3860 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 16. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Ako sa má postupovať situácia, ak firma zamestnáva občana tretej krajiny z Ukrajiny na základe pracovnej zmluvy? Poskytuje mu bezplatne ubytovanie v priestoroch firmy. Akým spôsobom má určiť sumu ubytovania? Podlieha tento nepeňažný príjem odvodom a dani z príjmov? 

Dátum publikácie: 16. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosti hospodársky rok začína 1. 4. a končí 31. 3. Ako vypočítať rezervu na dovolenku za hospodársky rok 2018, ktorý končí 31. 3. 2019? Má sa do tohto výpočtu zohľadniť nevyčerpaná dovolenka za kalendárny rok 2018, t. j. k 31. 12. 2018 alebo aj alikvotná časť roka 2019, t. j. za 1-3/2019?

Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Realizácia interiéru na kľúč - obchodný priestor sa zameria, vypracuje sa architektonický návrh, projektová dokumentácia a následne prebiehajú práce podľa harmonogramu - ako prvé stavebné úpravy priestoru (elektroinštalácia, maliarske práce, vodoinštalatérske práce) a následne dodávka interiérového nábytku (zabudovaného a voľne stojaceho). Ako riešiť problematiku samozdanenia?

Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ako sa postupuje v prípade živnostníka, ktorý má vo vlastníctve spolu so svojou manželkou nehnuteľnosť a chce ju prenajímať ďalším osobám alebo firme? On ju bude prenajímať ako živnostník bez manželky? Bude si môcť potom uplatniť výdavky potrebné na opravu a údržbu tejto nehnuteľnosti vo svojich nákladoch? Alebo musí byť táto nehnuteľnosť vlastníctvom jeho firmy?

Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

V rámci prehlbovania kvalifikácie chce zamestnávateľ umožniť zamestnancom dobrovoľné absolvovanie akreditačného kurzu, ktorého cena prevyšuje 1 700 €. So zamestnancami chce uzavrieť dohodu v zmysle § 155 Zákonníka práce s tým, že zamestnanci sa budú spolupodieľať na nákladoch kurzu. Ako sa daňovo posúdia výdavky na kurz u zamestnávateľa a u zamestnanca?

Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Klient s. r. o., platiteľ DPH, sa zaoberá výrobou a službami v oblasti zdravotných pomôcok. Má zmluvy so zdravotnými poisťovňami, kde má dohodnutý mesačný paušál. Na konci každého mesiaca urobí vyúčtovaciu faktúru, kde je zrejmé, čo z toho podlieha 10 % a 20 % DPH. Na koho bude faktúra vystavená - na poisťovňu alebo na poistencov poisťovne? Na konci roka mi vznikne buď preplatok alebo nedoplatok z preddavkov poskytnutých od poisťovne. Ako ich na konci roka vyrovnať?

Dátum publikácie: 11. 10. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Ako má spoločnosť správne zaúčtovať doklad o nákupe PHL v ČR? Spoločnosť je platiteľom DPH na Slovensku, bude si následne žiadať českú DPH cez VAT refund. Ako zaúčtuje doklad o nákupe mýta v ČR?  

Dátum publikácie: 11. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Materská spoločnosť má finančnú investíciu vo výške 10 000 € na účte 061 (obchodný podiel v dcérskej spoločnosti), ktorú obstarala kúpou v roku 2017. Dcérska spoločnosť vykazuje základné imanie 5 000 € (účet 411) a kapitálový fond 5 000 € (účet 413). V 2019 plánuje zlúčiť spoločnosti do jednej spoločnosti. Ako sa vyrovnajú vyššie uvedené účty?

Dátum publikácie: 11. 10. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Je možné uplatniť oslobodenie od DPH na vystavenej faktúre za tovar do tretích krajín, ak sa pri vývoze tovar preclil len ústnym colným vyhlásením a nie klasickým JCD?

Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 4. 2002

Ako možno vymáhať škodu spôsobenú na motorovom vozidle (sanitke) od vodiča, ktorý je zamestnaný na dohodu o vykonaní práce? Ak spôsobí škodu zamestnanec na trvalý pracovný pomer, môže si zamestnávateľ nárokovať úhradu škody do výšky 4-násobku mzdy. Dohodári zodpovedajú do 1/3 svojej odmeny. Ako sa konkrétna odmena, z ktorej sa určí 1/3, vypočíta, keďže majú dohodnutú hodinovú odmenu?

...

Partner