Cestovné náhrady

Cestovné náhrady od 1. 6. 2019: prehľad súm stravného pri tuzemských pracovných cestách, základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách a sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Dátum publikácie:4. 7. 2012
Autor:S-EPI, s.r.o.

Prehľad opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
o sumách stravného pri tuzemských pracovných cestách

1. Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách:

     
Právny predpis
opatrenie MPSVaR SR
Účinnosť Stravné patrí od
(§ 8 ods. 1)
Dĺžka trvania pracovnej cesty v hodinách
5 – 12 12 – 18 nad 18
č. 176/2019 Z. z.  1. 7. 2019 1. 7. 2019 5,10 € 7,60 € 11,60 €
č.148/2018 Z. z. 1. 6. 2018 1. 6. 2018 4,80 € 7,10 € 10,90 €
č. 309/2016 Z. z. 1. 12. 2016 1. 12. 2016 4,50 € 6,70 € 10,30 €
č. 296/2014 Z. z. 31. 10. 2014 1. 11. 2014 4,20 € 6,30 € 9,80 €
č. 248/2012 Z. z. 24. 8. 2012 1. 9. 2012 4,00 € 6,00 € 9,30 €
 č. 533/2010 Z. z.  29. 12. 2010  1. 1. 2011  3,80 €  5,70 € 8,80 € 
č. 110/2009 Z. z. 25. 3. 2009 1. 4. 2009 3,60 € 5,40 € 8,30 €
č. 621/2008 Z. z. 1. 1. 2009 1. 1. 2009 3,30 € 5,00 € 7,70 €
č. 180/2008 Z. z. 24. 5. 2008 1. 6. 2008 98 Sk 149 Sk 230 Sk
č. 615/2005 Z. z. 24. 12. 2005 1. 1. 2006 89 Sk 135 Sk 208 Sk
č. 467/2003 Z. z. 27. 11. 2003 1. 12. 2003 80 Sk 122 Sk 188 Sk
č. 338/2002 Z. z. 1. 7. 2002 1. 7. 2002 72 Sk 110 Sk 170 Sk

 

Prehľad opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
pri tuzemských pracovných cestách

2. Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách:

Právny predpis
opatrenie MPSVaR SR
Účinnosť Dĺžka trvania pracovnej cesty v hodinách
5 – 12 12 – 18 18 – 24
č. 338/2002 Z. z. 1. 7. 2002 72 Sk 110 Sk 170 Sk
č. 573/2001 Z. z. 1. 1. 2002 72 Sk 110 Sk 170 Sk
č. 231/2001 Z. z. 1. 7. 2001 70 Sk 107 Sk 166 Sk
č. 98/2001 Z. z. 1. 4. 2001 68 Sk 104 Sk 162 Sk
č. 217/2000 Z. z. 1. 8. 2000 66 Sk 102 Sk 158 Sk
č. 112/2000 Z. z. 1. 4. 2000 64 Sk 99 Sk 153 Sk
č. 262/1999 Z. z. 1. 11. 1999 62 Sk 97 Sk 149 Sk
č. 81/1999 Z. z. 1. 5. 1999 60 Sk 94 Sk 144 Sk
č. 363/1998 Z. z. 1. 12. 1998 58 Sk 91 Sk 140 Sk
č. 146/1998 Z. z. 1. 6. 1998 56 Sk 88 Sk 136 Sk
č. 361/1997 Z. z. 1. 1. 1998 54 Sk 85 Sk 131 Sk
č. 137/1997 Z. z. 1. 6. 1997 52 Sk 82 Sk 127 Sk
č. 383/1996 Z. z. 1. 1. 1997 50 Sk 79 Sk 123 Sk
č. 213/1996 Z. z. 1. 8. 1996 48 Sk 76 Sk 118 Sk
č. 248/1995 Z. z. 1. 12. 1995 46 Sk 73 Sk 114 Sk
č. 68/1995 Z. z. 1. 5. 1995 44 Sk 70 Sk 109 Sk
č. 16/1995 Z. z. 1. 2. 1995 42 Sk 67 Sk 105 Sk
č. 316/1994 Z. z. 1. 12. 1994 40 Sk 63 Sk 99 Sk
č. 124/1994 Z. z. 1. 6. 1994 38 Sk 59 Sk 93 Sk
č. 35/1994 Z. z. 1. 3. 1994 36 Sk 56 Sk 89 Sk
č. 323/1993 Z. z. 1. 1. 1994 34 Sk 53 Sk 85 Sk
č. 84/1993 Z. z. 1. 5. 1993 32 Sk 50 Sk 80 Sk
čiastka 128/1992 Zb. 1. 1. 1993 25 Sk 39 Sk 62 Sk
zákon č. 119/1992 Zb. 1. 5. 1992 23 Kčs 36 Kčs 57 Kčs

Poznámka redakcie:
Opatrením č. 338/2002 Z. z. sa sumy stravného nezmenili; v súvislosti s novým zákonom č. 283/2002 Z. z. došlo iba k zmene čísla opatrenia upravujúceho tieto sumy.

