4577 výsledkov
...
Dátum publikácie: 14. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť nakupuje zvieratá cez výkon záložného práva (cez banku), nadobudnutie týchto zvierat bude oslobodené od DPH alebo bude prenesená daňová povinnosť?

Dátum publikácie: 14. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Spoločnosť predáva výrobky do Čiech. Partner v Čechách by chcel na výrobky spoločnosti urobiť marketingovú akciu v Čechách. Spoločnosti by refakturoval náklady za tento marketing. V akom daňovom režime by sa vystavila faktúra? Musel by vystaviť faktúru s daňou?

Dátum publikácie: 14. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2017

SZČO nevedie účtovníctvo, ale len evidenciu vystavených faktúr, pri DP využíva paušál + odvody. Je potrebné sledovať aj úhradu ako pri vedení jednoduchého účtovníctva?

Dátum publikácie: 14. 4. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2009

Materská firma usídlená v Londýne (spoločník – podiel na ZI 100 %) fakturuje tuzemskej spoločnosti odplaty za poskytnutie práva na použitie počítačových programov (softvér). Dosiaľ to tuzemská spoločnosť posúdila ako oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov. Nastala nejaká zmena od 1. 1. 2021 v súvislosti s brexitom? Bude potrebné v prípade takýchto plnení zrážať daň?

Dátum publikácie: 14. 4. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Firma kúpila stroj na výrobu, balenie a miešanie výživových doplnkov. Do akej odpisovej skupiny sa zaradí takýto stroj, resp. výrobná linka? Kam zaradiť v odpisovej skupine dezinfekčný stan pri vstupe alebo výstupe z výrobnej haly?

Dátum publikácie: 14. 4. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ktorý kurz treba použiť pri účtovaní derivátov počas roku a k 31. 12.? Ten čo poslala brookerská spoločnosť alebo kurz ECB? Keď bol prepočítaný USD podúčet kurzom ECB k 31. 12., nesedí zostatok na výpis brookerskej spoločnosti.

Dátum publikácie: 13. 4. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť má v majetku budovu, na ktorú si uplatňovala do 31. 12. 2019 odpisy. K 31. 12. 2019 je zostatková cena budovy 31 274,58 €. V roku 2020 sa budova zbúrala a na základe stavebného povolenia a projektu sa začala stavať nová budova. V roku 2020 spoločnosť mala prvé výdavky za výstavbu novej budovy, a to odvoz odpadu zo zbúranej stavby, stavebné práce a pod. Ako má spoločnosť postupovať pri podávaní daňového priznania za rok 2020, t. j. ako sa má správne vysporiadať zostatková cena budovy, ktorá sa zbúrala?

Dátum publikácie: 13. 4. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť má stálu prevádzkareň v ČR. V ČR podá daňové priznanie a odvedie daň, a to v CZK. Napr. vyjde to 250 000 CZK dane. Akým kurzom to zadať do daňového priznania na Slovensku? Akým kurzom účtovať túto daň v účtovníctve na SR? Aký je ročný priemerný kurz za rok 2020?

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Konateľ spoločnosti píše rôzne články ako bloger. Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu s firmou Google na reklamný priestor. Reklamný priestor sa zobrazuje pri čítaní článku. Môže si pisateľ článku (bloger) a zároveň konateľ spoločnosti uzatvoriť licenčnú zmluvu na články so svojou spoločnosťou a na základe tejto zmluvy by mu firma vyplácala dohodnutú licenčnú odmenu?

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Právnická osoba poskytujúca príležitostnú dopravu autobusom mala v roku 2020 dočasne vyradené vodidlo (príležitostne 1-2 krát v mesiaci vykonávala činnosť). Na riadku 19 daňového priznania k dani z motorových vozidiel uvedie počet dní alebo počet mesiacov, kedy jej vznikla daňová povinnosť?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.