80 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 18. 11. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnávateľ v záujme ochrany svojich zamestnancov poslal svojho zamestnanca, aby absolvoval COVID test. Zamestnanec predložil zamestnávateľovi doklad o úhrade. Akým spôsobom môže zamestnávateľ preplatiť náklady za test tomuto zamestnancovi? Môže byť doklad zúčtovaný prostredníctvom výplaty alebo cez pokladňu? Ide o nepeňažný príjem zamestnanca?

Dátum publikácie: 29. 10. 2020
Autor: kolektív autorov, JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 21. 7. 2020

Môže byť považované nesplnenie povinnosti absolvovať test na respiračné ochorenie COVID-19 vyžadovaný zamestnávateľom za porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť chce zakúpiť vitamínové balíčky pre svojich zamestnancov zo sociálneho fondu. Je tento výdavok daňovo uznaný? Je hodnota tohto balíčka chápaná ako nepeňažný príjem zamestnanca alebo je to oslobodený príjem? Taktiež chce spoločnosť zakúpiť istý počet rýchlotestov na COVID-19 zo sociálneho fondu - je tento náklad daňovo uznaný? Môže spoločnosť testy hradiť zo sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 28. 10. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 27. 3. 2020

Zamestnanec bol v kontakte s pozitívnou osobou na Covid-19. Zamestnanec nemá príznaky, zostal doma. Ako má zamestnávateľ vyrovnať tento čas?

Dátum publikácie: 9. 9. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Prenajímateľ fakturuje nájomné za mesiac 3/2020, 4/2020, 5/2020. Na ministerstvo podal žiadosť za obdobie od 16. 3. do 9. 5. 2020, kde sú uvedené dátumové intervaly, dotácia vyšla 1 300 €. Nájomné je fakturované vo výške 1 200 € bez DPH mesačne. Obe strany, teda prenajímateľ aj nájomca, sa dohodli na zľave 50 %. Za mesiac 3/2020, 4/2020, 5/2020 prenajímateľ fakturoval nájomcovi plnú výšku nájomného a odviedol DPH. Ako má prenajímateľ postupovať po schválení dotácie v sume 1 300 €? Ako rozpočítať – dobropisovať rozdiel nájomného za 3/2020, 4/2020, 5/2020?

Dátum publikácie: 27. 8. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 9. 4. 2020

Vybraným skupinám zamestnancov zariadenia sociálnych služieb bolo nariadené testovanie na COVID-19 v čase mimo rozvrhu ich pracovných zmien. Je možné účasť na predmetnom testovaní vykonávanom na príkaz zamestnávateľa považovať za úkon v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, za ktoré mu patrí mzda?

Dátum publikácie: 23. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 27. 3. 2020

Zamestnávateľ má pokles tržieb a chce žiadať o príspevok z úradu práce za mesiac 5/2020. Čo v prípade, keď bude žiadať na zamestnancov, ktorí v období, keď žiada o príspevok, spĺňajú všetky podmienky, nie sú vo výpovednej lehote, ale môže sa stať, že si nájdu inú prácu a v priebehu 1 alebo 2 mesiacov sa s nimi rozviaže pracovný pomer dohodou podľa § 60 Zákonníka práce?

Dátum publikácie: 7. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 31. 3. 2020

Je zamestnávateľ oprávnený žiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti aj za hodiny prekážok v práci? Ak zamestnanec pracoval 6 hodín a 2 hodiny poberal náhradu mzdy z titulu prekážok v práci na strane zamestnávateľa, môže si zamestnávateľ žiadať o príspevok za tie 2 hodiny?

Dátum publikácie: 28. 5. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 4. 2020

Akciová spoločnosť chce za marec 2020 uplatniť opatrenie „poskytnutie príspevku pri poklese tržieb v súvislosti s COVID-19“. Podľa manuálu ide o výnosy podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve a následne je uvedené, že „pokles tržieb zistíte, ak ste subjekt, ktorý vedie PÚ, tak vychádzate z podaného daňového priznania k DPH, ak ste platiteľom DPH. V prípade, ak výnos v DPH priznaní nespĺňa definíciu tržby podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve, tento sa do poklesu nebude zahŕňať“. Spoločnosť bude porovnávať tržby marec 2019 a marec 2020. Spoločnosť za obdobie od 1. 2. do 31. 10. 2020 vyfakturovala reklamu v marci 2020. DPH bola odvedená tiež v marci, ale na účte 602 má výnos za reklamu od februára do októbra. Ako má spoločnosť postupovať pri porovnávaní tržieb pre predmetné opatrenie?

Dátum publikácie: 30. 9. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2007

Konateľ spoločnosti je občan Českej republiky, ktorý býva v Prahe. Podľa dostupných informácií môže od 18. 9. 2020 cestovať na Slovensko len s negatívnym testom na COVID-19. Môže náklady na „test" spoločnosť zahrnúť do účtovníctva spoločnosti? Ak áno, aký účet použiť?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.