Vyhľadávanie > Odborné články > Archívne > Daň z motorových vozidiel
134 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Právny stav do: 31. 12. 2021

Téma dane z motorových vozidiel je tento rok obzvlášť zaujímavá, a to najmä v súvislosti so zmenami vyplývajúcimi z korona opatrení, ale tiež prijatými novelami zákona o dani z motorových vozidiel. Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane sa za rok 2020 posúva z 31. januára 2021 na 31. marec 2021, a to na novom vzore tlačiva. V príspevku si podrobnejšie vysvetlíme zmenu výpočtu preddavkov na daň z predpokladanej dane, ako aj spôsob platenia preddavkov na daň na rok 2021. Ako zhrnutie nášho výkladu ponúkame komplexný príklad v závere.

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Právny stav do: 31. 12. 2021

Komplexný príklad s podrobným postupom pri vypĺňaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020 a vyplneným tlačivom daňového priznania. V príklade používal daňovník (právnická osoba) na podnikanie 5 rôznych motorových vozidiel (vozidlo – kategórie M1, ťahač kategórie N3 s 2 nápravami, náves kategórie O4 s 3 nápravami, elektromobil a osobné vozidlo kategórie M1 - hybridné).

Dátum publikácie: 12. 5. 2020
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Daňovník podal daňové priznanie v lehote na podanie daňového priznania za iné ako ročné zdaňovacie obdobie dňa 30. 6. 2020. Po podaní daňového priznania daňovník dňa 3. 7. 2020 zistil chyby. Ako bude daňovník postupovať a ako napraví uvedené chyby? V prílohe nájdete aj vyplnené tlačivá dodatočného daňového priznania a potvrdenia o jeho podaní k uvedenému príkladu.

Dátum publikácie: 31. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zákon o dani z motorových vozidiel bol s účinnosťou od 1. 1. 2020 novelizovaný zákonom č. 364/2019 Z. z. Novelou zákona o dani z motorových vozidiel došlo k úprave a doplneniu niektorých jeho ustanovení. O ktoré konkrétne doplnenia a úpravy ide, to rozoberá článok nižšie v jednotlivých bodoch.

Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Ak daňovník v roku 2019 používal vozidlo na podnikanie, má za tento rok (zdaňovacie obdobie) povinnosť podať daňové priznanie do 31. januára 2020 a v tomto daňovom priznaní vyrovnať daň za jeho použitie.

Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Daňovník používal na podnikanie v priebehu roka 2019 niekoľko motorových vozidiel, okrem iného aj ťahač, náves, elektromobil aj hybridné vozidlo (formou lízingu). Na tomto konkrétnom príklade ukážeme spôsob výpočtu dane z motorových vozidiel a vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2019.

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Jednou z daní, s ktorou je potrebné sa vyrovnať hneď na začiatku roka – do 31. januára, je daň z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel rozsahom ustanovení síce nie je obsiahla, avšak jej pripomenutie v nasledujúcom článku podľa jednotlivých ustanovení a ich vzájomných previazaní je vhodné najmä s ohľadom na jej správnu aplikáciu.

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Daňovník (právnická osoba) používal počas zdaňovacieho obdobia 2018 na podnikanie celoročne vozidlo, vozidlo ťahač kategórie N3 s 2 nápravami zakúpené 8. 7. 2018 a hmotnosťou 29t, vozidlo ťahač kategórie N3 s 2 nápravami používané aj v prechádzajúcich zdaňovacích obdobiach a hmotnosťou 30t a elektromobil. Ako sa vypočíta daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel za rok 2018 a ako sa vyplní daňové priznanie:

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Anton Kolembus, JUDr. Ivana Kolembusová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Po vzniku spoločnosti musí štatutárny orgán vykonať niekoľko ďalších krokov na to, aby spoločnosť splnila základné povinnosti voči úradom vyplývajúce z daňových a ostatných zákonov. Ide predovšetkým o registráciu spoločnosti na daňovom úrade k rôznym druhom daní a o registráciu v Sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Dátum publikácie: 28. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ak daňovník po odovzdaní riadneho daňového priznania k dani z motorových vozidiel zistí, že v ňom neuviedol správne údaje ovplyvňujúce výšku dane, má možnosť podať dodatočné priznanie.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.