134 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Povinnosti a postup zdravotnej poisťovne pri ročnom zúčtovaní, legislatívny rámec, preplatky a nedoplatky a ich daňové vyrovnanie.

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca a ak mal zamestnávateľa, aj za tohto zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 12. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Opatrenia v čase mimoriadnej situácie umožňujú za istých podmienok odklad splatnosti poistného, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ, a poistného samostatne zárobkovo činnej osoby za mesiac marec 2020 alebo odpustenie platenia poistného na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ, a poistného na povinné sociálne poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby za mesiac apríl 2020. 

Dátum publikácie: 23. 4. 2020
Autor: Redakcia, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Právny stav od: 23. 4. 2020
Právny stav do: 30. 9. 2020

Cieľom projektu "Prvá pomoc" je poskytnúť zamestnávateľským subjektom podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku zamestnávateľovi a podporu SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie.

Dátum publikácie: 17. 4. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 4. 4. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Upresnenie výkladu novej úpravy v Zákonníku práce zavedenej novelou č. 66/2020 Z. z. v časti o poskytovaní náhrady mzdy vo výške 80 % v prípade, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 27. 12. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Ohlasovacie povinnosti, ktoré je potrebné splniť za rok 2019 do 28. februára 2020, spôsob vypĺňania tlačív, ako aj samostatné tlačivá poskytneme a vysvetlíme v tomto článku. Ktoré tlačivá sú platné na ohlasovanie za rok 2019?

Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Nariadením vlády SR č. 324/2019 Z. z. bola ustanovená suma minimálnej mzdy na rok 2020, a to 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 3,333 € za každú odpracovanú hodinu. V článku úvádzame o. i. vplyv minimálnej mzdy na mzdové plnenia v roku 2020 či odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Dátum publikácie: 15. 5. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Prepojenie sociálnej a daňovej sféry je veľmi tesné. Čím sú vyššie daňové príjmy štátneho rozpočtu, tým viac prostriedkov možno použiť v sociálnej oblasti. V daňových zákonoch sú časté odkazy na „sociálne zákony“, a to najmä v prípade fyzických osôb. Je dôležité skúmať, ktoré z plnení poskytovaných podľa „sociálnych zákonov“ sú od dane oslobodené a ktoré podliehajú zdaneniu.

Dátum publikácie: 15. 5. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Dôchodkové sporenie v súčasnosti tvorí starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie. II. pilier – starobné dôchodkové sporenie je financované z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie odvádzaných na osobné dôchodkové účty sporiteľov spravované dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a III. pilier – doplnkové dôchodkové sporenie je vykonávané doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

Dátum publikácie: 15. 5. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Súčasť systému sociálnej ochrany na Slovensku tvorí aj štátna sociálna podpora, a to predovšetkým podpora štátu rodinám s nezaopatrenými deťmi. Okrem štátnych sociálnych dávok určených takýmto rodinám ide aj o ďalšie štyri štátne sociálne dávky a do tohto okruhu možno zaradiť tiež sociálnu dávku príspevok na starostlivosť o dieťa. Tieto plnenia sú od dane oslobodené.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.