66 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 9. 2018
Právny stav do: 30. 9. 2020

Novelou Obchodného zákonníka č. 246/2012 Z. z. bolo do ustanovení Obchodného zákonníka zapracované ustanovenie § 105b, podľa ktorého spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok.

Autor: JUDr. Martina Palušková
Právny stav od: 1. 1. 2014
Dátum aktualizácie: 31. 8. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2015

Všeobecná právna úprava vrátenia daňových preplatkov je obsiahnutá v § 79 Daňového poriadku. Podľa § 2 písm. d) Daňového poriadku je daňovým preplatkom: „suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň.“

Autor: Mgr. Veronika Tóthová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Dátum aktualizácie: 4. 8. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2017

Voči rozhodnutiu správcu dane o zastavení daňového konania sa môže daňovník odvolať, a to do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ak nie je stanovené inak. V zmysle § 62 ods. 3 zákona o správe daní je možnosť podať odvolanie vylúčená v prípade, ak ide o rozhodnutie podľa písm. a) až c) a g).

Autor: Mgr. Martin Fabian
Právny stav od: 31. 12. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť tomuto daňovému subjektu odklad platenia dane, a to až na dobu 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane, resp. odo dňa vyrubenia dane.

Autor: JUDr. Peter Vachan
Právny stav od: 1. 10. 2012
Dátum aktualizácie: 3. 11. 2015
Právny stav do: 31. 8. 2018

Novelou Obchodného zákonníka č. 246/2012 Z. z. bolo do ustanovení Obchodného zákonníka zapracované ustanovenie § 105b, podľa ktorého spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok.

Autor: JUDr. Peter Bellás
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2013
Autor: JUDr. Mária Kostolná
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2015

V prípade, ak daňovému subjektu vznikne daňový preplatok podľa § 79 Daňového poriadku, je správca dane v prvom rade povinný použiť takýto preplatok na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, inak na úhradu jeho daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti. 

Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. K žiadosti o registráciu daňový subjekt priloží prílohy vyžadované osobitnými predpismi. 

Autor: JUDr. Zuzana Reiffová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2013
Autor: JUDr. Martina Palušková
Právny stav od: 1. 1. 2012
Dátum aktualizácie: 31. 8. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2016

Správca dane môže povoliť platenie dane v splátkach, len ak bude dlžná suma zabezpečená niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka alebo Daňového poriadku.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.