173 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 2. 1. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Aký je postup v prípade, že sa uhradia záväzky z roku 2015 a 2016, no boli v minulých obdobiach kapitalizované do ostatných fondov (321/413)? Nešlo o záväzky voči spoločníkom. Ako uvedené vyrovnať účtovne a z pohľadu dane z príjmov? K úhrade záväzkov došlo v roku 2019.

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2019

V roku 2018 zamestnanec spôsobil škodu spoločnosti. Časť škody bola zaplatená poisťovňou z poistky zamestnanca (zmluva o výkone povolania) a ostatné splátkami zamestnanca. Následne zamestnanec ukončil pracovný pomer a dal si požiadavku na odpustenie zostatku dlhu. Spoločnosť súhlasila s odpustením. Ako odúčtovať zostatok pohľadávky? Bude daňovo uznaný? Pohľadávka je zaúčtovaná na účte 335xx.

Dátum publikácie: 29. 10. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2020

Spoločnosť dostala súdny poplatok z prípadu z roku 2015 v sume 1 277,44 €. Uvedený súdny poplatok zaúčtovala zápisom 548/345. Môžu sa súdne trovy, poplatok rátať do daňových nákladov za rok 2019?

Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Konateľ vložil ešte v r. 2018 na bankový účet čiastku 8 000 €, zaúčtované to bolo ako vklad do ostatných kapitálových fondov na účte 413. Účtovníčka však zistila, že malo ísť o pôžičku. Dá sa to v r. 2019 preúčtovať na príslušný účet, na ktorom sa evidujú pôžičky? 

Dátum publikácie: 5. 8. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 28. 2. 2021

Spoločnosť zamestnáva zamestnanca, ktorý pracuje na skrátený pracovný úväzok. Pri odpracovaní 4 hod./deň nemá nárok na stravné. Spoločnosť sa rozhodla, že mu ho poskytne nad rámec zákona vo forme obedov v zmluvnom zariadení. Zamestnanec si chce uvedené obedy hradiť. Spoločnosť dostala faktúru za obedy 4/2019. Môže celú sumu na faktúre zaúčtovať zápisom 335/321 ako pohľadávku voči zamestnancovi a následne uvedenú sumu zraziť zo mzdy (nie ako nepeňažné plnenie)?

Dátum publikácie: 23. 7. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2018

Spoločnosť dodatočne dostala e-mailom 33 kusov faktúr, kde dodávateľ reklamuje neuhradené faktúry za akceptáciu karty Ticket Restaurant od r. 2015 do septembra 2018. Stravné lístky odovzdá firma sprostredkovateľovi, ktorý následne prefakturuje poplatky za uvedenú činnosť. Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva, je platiteľom DPH, tak isto ako i dodávateľ. Faktúry vôbec neeviduje ani e-mailom, ani v knihe došlej pošty. Ako má v danom prípade postupovať? 

Dátum publikácie: 27. 5. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ako sa účtuje tržba za stravovanie, ak je úhrada realizovaná prostredníctvom stravovacej karty? Má sa táto úhrada zadať aj do ERP?

Dátum publikácie: 17. 4. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Spoločnosť realizuje predaj tovaru prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice. Po ukončení mesiaca zaúčtuje príjem hotovosti do pokladnice jednorazovo na základe intervalovej uzávierky. Nákupy účtuje priebežne, čím sa v priebehu mesiaca pokladnica dostane do mínusového zostatku. Má povinnosť tržby účtovať denne alebo môže účtovať vyššie uvedeným postupom, keďže k poslednému dňu je zostatok v pokladnici kladný?

Dátum publikácie: 19. 3. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Účtovná jednotka je platiteľom DPH. Má valutovú pokladnicu v mene USD. Urobil sa kurzový prepočet zostatku k 31. 12. 2018. Týmto vznikol kurzový zisk, ktorý sa naúčtoval cez interný doklad zápisom 211/663. Je potrebné v roku 2019, teda k 1. 1., 2019 kurzový rozdiel naúčtovať opačným zápisom alebo ostáva hodnota valutovej pokladnice tak, ako vyšlo v prepočte k 31. 12. 2018, teda aj s tým kurzovým ziskom?

Dátum publikácie: 11. 3. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosť predáva vozidlá. K predaju vozidiel sa viažu spätné bonusy. Niektoré sú vyplácané mesačne, iné štvrťročne a u niektorých typov vozidiel až po 120 dňoch od nadobudnutia. Spoločnosť mala prípad, že sa vozidlo kúpilo v 12/2018, no bonus k nemu príde až k 31. 3. 2019. Presná výška záväzku pritom nie je známa. Závisí od toho, aká bude v danom období na príslušný model akcia. Vozidlo k 31. 12. 2018 je  predané so stratou a až ten spätný bonus umožní, že na vozidle spoločnosť dosiahne výnos. Ak by bola známa presná výška, účtovalo by sa cez účet 326 (- 504/326, keďže od dodávateľa to chodí ako dobropis). Existuje rezerva na výnosy?  Je možné účtovať zápis 323/604? Išlo by o zdaniteľný výnos, ak ide o rezervu? 

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.