29 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 10. 12. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosti z daňového úradu dôjde výzva na úhradu úrokov za omeškanie s úhradou preddavkov na daň za rok 2014.

1. Spoločnosť vychádza z toho, že mali povinnosť platiť preddavky na daň, zaplatili ich neskôr – má teda daňový úrad nárok uplatniť si úroky z omeškania?

2. Úroky z omeškania sa počítajú od prvého dňa omeškania, najneskôr do dňa, kedy sa podá DPPO za príslušné obdobie?

3. Spoločnosť zaplatí daňovému úradu úroky z omeškania. Čo ale v prípade, že firma bude v strate, a teda v konečnom dôsledku daňový úrad „nemá nárok na zaplatené preddavky" a musí jej ich vrátiť? Vráti jej aj úroky?

Dátum publikácie: 2. 10. 2018
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019

Daňovník z dôvodu zistenia účtovnej chyby chce teraz podať dodatočné daňové priznanie za rok 2016. Pri prepočítaní dane za rok 2016 však zistil, že daň mala byť už nad 2 500 eur a mali byť platené štvrťročné preddavky. Na finančnej správe sa informoval, aké sankcie mu z toho plynú, no nevedeli mu zodpovedať, či vyrubia aj  sankciu za neplatenie preddavkov. Bude platiť úrok z neuhradených štvrťročných preddavkov?

Dátum publikácie: 21. 8. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosť je poskytovateľom prepravných služieb a súhrnné výkazy zasielala štvrťročne. Za prvý štvrťrok 2018 spoločnosť začala dodávať aj tovar a nastala situácia, že súhrnné výkazy za mesiace 1, 2, 3/2018 sa zaslali 25. 4. 2018, pretože hodnota tovarov presiahla hodnotu 50 000 € v marci 2018. Následne daňový úrad vyrubil pokutu za nepodanie súhrnného výkazu za 1/2018 do 26. 2. 2018 a súhrnného výkazu za 2/2018 do 26. 3. 2018. Postupoval daňový úrad správne?

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 11. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosť s r. o. má vytvorenú elektronickú schránku na meno konateľa spoločnosti, ktorý je zahraničným štatutárom. Prihlasuje sa na základe dokladu o trvalom pobyte s čipom. Nemá vytvorené zastupovanie. Schránka nie je aktivovaná. Keď sa účtovníčka prihlási (jeho dokladom), ihneď sa dostane priamo do jeho schránky bez možnosti „výberu subjektu". Je to v poriadku? Bola toho názoru, že si v tejto možnosti vyberie názov spoločnosti, ktorú on zastupuje. Aj keď momentálne schránka nie je aktivovaná, bude po jej aktivácii prichádzať komunikácia od verejnej správy aj pre spoločnosť alebo len týkajúca sa jeho osoby?

Dátum publikácie: 14. 10. 2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Ako sa postupuje pri archivácii bankových výpisov? Koľko rokov sa musia archivovať?

Dátum publikácie: 10. 6. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2015

Ide o opravu chýb minulých období. Pre účtovnú jednotku ide už o významnú chybu... v roku 2015 nesprávne posúdila, že hutnenie pozemku a jeho oplotenie (zmena na parkovisko) je technické zhodnotenie... zistila, že mala dať všetky náklady priamo do spotreby (ide o sumu cca 22 000 €). Ako má postupovať v roku 2015? Môže náklady zaúčtovať oproti nerozdelenému zisku?

Dátum publikácie: 30. 5. 2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2015

Pri kontrole záväzkov účtovná jednotka zistila, že nemá zaúčtovanú faktúru za tovar zo dňa 1. 7. 2015. Ide o dovoz z EÚ – Slovinsko. Faktúru zaevidovala v decembri 2015. Faktúra došla firme už v júli, len ju zabudli dať na spracovanie, tovar došiel v júli. Môže sa faktúra zdaniť aj odpočítať daň za 12/2015? Alebo je povinnosť urobiť dodatočné daňové priznanie za 7/2015? Môže sa to urobiť tak, že sa daň prizná a hneď aj odpočíta?

Dátum publikácie: 24. 5. 2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2017

Čo robiť v prípade, ak spoločnosť do decembra 2015 zaúčtovala faktúru, ktorá jej nepatrila? Ako to opraviť v kontrolnom výkaze k DPH a v DPH?

Dátum publikácie: 10. 5. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Daňovník požiadal správcu dane, aby mu zaslal fotokópiu znaleckého posudku súkromnej osoby, ktorá ho použila pri výpočte dane z nehnuteľností – lesné pozemky. Uvedenú fotokópiu inej osoby žiada od správcu dane na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Môže sa správca dane odvolať na § 11 – Daňové tajomstvo daňového poriadku?

Dátum publikácie: 5. 5. 2016
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2016

Možno povoliť odklad platenia dane v splátkach po uplynutí splatnosti pôvodného rozhodnutia?

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.