 

Prehľad opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
o sumách základnej náhrady za používanie cestných
motorových vozidiel pri pracovných cestách

1. Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách:

Právny predpis
opatrenie MPSVaR SR
Účinnosť Náhrada
patrí od
(§ 8 ods. 1)
Suma základnej náhrady
Jednostopové vozidlá
a trojkolky
Osobné cestné
motorové vozidlá
č. 143/2019 Z. z. 1. 6. 2019 1. 6. 2019 0,053 € 0,193 €
č. 632/2008 Z. z. 1. 1. 2009 1. 1. 2009 0,050 € 0,183 €
č. 181/2008 Z. z. 24. 5. 2008 1. 6. 2008 1,50 Sk 5,50 Sk
č. 260/2004 Z. z. 29. 4. 2004 1. 5. 2004 1,70 Sk 6,20 Sk
č. 198/2003 Z. z. 11. 6. 2003 1. 7. 2003 1,50 Sk 5,40 Sk
č. 339/2002 Z. z. 1. 7. 2002 1. 7. 2002 1,30 Sk 4,70 Sk

 

Prehľad opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie

cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

2. Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách:

Právny predpis
opatrenie MPSVaR SR
Účinnosť Sadzba základnej náhrady
Jednostopové vozidlá Osobné cestné vozidlá
č. 339/2002 Z. z. 1. 7. 2002 1,30 Sk 4,70 Sk
č. 218/2002 Z. z. 1. 5. 2002 1,30 Sk 4,70 Sk
č. 249/2000 Z. z. 1. 8. 2000 1,25 Sk 4,60 Sk
č. 261/1999 Z. z. 1. 11. 1999 1,20 Sk 4,45 Sk
č. 218/1999 Z. z. 1. 9. 1999 1,15 Sk 4,30 Sk
č. 13/1999 Z. z. 1. 2. 1999 1,10 Sk 4,10 Sk
č. 362/1997 Z. z. 1. 1. 1998 1,05 Sk 3,95 Sk
č. 97/1997 Z. z. 1. 5. 1997 1,00 Sk 3,80 Sk
č. 104/1995 Z. z. 1. 6. 1995 0,95 Sk 3,65 Sk
č. 54/1995 Z. z. 1. 4. 1995 0,90 Sk 3,40 Sk
č. 64/1994 Z. z. 1. 4. 1994 0,85 Sk 3,20 Sk
č. 324/1993 Z. z. 1. 1. 1994 0,80 Sk 3,05 Sk
č. 234/1993 Z. z. 1. 11. 1993 0,75 Sk 2,80 Sk
č. 158/1993 Z. z. 1. 8. 1993 0,70 Sk 2,60 Sk
č. 84/1993 Z. z. 1. 5. 1993 0,65 Sk 2,45 Sk
č. 36/1993 Z. z. 1. 2. 1993 0,55 Kčs 2,15 Kčs
zákon č. 119/1992 Zb. 1. 5. 1992 0,55 Kčs 2,00 Kčs

Poznámka redakcie:
Opatrením č. 339/2002 Z. z. sa sumy základnej náhrady nezmenili; v súvislosti s novým zákonom č. 283/2002 Z. z. sa zmenilo len číslo opatrenia upravujúceho tieto sumy.

 

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 401/2012 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo
v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 13 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách sa ustanovujú takto:

