Vyhľadávanie > Odborné články > Archívne > Daň z pridanej hodnoty
670 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 4. 1. 2019
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2018

U platiteľov DPH je posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka spojené s dvoma povinnosťami v súvislosti s odpočítaním DPH. Ide o povinnosť vykonania ročného zúčtovania tej DPH, ktorá bola v priebehu kalendárneho roka odpočítavaná pomernou časťou (bola prepočítaná koeficientom), a povinnosť úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu jeho použitia alebo k zmene rozsahu jeho použitia na podnikateľský účel.

Dátum publikácie: 4. 1. 2019
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ročné zúčtovanie odpočítanej dane sa týka len tých platiteľov DPH, ktorí v priebehu kalendárneho roka boli povinní predbežne odpočítať daň, pričom táto povinnosť im nemusela vzniknúť v každom zdaňovacom období. Aj v prípade, ak platiteľ len v jednom zdaňovacom období roku daň pomerne odpočítaval, je povinný túto daň na konci roku zúčtovať.

Dátum publikácie: 4. 1. 2019
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2018

K prehodnoteniu odpočítanej alebo neodpočítanej dane vzťahujúcej sa k investičnému majetku (ide o investičný majetok definovaný na účely DPH) môže dôjsť u platiteľov, u ktorých na základe určitých zmien v ich podnikateľskej činnosti došlo k zmene pôvodného účelu použitia investičného majetku. Dôsledky takejto zmeny sa odrazia tiež práve v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom došlo k zmene účelu využitia podnikateľského majetku, a to na účely DPH považovaného za investičný majetok.

Dátum publikácie: 4. 1. 2019
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ak platiteľ dane po nadobudnutí nehnuteľnosti, pri ktorej bol povinný uplatniť len pomernú časť odpočítania dane zodpovedajúcej rozsahu použitia na podnikanie podľa § 49a zákona o DPH, zmení pôvodne stanovený rozsah použitia tejto nehnuteľnosti na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie, je povinný vykonať úpravu odpočítanej dane podľa § 54a zákona o DPH.

Dátum publikácie: 4. 1. 2019
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2018

Komplexný príklad k zúčtovaniu DPH za rok 2018 - konkrétne zdaniteľné plnenia počas roka, výpočet ročného koeficientu, zmena účelu použitia investičného majetku z „1 na k“, zvýšenie rozsahu použitia na nepodnikateľský účel z pôvodných 30 % pri obstaraní budovy na 70 %, vyplnené jednotlivé riadky daňových priznaní k DPH za jednotlivé zdaňovacie obdobia roka 2018 a po ročnom zúčtovaní DPH za posledný štvrťrok 2018.

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Zákon o DPH definuje niektoré povinnosti, ktoré sa viažu ku koncu kalendárneho roku. Ku koncoročným povinnostiam platiteľa dane patrí ročné vyrovnanie odpočítanej dane a úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku. Mechanizmus zákona o DPH umožňuje platiteľovi dane z pridanej hodnoty odpočítať daň z tovarov a služieb, ktoré použije na uskutočnenie jeho zdaniteľných obchodov.

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Zákon o DPH definuje, kedy si platiteľ dane nemôže odpočítať daň vôbec, resp. kedy si ju odpočíta v pomernej výške, po prepočte koeficientom. Platiteľ dane, ktorý si kráti odpočítateľnú daň v súlade s § 50 zákona, je povinný robiť ročné vyrovnanie odpočítanej dane.

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Úprava odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH má zabezpečiť, aby počas zákonom stanoveného obdobia boli zohľadnené zmeny v používaní investičného majetku (hnuteľného aj nehnuteľného) v rámci podnikania na činnosti zdaňované, príp. oslobodené od dane s možnosťou odpočítania dane, činnosti oslobodené od dane bez možnosti odpočítania dane, príp. činnosti kombinované.

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Komplexný príklad k zúčtovaniu DPH za rok 2018 - konkrétne zdaniteľné plnenia počas roka, výpočet ročného koeficientu, vyplnené daňové priznania za I. – IV. štvrťrok 2018.

Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Registračná povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb je upravená v § 4, § 4b, § 7 a § 7a ZDPH. Postavenie platiteľa dane so všetkými právami a povinnosťami získava tuzemská zdaniteľná osoba iba registráciou podľa § 4, príp. § 4b ZDPH (registrácia skupiny). Registráciu tuzemských zdaniteľných osôb rozlišujeme ako registráciu povinnú, dobrovoľnú a zákonnú.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.