Žiadosť o určenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby inak (§ 42 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z.) - z dôvodu koronavírusu COVID-19

Správca dane môže na základe žiadosti daňovníka alebo z vlastného podnetu rozhodnutím zmeniť preddavky na daň platené podľa zákona o dani z príjmov, a to najmä ak platené preddavky na daň nezodpovedajú predpokladanej (očakávanej) daňovej povinnosti.

Dátum publikácie:8. 4. 2020
Autor:Ing. Vladimír Pastierik
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Správa daní a poplatkov
Právny stav od:4. 4. 2020

Ustanovenie § 42 zákona o dani z príjmov ukladá povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov právnickým osobám.

Preddavky sú všeobecne definované v § 2 písm. u) zákona. Preddavok na daň je povinná platba na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia, kedy skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Platením preddavkov na daň už v priebehu zdaňovacieho obdobia sa má dosiahnuť plynulý a rovnomerný prísun finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu.

Daňovník - právnická osoba, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie presiahla zákonom stanovenú sumu, je povinný platiť mesačné alebo štvrťročné preddavky na daň z príjmov. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

Správca dane môže na základe žiadosti daňovníka alebo z vlastného podnetu rozhodnutím zmeniť preddavky na daň platené podľa ZDP, a to najmä ak platené preddavky na daň nezodpovedajú predpokladanej (očakávanej) daňovej povinnosti alebo daň, na základe ktorej sú preddavky platené, bola zmenená rozhodnutím správcu dane (napr. po daňovej kontrole) alebo dodatočným daňovým priznaním.

V odôvodnených prípadoch na žiadosť daňovníka môže správca dane určiť platenie preddavkov na daň inak aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v ustanovení § 42 ods. 10 ZDP.

 

Daňový subjekt – právnická osoba

BETA, a. s., Priemyselná 4, 911 01 Trenčín, DIČ: 10203040

 

 

                                                                                Daňový úrad TRENČÍN

                                                                 Pri stanici 8

                                                                         911 01  TRENČÍN

 

                                                                             Trenčín 8. 4. 2020

 

 

Vec: Určenie preddavkov inak pre PO – žiadosť o 50 % zníženie

 

Na základe podaného daňového priznania dane z príjmov právnických osôb (PO) za rok 2019 nám vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 6 000 eur.

Podľa § 42 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov žiadame o určenie preddavkov inak.

Žiadame o 50 % zníženie preddavkov voči uvedenému daňovému priznaniu, teda na mesačnú sumu 3 000 eur, a to na obdobie apríl 2020 až marec 2021 včítane.

Žiadosť odôvodňujeme tým, že zo všeobecne známeho dôvodu koronavírusu COVID-19 nám podľa odborného dohadu poklesne o cca 50 % výroba aj odbyt (výnosy) voči rovnakému obdobiu v roku 2019. Obmedzenú tvorbu finančných zdrojov musíme prednostne smerovať na revitalizáciu výroby a udržanie zamestnanosti.

 

Táto žiadosť nepodlieha správnemu poplatku.

 

Veríme, že naša žiadosť bude vzhľadom na objektívne príčiny kladne vybavená.

 

            S pozdravom

   Juraj Trenčiansky

        konateľ spoločnosti

0907 123 456

 

 

V prílohe pod príspevkom nájdete vzor žiadosti vo worde, ktorý si môžete stiahnuť, uložiť a následne editovať.

 

Pozn. redakcie: 

§ 42 odsek 10 zákona o dani z príjmov

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Prílohy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.