19 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Otec v roku 2008 zdedil 1/5 podiel po rodičoch – dom so záhradou. Tento podiel daroval dcére v roku 2016. V roku 2018 dom so záhradou predala. Podlieha tento príjem zdaneniu, platí sa daň z nehnuteľností? 

Dátum publikácie: 4. 1. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 12. 2005
Právny stav do: 31. 12. 2017

Aký dátum je rozhodujúci pre stanovenie stavu nehnuteľností k 1. 1., podľa ktorého sa posudzuje výška dane z nehnuteľností?

Dátum publikácie: 21. 10. 2016
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 6. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ako má obec postupovať pri účtovaní vrátenia dane z nehnuteľnosti daňovníkovi, ak zaplatená daň bola vyššia ako vyrubená daň obcou?

Dátum publikácie: 18. 10. 2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 15. 10. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Ak sa 15. 1. 2016 predala firma živnostníka spoločnosti s r. o. a obecný úrad vyrubil daň z nehnuteľností na firmu živnostníka, má sa to platiť poštovou poukážkou a dať do účtovníctva firmy živnostníka, hoci firma sa zrušila k 1. 2. 2016? Alebo sa to môže dať do účtovníctva spoločnosti, ktorá zmluvou prebrala všetky práva a povinnosti firmy živnostníka? Daňové priznanie pre daň z príjmov sa bude podávať až v marci 2017 za firmu živnostníka.

Dátum publikácie: 27. 4. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2015

Dňa 13. 11. 2015 správca dane vyzval daňovníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností. Daňovník daňové priznanie nepodal. Bola mu uložená pokuta 28 eur v zmysle § 15 ods. 1 daňového poriadku. Daňovník sa odvolal voči uloženej pokute. Odvolanie správca dane zamietol. Rozhodnutie o uložení pokuty je právoplatné. Ako postupovať ďalej? 

Dátum publikácie: 19. 8. 2014
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 1. 12. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Ak daňovník predloží rozhodnutie o poberaní príspevku v hmotnej núdzi, aké dlhé obdobie musí poberať príspevok, aby mu mohla byť priznaná úľava (posudzuje sa  vždy len stav k 1. 1.)?

Dátum publikácie: 13. 6. 2014
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Vlastník nehnuteľnosti si v daňovom priznaní uviedol v popise rekreačná chata. Na liste vlastníctva je uvedená ako budova pre šport a rekreačné účely. Ako ju treba zdaniť – ako chatu alebo stavbu na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť?

Dátum publikácie: 5. 11. 2013
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 31. 12. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2014

Je možné zaradiť daň z nehnuteľností medzi pohľadávky proti podstate? Vznikla po vyhlásení konkurzu a nesúvisí s prevádzkovaním podniku počas konkurzu (podnik nie je počas konkurzu prevádzkovaný). Nehnuteľný majetok bol odpredaný v roku 2013 a pohľadávky sú za obdobie 2011 až 2013. Ide o konkurzné konanie, ktoré sa riadi zákonom do 31. 12. 2011.

Dátum publikácie: 4. 11. 2013
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Ako zaúčtovať vratku dane z nehnuteľností, ktorú obec v roku 2013 vrátila (časť dane) právnickej osobe za roky 2011 a 2012, pretože v roku 2013 obec ako správca dane po kontrole dane z nehnuteľností zistila, že u platiteľa dane došlo k preplatku, ktorý vznikol na základe nesprávne vydaného rozhodnutia?

Dátum publikácie: 30. 10. 2013
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD., daňová poradkyňa
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2014

Obchodná spoločnosť vlastní staršie  objekty, ktoré sú v katastri nehnuteľností zapísané ako rodinné domy. Domy sú obchodným majetkom spoločnosti. Pôvodne boli v daňovom priznaní uvedené ako rekreačné chalupy, ale v roku 2013 bola upravená daň z nehnuteľností a konateľ podal dodatočné daňové priznanie a zaradil domy medzi stavby na bývanie, kde je nižšia daň. Domy využíva na rekreačné účely. O aký predmet dane ide?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.