investíciu s cieľom predaja v budúcnosti. Zároveň počas držby rozmýšľa, či by daná nehnuteľnosť mohla generovať výnosy. Je možné prerušiť uplatňovanie daňových odpisov v zmysle zákona o dani z príjmov, ak je súčasne táto nehnuteľnosť v prenájme a dosahuje zdaniteľné výnosy? Ak nie je súčasne možné prerušiť daňové odpisovanie a zároveň dosahovať výnosy, je lepšie...

Dátum publikácie: 14. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Ak ide konateľ na zahraničnú pracovnú cestu a vybavuje tam záležitosti pre 2 svoje firmy (napríklad nakúpi tovar pre obe firmy), má nárok na cestovné náhrady a náhrady za použitie súkromného vozidla v oboch firmách? Je potrebné, aby platili obe firmy daň motorového vozidla za súkromné auto, keď sa použilo naraz v oboch firmách pri podnikaní?

Dátum publikácie: 14. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2015

Spoločnosť s r. o. chce kúpiť pušku na výkon práva v poľovníctve v sume do 1 500 € s DPH. Výkon práva v poľovníctve je zapísaný v obchodnom registri. Miesto na výkon práva poľovníctva je prenajaté. Spôsobilá osoba je zamestnancom spoločnosti. Je možné tento účtovný pohyb zaúčtovať priamo do nákladov spoločnosti?

Dátum publikácie: 14. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Ako sa postupuje ohľadom DPH pri nákupe kapacity úložiska v iCloude? Spoločnosť dostala faktúru od zahraničnej spoločnosti, kde bola uvedená cena spolu so slovenskou DPH, a taktiež aj IČ DPH IE9700xxxx, ktoré bolo možné overiť na „hotline“ linke tohto zahraničného dodávateľa. V kontrolnom výkaze DPH však zápis s týmto IČ DPH v časti B.2. neprešiel.

Dátum publikácie: 14. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť potrebuje jednému zamestnancovi dať k dispozícii stálu zálohu na hradenie drobných operatívnych výdavkov. Ide o sumu vo výške napr. 100 až 200 €. Akým spôsobom je vhodné vydať toto rozhodnutie a pravidlá pre narábanie s poskytnutou hotovosťou? Je niekde zadefinovaná terminológia „stála záloha“, resp. „disponent s finančnou hotovosťou“? Existuje vzor, usmernenie? Spoločnosť chce uvedené uviesť do internej smernice.

Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť má došlú faktúru za dodávku zemného plynu, ktorá obsahuje aj spotrebnú daň. Vyplývajú odberateľovi z titulu spotrebnej dane nejaké povinnosti?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.