Darčekové poukážky pre zamestnancov

Ako si môže spoločnosť dať do nákladov darčekové poukážky z banky na určitú sumu, ktoré poskytne zamestnancom?

Dátum publikácie:4. 4. 2018
Autor:Ing. Zuzana Uríková

tt_muz-s-darcekom-v-skatuli

Podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď tieto výdavky (náklady) daňovník účtoval, výdavky (náklady), ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané, a ďalej výdavky na reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet, pričom za reklamné predmety sa nepovažujú:

  • darčekové reklamné poukážky,
  • tabakové výrobky okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti,
  • alkoholické nápoje okrem alkoholických nápojov podľa osobitného predpisu v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane; uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti.

V prípade darčekovej poukážky poskytnutej zamestnávateľom pre zamestnanca darčeková poukážka predstavuje pre zamestnávateľa – spoločnosť – daňový výdavok v súlade s § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov: ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon výškou dosiahnutého príjmu alebo výškou príjmu z prijatej úhrady, uplatní sa výdavok (náklad) alebo jeho časť do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dosiahnutý príjem alebo prijatá úhrada.

Darčeková poukážka poskytnutá zamestnávateľom je nepeňažným zdaniteľným príjmom zamestnanca zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Zamestnávateľ takto poskytnutú sumu darčekovej poukážky pripočíta k vymeriavaciemu základu na verejné zdravotné poistenie a k vymeriavaciemu základu na sociálne poistenie a odvedie odvody za zamestnanca, ako aj zamestnávateľa. Zároveň sumu darčekovej poukážky preddavkovo zdaní v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov.

Záver:

Darčekové poukážky sú u zamestnanca predmetom dane, podliehajú zdaneniu, sú súčasťou zdaniteľných príjmov zamestnanca a zároveň sú súčasťou vymeriavacích základov pre platenie poistného na sociálne poistenie a pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie, poistné platí zamestnanec aj zamestnávateľ.

Bez ohľadu na hodnotu darčekových poukážok, pokiaľ zamestnávateľ poskytuje zamestnancom darčekové poukážky ako benefit a má takýto benefit uvedený v internej smernici, pre zamestnávateľa je to daňový výdavok a pre zamestnanca zdaniteľný príjem.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Zuzana Uríková

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.