10 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Peter Šubík
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Dňa 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh a zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Autor v príspevku poukazuje na úskalia takéhoto zlegalizovania domácej produkcie alkoholu.

Dátum publikácie: 4. 12. 2017
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2020

Spotrebné dane predstavujú nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na konkrétny druh tovaru. Príslušné tovary podliehajú zdaneniu v krajine ich použitia. Môžu byť dodané bez dane do daňového skladu v rámci európskeho jednotného trhu. Dňa 11. novembra 2017 sa schválil zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

Dátum publikácie: 15. 11. 2016
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Prehľadný článok o daňovom systéme v SR ponúka vysvetlenie pojmov „daňový systém“ a „daňová sústava“, v jednoduchej štruktúre uvádza druhy daní, ktoré sú zavedené v našej daňovej sústave so stručnou charakteristikou jednotlivých druhov daní s prepojením na jednoduché aj podvojné účtovníctvo. Cieľom príspevku je vysvetliť, ako sa stanoví základ dane daňovníkov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť. 

Dátum publikácie: 24. 4. 2014
Autor: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD.
Právny stav do: 31. 12. 2016

Novelou zákona o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov sa s účinnosťou od 1. januára 2014 upravujú niektoré podmienky pre vykonávanie daňového poradenstva v SR zahraničnými osobami, ako i legislatívno-technické úpravy, ktorými sa zjednocuje používaná terminológia. Novelizovaný zákon upravuje predovšetkým postavenie daňových poradcov a ich činnosť pri poskytovaní daňového poradenstva, ako i postavenie asistentov daňových poradcov, zriadenie a pôsobnosť Slovenskej komory daňových poradcov.

Dátum publikácie: 28. 5. 2013
Autor: Peter Šubík, Ing. Peter Šubík
Právny stav od: 1. 5. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Hoci v čase písania tohto príspevku sa ani napriek kalendáru pri pohľade z okna o jari nedalo hovoriť, tá napokon príde aj s letom a naplno sa rozprúdi dovolenkové cestovanie. Dovolenkové cestovanie predstavuje v nejednom prípade aj nákup suvenírov, a to neraz aj v podobe tovarov podliehajúcich spotrebným daniam. Minerálne oleje ako suvenír to asi nebudú, hoci pri ceste autom sa tankovaniu nevyhneme, a tak popri rôznych upomienkových predmetoch sú to často „fľaštičky“ čohosi dobrého s príslušnými „grádmi“. 

Dátum publikácie: 28. 5. 2013
Autor: Peter Šubík, Ing. Peter Šubík
Právny stav od: 1. 5. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
Dátum publikácie: 27. 5. 2013
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Daňová politika je zložitý a polemický problém, ktorý je ostro sledovaný tak odborníkmi, ako aj laikmi, pretože sa dotýka priamo alebo nepriamo každého v štáte.

Dátum publikácie: 18. 10. 2012
Autor: Peter Šubík
Právny stav od: 1. 10. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2014

Už niekoľko týždňov je česká, ale i slovenská verejnosť postavená zoči-voči takémuto nezodpovednému a trestuhodnému konaniu, ktoré má neuveriteľne tragické následky. Aj čo do počtu mŕtvych alebo trvalo zmrzačených ľudí, ktorý ešte nemusí byť konečný.

Dátum publikácie: 20. 5. 2011
Autor: Peter Šubík
Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2011

Článok reaguje na v médiách publikované informácie o zdanení tichého vína spotrebnou daňou inou ako nulovou. Podrobne popisuje európsku legislatívu a možnosti úprav spotrebnej dane z vína. Rozoberá problémy, ktoré pri zdanení tichého vína môžu nastať, a povinnosti, ktoré by vznikli v súvislosti so zdanením tichého vína.

Dátum publikácie: 29. 4. 2011
Autor: Peter Šubík
Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2011

Článok sa venuje úpravám v oblasti spotrebných daní, ktoré sú účinné v roku 2011. V oblasti spotrebnej dane z liehu rozoberá nové povinnosti držiteľov povolení na predaj spotrebiteľského balenia liehu a povolení na distribúciu. Upravili sa sadzby spotrebnej dane z minerálneho oleja, zrušilo sa oslobodenie od dane LPG používaných ako pohonná látka a daňové zvýhodnenie tzv. červenej nafty používanej v poľnohospodárstve a železničnej doprave. V zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov sa zmenila definícia jednotlivých tabakových výrobkov a pristúpilo sa k dvojfázovému zvýšeniu dane od 1. 2. 2011 a následne od 1. 3. 2013.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.