Krajina Menový kód Mena Základné
sadzby
stravného
Afganistan EUR euro 32
Albánsko EUR euro 33
Alžírsko USD americký dolár 42
Andorra EUR euro 42
Angola EUR euro 40
Antigua a Barbuda USD americký dolár 52
Argentína EUR euro 37
Arménsko EUR euro 27
Austrália AUD austrálsky dolár 74
Azerbajdžan EUR euro 28
Bahamy USD americký dolár 47
Bahrajn EUR euro 39
Bangladéš EUR euro 36
Barbados USD americký dolár 54
Belgicko EUR euro 45
Belize USD americký dolár 45
Benin USD americký dolár 47
Bhután EUR euro 30
Bielorusko EUR euro 39
Bolívia EUR euro 32
Bosna a Hercegovina EUR euro 40
Botswana EUR euro 33
Brazília EUR euro 40
Brunej EUR euro 27
Bulharsko EUR euro 36
Burkina EUR euro 36
Burundi EUR euro 43
Cyprus EUR euro 41
Čad EUR euro 39
Česko CZK česká koruna 600
Čile EUR euro 37
Čierna Hora EUR euro 40
Čína EUR euro 38
Dánsko DKK dánska koruna 380
Dominika USD americký dolár 41
Dominikánska republika USD americký dolár 50
Džibutsko EUR euro 38
Egypt EUR euro 40
Ekvádor EUR euro 45
Eritrea EUR euro 38
Estónsko EUR euro 42
Etiópia EUR euro 40
Fidži AUD austrálsky dolár 55
Filipíny EUR euro 31
Fínsko EUR euro 50
Francúzsko EUR euro 45
Gabon EUR euro 45
Gambia USD americký dolár 33
Ghana USD americký dolár 55
Grécko EUR euro 42
Grenada USD americký dolár 46
Gruzínsko EUR euro 29
Guatemala USD americký dolár 38
Guinea USD americký dolár 43
Guinea-Bissau USD americký dolár 46
Guyana EUR euro 38
Haiti USD americký dolár 55
Holandsko EUR euro 45
Honduras USD americký dolár 38
Chorvátsko  EUR euro 40
India EUR euro 38
Indonézia EUR euro 42
Irak EUR euro 35
Irán EUR euro 37
Írsko EUR euro 53
Island EUR euro 55
Izrael EUR euro 48
Jamajka USD americký dolár 56
Japonsko JPY japonský jen 6 500
Jemen EUR euro 35
Jordánsko EUR euro 36
Južná Afrika EUR euro 38
Južný Sudán EUR euro 35
Kambodža EUR euro 29
Kamerun EUR euro 38
Kanada CAD kanadský dolár 65
Kapverdy USD americký dolár 38
Katar EUR euro 35
Kazachstan EUR euro 45
Keňa EUR euro 45
Kirgizsko EUR euro 37
Kiribati EUR euro 38
Kolumbia EUR euro 39
Komory EUR euro 27
Konžská demokratická republika EUR euro 40
Konžská republika EUR euro 40
Kórejská ľudovodemokratická republika EUR euro 34
Kórejská republika EUR euro 40
Kostarika USD americký dolár 45
Kuba EUR euro 45
Kuvajt EUR euro 38
Laos EUR euro 34
Lesotho EUR euro 32
Libanon EUR euro 37
Libéria USD americký dolár 55
Líbya EUR euro 45
Lichtenštajnsko CHF švajčiarsky frank 80
Litva EUR euro 40
Lotyšsko EUR euro 40
Luxembursko EUR euro 50
Macedónsko EUR euro 37
Madagaskar EUR euro 31
Maďarsko EUR euro 39
Malajzia EUR euro 32
Malawi EUR euro 34
Maldivy EUR euro 41
Mali USD americký dolár 46
Malta EUR euro 45
Maroko USD americký dolár 35
Marshallove ostrovy EUR euro 38
Maurícius EUR euro 34
Mauritánia EUR euro 30
Mexiko EUR euro 35
Mikronézia EUR euro 38
Mjanmarsko EUR euro 41
Moldavsko EUR euro 40
Monako EUR euro 45
Mongolsko EUR euro 40
Mozambik EUR euro 35
Namíbia EUR euro 31
Nauru EUR euro 38
Nemecko EUR euro 45
Nepál EUR euro 36
Niger USD americký dolár 42
Nigéria EUR euro 47
Nikaragua USD americký dolár 44
Nórsko NOK nórska koruna 420
Nový Zéland USD americký dolár 48
Omán EUR euro 38
Pakistan EUR euro 35
Palau EUR euro 38
Panama USD americký dolár 42
Papua-Nová Guinea EUR euro 30
Paraguaj EUR euro 31
Peru EUR euro 40
Pobrežie Slonoviny EUR euro 38
Poľsko EUR euro 37
Portugalsko EUR euro 43
Rakúsko EUR euro 45
Rovníková Guinea USD americký dolár 45
Rumunsko EUR euro 43
Rusko EUR euro 39
Rwanda EUR euro 41
Salvádor USD americký dolár 40
Samoa USD americký dolár 36
San Maríno EUR euro 45
Saudská Arábia EUR euro 36
Senegal USD americký dolár 41
Seychely EUR euro 35
Sierra Leone USD americký dolár 48
Singapur EUR euro 35
Slovinsko EUR euro 38
Somálsko EUR euro 32
Spojené arabské emiráty EUR euro 35
Spojené kráľovstvo GBP anglická libra 37
Spojené štáty USD americký dolár 60
Srbsko EUR euro 43
Srí Lanka EUR euro 37
Stredoafrická republika USD americký dolár 31
Sudán EUR euro 42
Surinam EUR euro 42
Svazijsko EUR euro 29
Svätá Lucia USD americký dolár 40
Svätý Krištof a Nevis USD americký dolár 57
Svätý Tomáš a Princov Ostrov USD americký dolár 37
Svätý Vincent a Grenadíny EUR euro 38
Sýria EUR euro 30
Šalamúnove ostrovy EUR euro 38
Španielsko EUR euro 43
Švajčiarsko CHF švajčiarsky frank 80
Švédsko SEK švédska koruna 455
Tadžikistan EUR euro 32
Taliansko EUR euro 45
Tanzánia EUR euro 42
Thajsko EUR euro 31
Togo EUR euro 36
Tonga EUR euro 38
Trinidad a Tobago USD americký dolár 56
Tunisko EUR euro 37
Turecko EUR euro 44
Turkménsko EUR euro 33
Tuvalu EUR euro 38
Uganda EUR euro 42
Ukrajina EUR euro 37
Uruguaj EUR euro 37
Uzbekistan EUR euro 39
Vanuatu EUR euro 38
Vatikán EUR euro 45
Venezuela EUR euro 46
Vietnam EUR euro 36
Východný Timor EUR euro 38
Zambia EUR euro 33
Zimbabwe EUR euro 39

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Poznámky pod čiarou:


Autor: S-EPI, s.r.o.

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.