411 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Spisová značka: 11S 19/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 3. 2019

I. Napadnuté rozhodnutia žalovaného, ktorých preskúmania sa domáha žalobca, sa týkajú rôznych zdaňovacích období.

II. Z dôvodu prehľadnosti konania vo veci tak spoločné...

Spisová značka: 1To 109/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 3. 2019

K právnej kvalifikácii zločinu daňového podvodu v zmysle ustanovenia § 277a Tr. zák. treba uviesť, že ide o trestný čin, ktorý je zaradený medzi trestné činy hospodárske a to...

Spisová značka: 3Sžfk/12/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 5. 2019

Iba doložením účtovného dokladu obsahujúceho zákonom stanovené náležitosti nie je nárok na odpočítanie dane preukázaný. Daň, či nárok na odpočítanie dane nemajú základ vo...

Spisová značka: 2Sžf/87/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 5. 2019

Nemožno prehliadnuť skutočnosť, že v dôsledku policajnej prehliadky vykonanej v objekte splnomocnenca bolo žalobcovi objektívne znemožnené splniť zákonnú povinnosť v rámci...

Spisová značka: 3Sžfk/8/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 5. 2019

Najvyšší súd poukazuje na to, že podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 písm. a) a v § 51 ods. 1 písm. a) zákona o DPH sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa...

Spisová značka: 5Sžfk/68/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 4. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 5. 2019

I. Aj podľa názoru kasačného súdu sa javí ako obchádzanie zákona vyslovený právny názor žalovaného, že vyrubovacie konanie začína doručením akéhokoľvek, teda i nezákonného...

Spisová značka: 23S 47/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2019

Pod likvidačným dosahom na fyzickú osobu by bolo možné považovať najmä stav, keby v dôsledku zaplatenia príslušnej sumy u tejto osoby zásadným alebo dlhodobo ťažko zvrátiteľným...

Spisová značka: 8Sžf/58/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 5. 2019

Právna úprava uvedená v poslednej vete ust. § 159 Daňového poriadku jednoznačne určuje, že v prípade od vyhlásenia konkurzu na majetok daňovníka až do jeho zrušenia vyhotovuje...

Spisová značka: 25Sa 24/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2018

Súd skúmal, či by pokračovaním v daňovej kontrole vykonávanej žalovaným hrozila žalobcovi závažná ujma, resp. finančná škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok. Z návrhu na...

Spisová značka: C-475/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 7. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 1. 2019

Článok 401 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni zachovaniu alebo zavedeniu takej...

...

Partner