Oznámenie o dátume schválenia individuálnej účtovnej závierky (za účtovné obdobie 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014)

Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v ustanovenej lehote, ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.

Dátum publikácie:9. 3. 2015
Autor:Ministerstvo financií SR
Oblasti práva: Správne právo / Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo
Právny stav od:1. 1. 2015

Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky sa použije v prípade, ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v ustanovenej lehote (najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak). V takom prípade ukladá účtovná jednotka neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.

Ak je zostavená účtovná závierka zhodná so schválenou, nie je potrebné opätovne predkladať dokumenty, ale len poslať oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky najneskôr do 5 pracovných dní od jej schválenia. Oznámenie o schválení nemá predpísanú formu.

Vysvetlivky na vyplňovanie oznámenia o dátume schválenia individuálnej účtovnej závierky:

  1. Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
  2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
  3. Identifikátor SID sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelený. SID predstavuje rozlišovací znak pre účtovné jednotky, ktoré majú totožné identifikačné číslo organizácie.
  4. Údaje, ktorými sú telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa, sú dobrovoľne vyplňovanými údajmi.
Použitá skratka

PSČ - poštové smerovacie číslo


Poznámka redakcie:
§ 23a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.