793 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku dôležitý, pretože ovplyvňuje jej majetkovo-právnu situáciu a podáva obraz o jej ďalších ekonomických zdrojoch. Jednotlivé čísla a názvy účtov si stanoví účtovná jednotka sama.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

V prospech účtu 691 – Dotácie sa účtuje priznanie dotácie účtovnej jednotke a na ťarchu účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom alebo na ťarchu účtu 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy. V prospech účtu 691 – Dotácie sa účtuje aj poskytnutie príspevku podľa osobitných predpisov so súvzťažným zápisom na účte 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Na tomto účte sa účtujú prijaté príspevky – finančné prostriedky, z titulu organizovania verejnej zbierky.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

V prospech účtu 665 sa účtuje príspevok z podielu zaplatenej dane z príjmov od právnických a fyzických osôb – 2 %.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

V prospech účtu 663 sa účtujú finančné príspevky – finančné dary od fyzických osôb.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

V prospech účtu 662 sa účtujú prijaté príspevky – finančné dary od iných právnických osôb.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Účtujú sa tu všetky výnosy, ktoré účtovná jednotka dosiahne za prenájom svojho dlhodobého majetku alebo jeho časti.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Účtujú sa tu dividendy alebo úroky vyplývajúce z vlastníctva krátkodobého finančného majetku vedeného na účtoch účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Neziskové účtovné jednotky tu účtujú výnosy, ktoré vyplývajú z osobitného predpisu, na základe ktorého majú nárok na poplatok, či už od právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Na tomto účte účtujú neziskové účtovné jednotky:

- špecifické výnosy vyplývajúce z hlavnej činnosti neziskovej účtovnej jednotky, pre ktoré nie je v účtovej triede 6 určený iný druhovo vhodný syntetický účet; je na rozhodnutí účtovnej jednotky, ktoré výnosy týkajúce sa hlavnej činnosti zaradí na účtovanie na tomto účte,

- výnosy telovýchovných jednôt, športových klubov a iných neziskových športových právnických osôb spojené s prestupmi a hosťovaním hráčov a výnosy z usporadúvania domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov, štartovného a vstupného,

- špecifické výnosy, ktoré vyplývajú z činnosti cirkví a náboženských spoločností.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.