65 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 9. 2018
Právny stav do: 30. 9. 2020

Novelou Obchodného zákonníka č. 246/2012 Z. z. bolo do ustanovení Obchodného zákonníka zapracované ustanovenie § 105b, podľa ktorého spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok.

Autor: JUDr. Martina Palušková
Právny stav od: 1. 1. 2014
Dátum aktualizácie: 31. 8. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2015

Všeobecná právna úprava vrátenia daňových preplatkov je obsiahnutá v § 79 Daňového poriadku. Podľa § 2 písm. d) Daňového poriadku je daňovým preplatkom: „suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň.“

Autor: Mgr. Veronika Tóthová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Dátum aktualizácie: 4. 8. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2017

Voči rozhodnutiu správcu dane o zastavení daňového konania sa môže daňovník odvolať, a to do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ak nie je stanovené inak. V zmysle § 62 ods. 3 zákona o správe daní je možnosť podať odvolanie vylúčená v prípade, ak ide o rozhodnutie podľa písm. a) až c) a g).

Autor: Mgr. Martin Fabian
Právny stav od: 31. 12. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť tomuto daňovému subjektu odklad platenia dane, a to až na dobu 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane, resp. odo dňa vyrubenia dane.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 7. 2013
Právny stav do: 14. 4. 2014
Zodpovedná osoba je fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom písomne poverená vykonávať dohľad nad ochranou osobných údajov a ktorá v rámci svojej činnosti dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.
Autor: JUDr. Peter Vachan
Právny stav od: 1. 10. 2012
Dátum aktualizácie: 3. 11. 2015
Právny stav do: 31. 8. 2018

Novelou Obchodného zákonníka č. 246/2012 Z. z. bolo do ustanovení Obchodného zákonníka zapracované ustanovenie § 105b, podľa ktorého spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 10. 2012
Dátum aktualizácie: 6. 7. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2017

Pokiaľ platiteľ skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane z pridanej hodnoty, tak je povinný v súlade s § 81 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení požiadať príslušný daňový úrad o zrušenie registrácie.

Autor: Mgr. Peter Vachan
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 30. 6. 2016
Autor: JUDr. Peter Bellás
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2013
Autor: JUDr. Mária Kostolná
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2015

V prípade, ak daňovému subjektu vznikne daňový preplatok podľa § 79 Daňového poriadku, je správca dane v prvom rade povinný použiť takýto preplatok na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, inak na úhradu jeho daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti. 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.