Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Archívne > Nezisková organizácia
1131 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 1. 2021

Spoločnosť má 49 zamestnancov, zakúpila antigénové testy na testovanie zamestnancov. Môže tento náklad účtovať ako daňový na účte 527 a uplatniť si odpočítanie DPH? Alebo je to nad rámec zákona a musí použiť nedaňový účet 528? Ak by musela použiť účet 528, vznikol by nárok na odpočítanie DPH z daného dokladu? Ako má spoločnosť postupovať z hľadiska účtovníctva, DPH a dane z príjmov?

Dátum publikácie: 11. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2021
Právny stav do: 19. 2. 2021

Ako je to so zmenami v gastrolístkoch, ktoré sa chystajú v roku 2021? 1. Odkedy bude pravdepodobne platiť, že si zamestnanci budú môcť vybrať, či budú chcieť príspevok alebo gastrolístok? Od 1/2021 alebo to bude k neskoršiemu dátumu? 2. Budú si môcť vybrať aj zamestnanci, ktorí sú už dlhodobo v pracovnom pomere? 3. Ak si budú môcť vybrať aj zamestnanci, ktorí už majú vytvorený pracovný pomer, budú túto zmenu môcť vykonať v rámci roka v ktoromkoľvek mesiaci alebo vždy k začiatku roka?

Dátum publikácie: 8. 12. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011
Právny stav do: 28. 2. 2021

Zamestnávateľ poskytuje stravovanie vo vlastnej jedálni. Niektorí zamestnanci majú napríklad intoleranciu na potraviny, ktoré jedáleň nedokáže v pripravovanej strave vylúčiť, resp. nahradiť. Môže zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov v kolektívnej zmluve dohodnúť poskytovanie stravných lístkov, resp. finančného príspevku takýmto zamestnancom na základe ich čestného vyhlásenia o zdravotnom stave a potrebe iného stravovania?

Dátum publikácie: 8. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zamestnankyňa sa starala o dieťa do 6 rokov, má 5 detí, od 14. 1. do 30. 6. 2019 bola v evidencii úradu práce, od 1. 7. do 31. 12. 2019 bola zamestnaná u zamestnávateľa. Môže si uplatniť daňový bonus za obdobie 1-6/2019 za všetky deti? Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov za rok 2019 mala 3 179,35 € + poberala dávky v hmotnej núdzi..

Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 5. 2018
Právny stav do: 28. 2. 2021

Je možné zamestnancom pracujúcim z domu zabezpečovať stravovanie formou donášky jedla do sídla zamestnávateľa, odkiaľ by si stravu následne prevzali?

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2020

1. Ak použil zamestnanec vlastné motorové vozidlo na služobnú cestu, na žiadosti o použitie je uvedené, že za cenu cestovného lístka platí zamestnávateľ aj v tomto prípade za toto vozidlo daň z motorových vozidiel? Je potrebné aj zdokladovanie technického preukazu?

2. Ak je vozidlo zaevidované na inú spoločnosť, ktorá za neho platí daň z motorových vozidiel, aká dokumentácia je potrebná? Stačí čestné prehlásenie zamestnanca alebo je potrebný napr. odpis z daňového priznania, že bola daň zaplatená inde?

Dátum publikácie: 20. 5. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 28. 2. 2021

Majú zamestnanci (pedagóg a ekonómky), ktorí majú home office, a zamestnanci (školník, upratovačky), ktorí majú prekážku v práci na strane zamestnávateľa, nárok na stravný lístok?

Dátum publikácie: 13. 5. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 20. 7. 2021

Slovenská s. r. o. sprostredkuje prácu pre súkromné osoby – občanov Maďarska do Rakúska. S. r. o. nie je platiteľom DPH, je len registrovaná podľa § 7 zákona o DPH. Musí sa registrovať podľa § 4 zákona, keď dosiahne obrat viac ako 49 790 €?

Dátum publikácie: 6. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 25. 4. 2020
Právny stav do: 30. 4. 2020

Musí zamestnávateľ uhradiť mzdy a odvody do termínu výplat, keď nemá peniaze?

Dátum publikácie: 23. 4. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 28. 2. 2021

Zamestnávateľ poskytuje stravné lístky v zmysle zákona, v momentálnej situácii (pandémia koronavírusu) má záujem čo najviac minimalizovať vzájomný kontakt zamestnancov a tretích osôb. Zamestnanci čiastočne pracujú z kancelárie, čiastočne z domu, striedanie zamestnancov na pracovisku. Môže vydať usmernenie, že bude poskytovať príspevok na stravu všetkým zamestnancom počas tejto mimoriadnej situácie? Môže byť tento príspevok oslobodený od platenia dane a odvodov?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.