4735 výsledkov
...
Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť prijme službu za uloženie odpadu, ktorá sa skladá z ceny za skládku s DPH a poplatku, ktorý je bez DPH. Spoločnosť ako zhotoviteľ bude fakturovať konečnému príjemcovi, obci – investorovi. Ako má spoločnosť fakturovať? Poplatok za uloženie odpadu bude zaťažený na vystavenej faktúre voči investorovi s DPH alebo nie?

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Slovenská PO, neplatiteľ DPH, so sídlom v SR sa zaoberá primárne obchodovaním s cennými papiermi – akciami kótovanými na burzách v USA. Akcie nakupuje a predáva prostredníctvom brokerov, ktorí sídlia prevažne v EÚ. Väčšina obchodov je krátkodobého charakteru, t. j. nakúpené akcie sa predajú v rozmedzí od pár dní až do pár týždňov (určite do 1 roka), preto o týchto účtuje ako o krátkodobom finančnom majetku na účte 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie. Ako sa takáto činnosť posudzuje z pohľadu zákona o DPH?

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2016

Obchodná spoločnosť (s. r. o.) sa ako dlžník dostala do reštrukturalizácie. Dodávateľ zhotovuje pre dlžníka zákazku, ktorá zatiaľ nebola fakturovaná, pretože nie je dokončená. Dodávateľ zákazky si prihlásil svoje pohľadávky u správcu reštrukturalizácie ako podmienené pohľadávky, správca ich schválil a zároveň schválil aj ich odpis vo výške 45 % hodnoty. Ako účtuje o takýchto podmienených záväzkoch dlžník, keď zatiaľ nedošlo k fakturácii?

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť s ručením obmedzeným vlastní nehnuteľnosť, spoločník vkladal do spoločnosti peniaze ako pôžičky (479) s tým, že ak mu ich spoločnosť do 10 rokov nesplatí, prevedie mu túto nehnuteľnosť. V r. 2021 je 10 rokov a nastane prevod nehnuteľnosti, táto nehnuteľnosť má 10 rokov od kolaudácie. Čo s DPH – úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku (§ 54 zákona o DPH)?

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vedie bankový účet v cudzej mene CZK. Pri prevode finančných prostriedkov z účtu v mene CZK na účet v mene euro vznikajú na účte 261 veľké kurzové rozdiely. Sú daňovo uznané?

Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec doniesol k vyúčtovaniu doklad z e-kasy – off-line. Je možné takýto doklad uznať z pohľadu účtovníctva, dane z príjmov a DPH? Takýto doklad e-kasa tlačí, keď je výpadok internetu a ten, kto doklad vystaví, má povinnosť zabezpečiť dodatočné odoslanie dokladu na FS SR. Je takýto doklad považovaný za daňový a účtovný doklad? Doklad náležitosti zjednodušeného daňového dokladu má. Nemôže dôjsť zo strany vyhotoviteľa dokladu k zneužitiu (napr. že doklad sa stornuje alebo že nebude vôbec odoslaný na FS)?

Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť má záujem o poskytnutie služby pre zamestnancov. Sú to 4 psychologické online semináre - osvetová prednáška ohľadom zvládania súčasnej situácie, rôzne rady a pod. Celková cena bude cca 800 €. Spoločnosť to chce hradiť zo sociálneho fondu. Vzhľadom na to, že to bude anonymné, nie je možné tieto semináre zamestnancom zdaniť. Ako má spoločnosť v tomto prípade postupovať? Anonymné je to z dôvodu, aby sa zachovalo súkromie zamestnancov, ktorí sa prihlásia.

Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Ako správne zaúčtovať faktúru za testovanie zamestnancov na Covid-19? Na účet 518 ako službu alebo ako nejakú formu zákonných sociálnych nákladov starostlivosti o zdravie zamestnancov na účet 527?

Dátum publikácie: 9. 6. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Lekár (zatiaľ neplatiteľ DPH) v rámci svojej zdravotnej činnosti poskytuje aj rôzne poradenstvo k zdravej výžive, robí testy potravinovej intolerancie, predáva pacientom krémy a iné kozmetické doplnky. Potravinový test, ktorý lekár vykoná odberom krvi a následne odošle do laboratória, aj keď je na plnú platbu a aj keď si to pacient vie kúpiť v lekárni a urobiť sám, by bolo možné posúdiť ako zdravotnú službu? Poradenstvo je v podstate platená rada od lekára, aj v tomto prípade ide o zdravotnú starostlivosť. Ktoré z uvedených činností by mali ísť do obratu na účely registrácie pre DPH?

Dátum publikácie: 9. 6. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť vykonáva kovovýrobu a do lakovne obstarala závesný hliníkový prístrešok bez pevných základov. Do akej odpisovej skupiny daný majetok zaradiť? Nejde o stavbu spojenú pevne so zemou.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.