3808 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Štatutár a zároveň konateľ spoločnosti má telefónnu službu O2, pričom faktúra je napísaná na jeho meno. Môže si takúto faktúru zaradiť do účtovníctva svojej s. r. o.? Používa ho k svojej práci, keďže má sprostredkovanie realitnej činnosti. Je nutné členiť tieto výdavky v pomere 80 : 20?

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Rodinný dom bol zdedený pred 10 rokmi, príjem z predaja domu by bol oslobodený. Problematický je pozemok, ktorý k domu prislúcha, pretože tento rodičia užívali a žili v domnienke, že ho aj vlastnia, ale až pri zámere dom predať sa zistilo, že pozemok nie je vysporiadaný. Následne sa pozemok pred dvomi rokmi vysporiadal vydržaním. V r. 2019 sa dom aj s pozemkom predal. Aký bude postup pri zdanení?

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

SZČO (platiteľ DPH) pod jedným IČO vykonáva dve hlavné činnosti, a to elektroinštalatérstvo a chov japonskej prepelice za účelom predaja prepeličích vajec a mäsa ako samostatne hospodáriaci roľník. Ako má postupovať pri predaji vajec fyzickým osobám – bežným občanom? Aké podmienky musí splniť? Môže využívať predaj z dvora? Registračnú pokladnicu nemá.

Dátum publikácie: 21. 8. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 11. 2005

Ako zaradiť nasledovný majetok do odpisových skupín: betónové ploty, prípojky (kanalizačná, vodovodná a plynová), spevnené plochy asfaltové, spevnené plochy zo zámkovej dlažby, rigoly betónové a rigoly z cestných panelov?

Dátum publikácie: 21. 8. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec predložil žiadosť o príspevok na rekreáciu, kde okrem faktúry a pokladničného dokladu za ubytovanie (čo je v poriadku), predložil aj dva doklady za konzumáciu jedla a nápojov. Problém je v tom, že ide o nedaňový doklad (je to na dokladoch viditeľne uvedené). Okrem jedla sú tam účtované položky za pivo, kávu, colu... Môžu mu byť tieto dva doklady započítané do oprávnených výdavkov?

Dátum publikácie: 21. 8. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Ako zaúčtovať pri spotrebnom úvere na automobil jednorazový administratívny poplatok?

Dátum publikácie: 21. 8. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 4. 2019

Cestovná agentúra prijíma od klientov platby za zájazdy za iné cestovné kancelárie a následne tieto platby uhrádza cestovnej kancelárii, za čo má cestovná agentúra províziu za sprostredkovanie. Niektoré tieto platby od zákazníkov prijíma aj v hotovosti a potom z účtu uhrádza cestovnej kancelárii. Má dva spôsoby:, a to uhradí celú prijatú čiastku cestovnej kancelárii alebo uhradí čiastku poníženú o províziu. Na výšku provízie vystavuje cestovná agentúra faktúry. Je povinná cestovná agentúra prijatú platbu v hotovosti od zákazníka (aj keď to nie je jej tržba) evidovať v elektronickej (virtuálnej) registračnej pokladnici?

Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2005

Aký je postup, ak sa kupuje nové auto z Českej republiky? Je 6 mesačné a má najazdené cca 1 100 km. Ako sa postupuje z pohľadu DPH?

Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Fyzická osoba, ktorá vykazuje základ dane v § 6 zákona o dani z príjmov z jednoduchého účtovníctva, predala nehnuteľnosť, pričom kúpna cena mala byť uhradená kupujúcim v 4 splátkach. Pretože okrem prvej ďalšie splátky neboli uhradené, predávajúci postúpil pohľadávku tretej osobe. Ako bude účtovať predávajúci (postupca) v JÚ, ak cena, za ktorú bola pohľadávka postúpená, je nižšia ako menovitá hodnota postúpenej pohľadávky (neuhradená kúpna cena) a ako sa to prejaví v základe dane?

Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť s r. o. má sídlo v rodinnom dome, ktorého majiteľom je konateľ firmy. Spoločnosť bude chcieť urobiť rekonštrukciu vrchného poschodia alebo nadstavbu, kde by mala kancelárske priestory. Môže si vzniknuté náklady dať do daňových výdavkov? Ak áno, za akých podmienok?

...

Partner