4 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 4. 12. 2017
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2020

Spotrebné dane predstavujú nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na konkrétny druh tovaru. Príslušné tovary podliehajú zdaneniu v krajine ich použitia. Môžu byť dodané bez dane do daňového skladu v rámci európskeho jednotného trhu. Dňa 11. novembra 2017 sa schválil zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

Dátum publikácie: 15. 11. 2016
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Prehľadný článok o daňovom systéme v SR ponúka vysvetlenie pojmov „daňový systém“ a „daňová sústava“, v jednoduchej štruktúre uvádza druhy daní, ktoré sú zavedené v našej daňovej sústave so stručnou charakteristikou jednotlivých druhov daní s prepojením na jednoduché aj podvojné účtovníctvo. Cieľom príspevku je vysvetliť, ako sa stanoví základ dane daňovníkov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť. 

Dátum publikácie: 24. 4. 2014
Autor: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD.
Právny stav do: 31. 12. 2016

Novelou zákona o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov sa s účinnosťou od 1. januára 2014 upravujú niektoré podmienky pre vykonávanie daňového poradenstva v SR zahraničnými osobami, ako i legislatívno-technické úpravy, ktorými sa zjednocuje používaná terminológia. Novelizovaný zákon upravuje predovšetkým postavenie daňových poradcov a ich činnosť pri poskytovaní daňového poradenstva, ako i postavenie asistentov daňových poradcov, zriadenie a pôsobnosť Slovenskej komory daňových poradcov.

Dátum publikácie: 27. 5. 2013
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Daňová politika je zložitý a polemický problém, ktorý je ostro sledovaný tak odborníkmi, ako aj laikmi, pretože sa dotýka priamo alebo nepriamo každého v štáte.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.