Daňové priznanie SZČO a uplatňovanie výdavkov

SZČO má malý obchodík s rozličným tovarom. Začiatok živnosti je v roku 2017, zisky zatiaľ nie sú veľké. Akým spôsobom si môže uplatniť daňové výdavky v daňovom priznaní za rok 2017?

Dátum publikácie:4.1.2018
Autor:Ing. Zuzana Uríková

tt_muz-za-pokladnou-v-obchode

Otázka:

SZČO má malý obchodík s rozličným tovarom. Začiatok živnosti je v roku 2017, zisky zatiaľ nie sú veľké.

Daňové priznanie za rok 2017 môže urobiť typ B paušálom alebo musí viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu?

Odpoveď:

Podnikateľ, ktorý dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. b) (SZČO) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, môže postupovať pri stanovení základu dane tak,

Záver:

SZČO pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov podáva DP FO B a uplatniť si môže výdavky formou paušálnych výdavkov, viesť daňovú evidenciu alebo viesť jednoduché účtovníctvo podľa už uvedených upresnení. Pri uplatnení paušálnych výdavkov podnikateľ nemôže byť platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
  • 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ

Súvisiace aktuality

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Funkcie

Partner